Høringer
Forsiden
Detaljeret
Proceduren
Dokumenter
Program
Den nye Kommission
Den tiltrædende formand
Indstillede kommissærer
Nyheder
Overskrifter
Pressetjeneste
Din mening
Opinionsundersøgelser

Dokumenter

CV'er for de indstillede kommissærer

Erklæringer om økonomiske interesser

Opgavebeskrivelser fra kommissionsformand Barroso

Skriftlige forespørgsler til de indstillede kommissærer

Skriftlige besvarelser fra de indstillede kommissærer

Indledende mundtlige erklæringer fra de indstillede kommissærer

Fuldstændigt høringsreferat

Evalueringsskrivelser fra de parlamentariske udvalg

Officielle skrivelser mellem EU-institutionerne

Afstemning på plenarmødet