Utfrågningar
Förstasida
I detalj
Förfarandet
Dokument
Program
Den nya kommissionen
Den valda ordföranden
Nominerade kommissionsledamöter
Nyheter
Rubriker
Presstjänst
Din åsikt
Webbundersökningar

Dokument

De nominerade kommissionsledamöternas cv:n

Förklaringar om ekonomiska intressen

Verksamhetsmål från ordförande Barroso

Skriftliga frågor till de nominerade kommissionsledamöterna

Skriftliga svar från de nominerade kommissionsledamöterna

De nominerade kommissionsledamöternas inledande muntliga anföranden

Fullständigt referat av utfrågningarna

Parlamentsutskottens utvärderingsrapporter

Officiella skrivelser mellan EU-institutionerna

Omröstning i kammaren