Utfrågningar
Förstasida
I detalj
Förfarandet
Dokument
Program
Den nya kommissionen
Den valda ordföranden
Nominerade kommissionsledamöter
Nyheter
Rubriker
Presstjänst
Din åsikt
Webbundersökningar
Rubriker

De viktigaste nyheterna om utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna.

Den här avdelningen ger dig ett urval av spännande nyheter om utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna. Det är här du ska vara om du inte vill missa något om valet av kommissionsordförande, utfrågningarna och den avslutande omröstningen i kammaren!

Utfrågningar - rubriker