Meghallgatások
Főoldal
Részletek
Az eljárás
Dokumentumok
Menetrend
Az új Bizottság
A megválasztott elnök
A biztosjelöltek
Hírek
Főcímek
Sajtószolgálat
Az Ön véleménye
Közvélemény-kutatások

Cikk

Almunia, Füle, De Gucht, Zseleva, Reding és Šemeta keddi EP‑meghallgatása

Meghallgatások - Intézmények - 13-01-2010 - 16:20
Europarltv: Hat biztosjelöltet is meghallgattak kedden

A meghallgatások második napján Brüsszelben az EP tíz szakbizottságának tagjai „vizsgáztattak” hat biztosjelöltet. Az összesen 18 órán keresztül zajló meghallgatások során a képviselők több száz kérdést tettek fel az adózás, a kereskedelem, a versenypolitika, az alapvető jogok, a bővítés és a humanitárius segítségnyújtás területén. Az EP‑képviselők tesztelték mind az újonnan érkező biztosjelöltek, mind a tárcaváltásra készülő „régi motorosok” szakértelmét és európai elkötelezettségét.

Joaquín Almunia: a tisztességes versenyt a válság kezelésére!


Az Európai Bizottság leendő versenypolitikai biztosa Joaquín Almunia (Spanyolország) a gazdasági és monetáris ügyekért felelt a leköszönő Bizottságban. A meghallgatás során hangsúlyozta annak fontosságát, hogy figyelembe vegyék a válság által érintett polgárok érdekeit, valamint a versenynek az összehangolt kilábalási stratégiában játszott szerepét, kiemelve a költségvetési fegyelem fontosságát. „Az adóparadicsomok ellen vagyunk” – mondta.


Az EP-képviselők kíváncsiak voltak a jelölt véleményére a banki és a közlekedési ágazatnak, illetve más közérdekű szolgáltatásoknak nyújtott állami támogatásokkal, valamint a versenyellenes gyakorlatok szankcionálásával és a tagállamok közötti fiskális versennyel kapcsolatban.
 
Joaquín Almunia egyetértett abban, hogy a „a versenypolitika csak eszköz, önmagában nem cél”, kijelentve: bizonyos területeket lehet támogatni a köz érdekében. „A világon egyedülálló versenypolitikánk van, de azt végre kell végrehajtani és el kell magyarázni” – mondta. Almunia hangsúlyozta továbbá a verseny fontosságát a közlekedési ágazatban.


Štefan Füle kiállt Törökország EU-tagsága mellett


Csehország egykori NATO-nagykövete és európai ügyekért felelős minisztere diplomatikus és kiegyensúlyozott áttekintést nyújtott ambicionált tárcája, az EU‑bővítés és a szomszédságpolitika prioritásairól.


Füle egyértelművé tette: külön kívánja kezelni a tárcájához tartozó két területet, és kizárta azon spekulációkat, melyek szerint a szomszédságpolitika keretében partnerekké „visszaminősíthetik” a már tagjelöltnek nyilvánított országokat.
 
A múltját firtató kérdésekre válaszolva a cseh jelölt hibának minősítette az 1980-as évekbeli kommunista párti tagságát, megjegyezvén, hogy ezért már korábban bocsánatot kért. „Mindenkinek megvan a személyes története. Annak idején, amikor döntéseket hozhattam, a tudásomat Csehszlovákia és a Cseh Köztársaság szolgálatába állítottam”.


Karel De Gucht: nem a protekcionizmusra és a nem vámjellegű akadályokra


Karel De Gucht korábban a fejlesztésért és a humanitárius segítségnyújtásért felelt az Európai Bizottságban, most a kereskedelmi tárca várományosa. A belga biztosjelöltet a dohai fejlesztési tárgyalásokról, a regionális szabadkereskedelmi megállapodásokról, a kereskedelmi akadályokról, valamint a hamisítás és a dömping ellen tervezett intézkedésekről kérdezték a képviselők.


De Gucht szerint az EU-nak fokoznia kell a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok és a protekcionizmus elleni fellépést. A jelölt megígérte, hogy nemcsak a multilaterális kereskedelmi rendszerre, a szabadkereskedelmi megállapodásokra, a regionális kapcsolatokra, hanem a nem vámjellegű akadályok lebontására és egy megfelelő hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás megkötésére is összpontosít majd. „Kereskedelemre és még több kereskedelemre van szükségünk annak érdekében, hogy megőrizzük szociális rendszerünket, mert ez hoz növekedést” – mondta.


Rumjana Zseleva: „A forrásokat a lehető legjobban kell felhasználni”
 

A bolgár Rumjana Zseleva, aki a nemzetközi együttműködésért, humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelhet majd, tárcája elsőbbséget élvező területeiként kiemelte a nemzetközi humanitárius jog védelmét, a rászorultak segítséghez való jobb hozzáférését, az EU humanitárius és katonai szerepvállalásának világosabb megkülönböztetését, valamint a humanitárius segélyszervezetek munkatársainak biztonságát. A bolgár jelölt megjegyezte azt is, hogy a rendelkezésre álló forrásokat a lehető legjobban kell felhasználni. „Ezért lesz szakpolitikám sarokköve az összehangolás” – tette hozzá.


A meghallgatás jelentős része összpontosított a jelölt esetleges összeférhetetlenségére irányuló vádakra. A bolgár jelölt ezeket határozottan elutasította, cáfolva azon híreszteléseket, melyek szerint hamis információt közölt volna vagyonnyilatkozatában. Zseleva asszony hangsúlyozta: „Nincs rejtegetni valóm. (...) Szeretnék rámutatni, hogy 2007 óta közéleti személy vagyok. Minden bevallottam, amit be kellett vallanom. A férjem vagy ellenem irányuló állítások teljesen alaptalanok”.


Viviane Reding: „Ne a félelem, hanem az értékek vezessenek bennünket”


Luxemburg ismét Viviane Redinget javasolta biztosjelöltnek, ezúttal a jogérvényesüléssel, alapvető jogokkal és az uniós polgársággal foglalkozó tárca várományosaként. Az EP állampolgári jogi, bel- és igazságügyi, valamint jogi és nőjogi szakbizottságainak tagjai előtt Reding kifejtette: az elmúlt évtizedben a biztonságot előnyben részesítették az igazságszolgáltatás kárára, de most a lisszaboni szerződés lehetővé teszi az egyensúly megteremtését.


Reding elmondta, hogy leendő biztosként kiemelten kívánja kezelni az alapvető jogokat, ideértve az adatvédelmet. A testszkennerek repülőtéri használata kapcsán a jelölt leszögezte: „nem fogjuk hagyni, hogy bárki, terrorizmusellenes okokból olyan szabályokat diktáljon nekünk, amelyek ellentétesek az alapvető jogokkal (...) a biztonság iránti igényünk nem indokolhatja a magánélet megsértését. Soha sem a félelem, hanem az értékek, kell, hogy vezessenek bennünket”.


Algirdas Šemeta: „Minden euróval el kell számolni”


Az EP három szakbizottságának tagjai (költségvetés‑ellenőrzés, gazdasági és monetáris ügyek, belső piac) mérték fel, hogy a leköszönő pénzügyi és költségvetési biztos, a litván Algirdas Šemeta alkalmas-e az adózással és vámunióval, pénzügyi ellenőrzéssel és a csalás elleni küzdelemmel foglalkozó új tárca betöltésére. A meghallgatás során a jelölt kérdéseket kapott, többek között, az OLAF-reformmal, a nem szabályszerű pénzfelhasználással, a társasági adóval, az áfa‑csalással, a hamisított árukkal, az adóparadicsomokkal kapcsolatban.


„A bármilyen típusú csalás elleni küzdelem napi munkám középpontjában lesz” – jelentette ki a litván jelölt hangsúlyozva az átláthatóság és az adófizetők pénzének tiszteletben tartásának fontosságát. Šemeta további prioritásnak nevezte az EU-n belüli „méltányos adóversenyt”, a kettős adóztatás elkerülését, a strukturális kiadások szabályainak egyszerűsítését, az összeurópai vámigazgatási informatikai rendszer fejlesztését, valamint az energiaadóztatásáról szóló irányelv végrehajtását.

REF: 20100108STO66996