Høringer
Forsiden
Detaljeret
Proceduren
Dokumenter
Program
Den nye Kommission
Den tiltrædende formand
Indstillede kommissærer
Nyheder
Overskrifter
Pressetjeneste
Din mening
Opinionsundersøgelser

Den indstillede formand for Europa-Kommissionen

José Manuel Barroso får en ny periode som kommissionsformand

José Manuel Barroso får en ny periode som kommissionsformand José Manuel Barroso får en ny periode som kommissionsformand

José Manuel Barroso fik den 16. september Europa-Parlamentets opbakning til en ny periode som formand for Europa-Kommissionen. Parlamentet godkendte Barroso med 382 stemmer for og 219 imod.

Efter afstemningen sagde Europa-Parlamentets formand Jerzy Buzek: "Dette er det rigtige resultat for Europa. Vi befinder os ikke længere i et politisk tomrum, og Barroso kan nu begynde at arbejde på sit detaljerede program og præsentere sit hold af kommissærer."

Økonomisk genopretning og social markedsøkonomi

Dagen før afstemningen, redegjorde Barroso for sit program, der fokuserer på økonomisk genopretning kombineret med en social markedsøkonomi. "Jeg er meget optaget af kampen mod social dumping," sagde han og bebudede en revision af arbejdstidsdirektivet. Han lovede også initiativer til at fjerne forskellene på mænds og kvinders lønninger. I forhold til EU's budget, foreslog Barroso, at man skal tilstræbe en 'en tilgang som bygger på solidaritet'.

"Mit parti: Europa"

Barroso understregede sit ønske om skabe konsensus mellem alle politiske fløje i europæisk politik. "Jeg er forpligtet til at sikre, at Europas politiske mangfoldighed afspejles i (kommissær) kollegiet."

Barroso lovede også en række ændringer i EU-Komissionens egen struktur, blandt andet med udnævnelsen af en kommissær med ansvar for klimaområdet, en kommissær for retlige anliggender - herunder fundamentale rettigheder og borgernes frihedsrettigheder, en kommissær for indre anliggender og indvandring og en "videnskabelig rådgiver i forhold til forskning og innovation."