Hoorzittingen
Home
Nader beschouwd
Procedure
Documenten
Programma
Nieuwe Commissie
De gekozen Voorzitter
Kandidaat-commissarissen
Actueel
Nieuws
Persdienst
Uw mening
Opiniepeilingen

De gekozen Voorzitter van de Europese Commissie

Barroso: tweede ambtstermijn als Commissievoorzitter

Barroso: tweede ambtstermijn als CommissievoorzitterBarroso: tweede ambtstermijn als Commissievoorzitter

José Manuel Barroso werd op 16 september 2009 herkozen tot voorzitter van de Europese Commissie. Het Europees Parlement herkoos Barroso met 382 stemmen voor, 219 tegen en 117 onthoudingen. Het zal zijn tweede vijfjarige mandaat als Commissievoorzitter zijn.

Voordat Barroso voor het eerst in november 2004 werd verkozen tot Commissievoorzitter, was hij premier van Portugal van 2002 tot 2004. Barroso volgde de Italiaan Romano Prodi op.

Na de herverkiezing van Barroso liet EP-voorzitter Jerzy Buzek weten: "Dit is het juiste resultaat voor Europa. We bevinden ons niet langer in een politiek vacuüm en voorzitter Barroso kan beginnen met zijn gedetailleerde programma en bouwen aan zijn team van commissarissen. Het Europees Parlement heeft aangetoond dat het tanden heeft."

Economisch herstel

Op de toespraak die voorafging aan zijn benoeming legde Barroso in Straatsburg de kern van zijn programma uit. Deze is gericht op economisch herstel in combinatie met een sociale markteconomie.

"Ik ben vastbesloten om sociale uitsluiting te bestrijden", zo liet hij weten, terwijl hij ook een herziening van de arbeidstijdenrichtlijn aankondigde. Hij beloofde tevens maatregelen te nemen om de loonverschillen tussen mannen en vrouwen op te lossen. Wat betreft de EU-begroting moet de EU toe naar "een transparantere en efficiëntere manier van financieren".

Barroso riep ook op tot een "speciale relatie" tussen de Commissie en het Parlement.

Nieuwe Commissie

Wat betreft het samenstellen van de nieuwe Commissie liet Barroso weten "de politieke diversiteit van Europa" tot uiting te willen laten komen. Hij beloofde wijzigingen in de structuur van de Commissie, met meer aandacht voor vraagstukken als migratie en de klimaatverandering.