Kristalina Georgieva

 

Rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisireageerimise volinik

Kuulamise eest vastutav(ad) parlamendi komisjon(id) :