To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
εν δράσει
Τα κυριότερα σημεία 1999-2004

 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θεσμικό όργανο
Μεταρρύθμιση της ΕΕ
Διεύρυνση
Δικαιώματα των πολιτών
Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις
Εξωτερικές σχέσεις
Περιβάλλον /
Προστασία των καταναλωτών
Περιβαλλοντική ευθύνη
Ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα
Αέρια θερμοκηπίου
Πρόγραμμα Auto Oil II
Ηλεκτρονικά απορρίμματα
Απορρίμματα συσκευασίας
Ασφάλεια των τροφίμων
Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ)
Καπνός
Ηχορύπανση
Καλλυντικά
Ανθρώπινοι ιστοί και κύτταρα
Μεταφορές /
Περιφερειακή Πολιτική
Γεωργία / Αλιεία
Οικονομική και Νομισματική Πολιτική
Απασχόληση και κοινωνική πολιτική / Δικαιώματα των γυναικών
Εσωτερική αγορά / Βιομηχανία / Ενέργεια / Έρευνα
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Λιγότερος θόρυβος - καλύτερος ύπνος

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ταλαιπωρούνται από το θόρυβο θα μπορούν στο μέλλον να κοιμούνται ευκολότερα, ύστερα από τη νίκη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον αγώνα του για την επιβολή ευρωπαϊκών ορίων στο θόρυβο. Μια νέα οδηγία για τον περιβαλλοντικό θόρυβο περιέχει δεσμευτικό όρο για την θέσπιση συνακόλουθης νομοθεσίας η οποία θα αντιμετωπίζει τις βασικές πηγές ρύπανσης από θορύβους, συμπεριλαμβανομένων των θορύβων από σιδηροδρόμους, οδική κυκλοφορία, εργοτάξια και αεροπορική κυκλοφορία.

Η ρύπανση από θορύβους πλήττει πλέον το ένα τρίτο του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει επιζήμιες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Μέχρι στιγμής η νομοθεσία στον τομέα αυτό ήταν ένα ανεπαρκές συνονθύλευμα διατάξεων, όπου οι μεν κοινοτικές νομοθετικές διατάξεις ρύθμιζαν προϊόντα όπως τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα αεροσκάφη, ενώ οι εθνικές νομοθετικές διατάξεις εστιάζονταν στο επίπεδο των θορύβων στο οικιακό περιβάλλον.

Η νέα οδηγία για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 18 Ιουλίου 2002, έχει εφαρμογή στον περιβαλλοντικό θόρυβο σε οικοδομημένες περιοχές και δημόσια πάρκα, καθώς και κοντά σε σχολεία, νοσοκομεία και άλλα ευαίσθητα σε θορύβους κτίρια και περιοχές. Δεν έχει εφαρμογή στο θόρυβο από οικιακές δραστηριότητες, από γείτονες, κατά την εργασία, εντός μέσων μεταφοράς η από στρατιωτικές δραστηριότητες στις στρατιωτικές περιοχές.

Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο Υπουργών αρχικά ήθελαν να περιορίσουν τη νέα οδηγία στην εναρμόνιση μεθόδων για τη μέτρηση του περιβαλλοντικού θορύβου, στη συλλογή πληροφοριών για την έκθεση στο θόρυβο υπό μορφή « χαρτών θορύβου » και στη δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών. Στη συνέχεια, θα μπορούσε να διατυπωθούν σε τοπικό επίπεδο πρακτικά προγράμματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά δεν θα υπήρχαν όρια στους θορύβους σε κοινοτική κλίμακα. Το Κοινοβούλιο δεν αρκέστηκε σε αυτό, αλλά διαπραγματεύτηκε σκληρά για να καταστήσει αυστηρότερο το βασικό στόχο της οδηγίας, ο οποίος τώρα είναι «η αποφυγή, πρόληψη η μείωση» των επιζήμιων επιπτώσεων της έκθεσης σε θόρυβο. Έτσι, η νέα νομοθεσία καθίσταται απλώς το πρώτο βήμα στη διαδικασία και πρέπει, κάτι πολύ σημαντικό, να ακολουθηθεί μέσα σε 4 χρόνια από λεπτομερέστερες κοινοτικές οδηγίες για ειδικές πηγές θορύβου, όπως τα οδικά και σιδηροδρομικά οχήματα και υποδομές, τα αεροσκάφη, ο υπαίθριος και ο βιομηχανικός εξοπλισμός και τα κινητά μηχανήματα.

Η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο επιβάλλει στην Επιτροπή να δημοσιεύσει έως τον Ιανουάριο του 2004 νέα επισκόπηση της υφιστάμενης κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τον περιβαλλοντικό θόρυβο. Σε συνέχεια αυτής της επισκόπήσης, η Επιτροπή πρέπει να προτείνει νέα νομοσχέδια έως τον Ιούλιο του 2006 (τέσσερα χρόνια μετά τη θέσπιση της οδηγίας ) ώστε να καλυφθούν οποιαδήποτε κενά της νομοθεσίας. Η τετραετής προθεσμία -ένα μόνο χρόνο περισσότερο από τα τρία χρόνια που ζητούσε το Κοινοβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση - είναι μια ακόμη κατάκτηση του Κοινοβουλίου, αν ληφθεί υπόψη ότι το Συμβούλιο δεν ήθελε να τεθεί καμία προθεσμία.  
Εισηγητές:
  
Οδηγία σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου: Alexander de Roo (Greens/EFA, NL)
  
Επίσημη Εφημερίδα - τελικές πράξεις:
  
Οδηγία σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004