Euroopa Parlamendi
töö
tähtsündmusi 1999-2004

 
Euroopa Parlament
Euroopa Liidu reform
Euroopa Liidu laienemine
Kodanike õigused
Justiits- ja siseasjad
Välissuhted
Keskkonnapoliitika / Tarbijakaitse
Transpordi- ja regionaalpoliitika
Põllumajandus-
ja kalanduspoliitika
Majandus- ja rahapoliitika
Lissaboni strateegia
Finantsteenused
Euroopa Keskpanga
demokraatlik kontroll
Piiriülesed maksed
Tööhõive- ja sotsiaal-
poliitika / Naiste õigused
Siseturg / Tööstus-ja energeetikapoliitika /
Teadus- ja uurimistegevus
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Lissaboni strateegia: konkurentsivõimelisem Euroopa, kus on rohkem ja paremaid töökohti
Lissaboni tippkohtumisel 2000. aasta märtsis leppisid Euroopa Liidu liikmesriikide valitsusjuhid kokku liidu uue strateegilise eesmärgi: kujundada Euroopa Liidust 2010. aastaks maailma kõige konkurent...
> more


Finantsteenused: teel ühisturu poole
Tõhusamad finantsturud on Euroopa majanduse tuleviku jaoks väga olulised. Viimaste aastate jooksul on Euroopa Parlament pidevalt kiitnud heaks õigusakte, mille eesmärgiks on Euroopa Liidu finantstee...
> more


Demokraatlik järelvalve Euroopa Keskpanga üle
Ehkki Euroopa Keskpank (EKP) tegutseb rahapoliitilisi otsuseid langetades Euroopa Liidu liikmesriikide ja ühenduse institutsioonidest sõltumatult, on ta siiski demokraatlikult vastutav. Euroopa Ühen...
> more


Sama teenustasu rahvusvahelistele ja siseriiklikele ülekannetele
Panga teenustasu eurode ülekandmisel ühest Euroopa Liidu riigist teise on nüüd sama suur kui siseriiklike ülekannete puhul. Ka eurodes krediitkaardiga maksmine ja sularaha väljavõtmine pangaautomaatid...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004