Az Európai Parlament
tevékenysége
Legfontosabb események1999-2004 között

 
Az Európai Parlament
EU reform
Bővítés
Állampolgári jogok
Bel- és igazságügyek
Külügyek
Környezetvédelem /
Fogyasztók védelme
Környezeti felelosség
Légszennyezés
Üvegházhatást okozó gázok
Autó olaj II
Elektronikai hulladék
Csomagolási hulladék
Élelmiszerbiztonság
GMO
Dohány
Zajszennyezés
Kozmetikai termékek
Emberi sejtek és szövetek
Közlekedés /
Regionális politika
Mezőgazdaság /
Halászati politika
Gazdasági
és monetáris politika
Foglalkoztatási és szociális politika / A nők jogai
Belső piac / Ipar / Energia / Kutatás
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Jó étvágyat!

A közelmúlt élelmiszeripari termékekkel kapcsolatos félelmei miatt – mint például a csirkében található dioxin, a marhahúsban jelenlévő hormonok, a kergemarha kór, vagy a száj- és körömfájás – az európai fogyasztó számára elsődleges fontosságú kérdéssé vált az élelmiszer egészségre gyakorolt hatása és annak biztonsága. Ezek az esetek nem voltak határokhoz kötve, így a nyilvánosság egyre nagyobb nyomást gyakorolt egy európai szintű intézkedés szükségességéért ahhoz, hogy ezeket a betegségeket csírájukban elfojtsák, valamint hogy az ellenőrzés és a címkézés általános színvonalát emeljék. Erre az igényre az EU egy sor élelmiszerbiztonsági jogszabállyal válaszolt. A képviselők ezen intézkedések közül sokat határozottan támogattak, mint például az állattenyésztésben használt hormonok felhasználásának tiltását. Ugyanakkor más intézkedések, mint az élelmiszer adalékanyagokra és a hústermékek címkézésére vonatkozó szabályok szigorítását javasolták.

A pasztörizálásnak és a higénia magasabb színvonalának köszönhetően manapság az általunk elfogyasztott élelmiszert már kevesebb káros hatás éri, mint a múltban, viszont az intenzív gazdálkodási módszereknek is megvannak az egészségre gyakorolt veszélyei. Ezen kívül egyre több ember szenved élelmiszerallergiákban. Ilyen alapfeltételek mellett kezdett bele az Európai Unió egy jelentős programba, melynek célja az egész élelmiszerláncot átfogó egészségi- és higéniai színvonal emelése. Az Európai Bizottság már jelenlegi mandátumának elején az élelmiszerbiztonságot egyik legfontosabb prioritásnak tekintette. A képviselők fontos szerepet játszottak az ezt követő számos jogszabály kidolgozásában, mivel az EU élelmiszerbiztonsági jogszabályai - az együttdöntés elve alapján - nem léphetnek hatályba a Parlament jóváhagyása nélkül.

Aggodalmak sora a kergemarhakórtól az antibiotikumok és hormonokig

Az 1990-es években a szivacsos agyvelősorvadás (BSE), más néven kergemarhakór járvány kitörését az a felfedezés követte, miszerint a BSE-vel fertőzött táppal etetett juhállomány is megfertőződött. Ez a felfedezés a Bizottságot arra késztette, hogy szigorúbb ellenőrzéseket javasoljon az átvihető szivacsos agybántalmak (TSEs, transmissible spongiform encephalopathies) minden típusa ellen, minden állatban és állatból származó termékben. A Parlament a jogszabályba foglalt egy, a feltételezett TSE esetekben gyors diagnosztikus tesztelésre vonatkozó kötelezettséget. Továbbán támogatta az állatok (a másként fel nem használható állati maradványokból készült) hús- és csontliszttel történő etetésének teljes betiltását. Ez a jogszabály már 2001 júliusától hatályban volt minden tagállamban.

Az antibiotikumok alkotnak egy másik problémakört, amelyeket az intenzív állattartásban teljesen legálisan részben betegségek megelőzésére használnak, de részben mint növekedésserkentőt használnak, ami illegális. Továbbá, ezek széleskörű használata az orvostudományban és a mezőgazdaságban rendkívül rezisztens "szuper-kórokozók" kifejlődéséhez vezet. A képviselők ezért támogatták a 2001-ben megfogalmazott új uniós irányelveket, amelyek a kórokozók ellen használt anyagok orvostudományban történő használatát szabályozzák, bár a képviselők ezen irányelveket az állatorvostudományra és a növényegészségére is ki szerették volna terjeszteni.

A hormonok és hasonló anyagok jelenléte a húsféleségekben szintén aggodalmat vált ki a közvéleményből. Ezeket a termékeket főleg az állatok növekedésének serkentésére használják, de ezek az anyagok bekerülhetnek a táplálékláncba, melyen keresztül főleg a pubertás előtt álló gyerekeknél okozhatnak fejlődési, immunológiai vagy neurológiai zavarokat. Mivel Európa sok élelmiszert importál, ilyen szerek mindennemű tilalmának a nemzetközi kereskedelmi szabályokhoz is igazodniuk kell, és ennek eredményeképp az Uniónak 2000-ben az erre vonatkozó jogszabályát felül kellett vizsgálnia. A Bizottság az állattenyésztésre vontakozólag számos ilyen anyag tilalmának folytatását szorgalmazta mindaddig, amíg átfogóbb tudományos adat nem áll rendelkezésre. A Parlament erősen támogatta ezt az álláspontot és még ennél is szigorúbb korlátozások bevezetését követelte (sikerrel) az oestradiol 17 béta nevű anyag használatával kapcsolatban, mivel az rákkeltő anyagnak számít.

Élelmiszerallergiák - egy növekvő probléma

Élelmiszerallergiákban szenved a gyermekek 8%-a és a felnőttek 3%-a folyamatosan növekvő tendenciával. Az allergiák által okozott panaszok az enyhe panaszoktól a halálos kimenetelű állapotig érhetnek. Az általános allergiák közt szerepelnek a tehéntej, a gyümölcs, a földimogyoró, a szójabab, a tojás, a hal, a búza és az egyéb gabona elleni érzékenység. Ha az élelmiszerek csomagolásán nem szerepel minden összetevő és adalékanyag, akkor az allergiában szenvedő személyek számára nem áll rendelkezésre semmiféle információ annak megítélésére, hogy az adott élelmiszert biztonságban fogyaszthatják-e. Különösen az összetett alapanyagok jelenthetnek problémát, amennyiben ezek összetevői nincsenek részletesen leírva.

2003 júliusában a Parlament jóváhagyta az EU élelmiszercímkézési jogszabály korszerűsítését, amely az összetett alapanyagok összetevőinek részletesebb leírását tűzte ki célul. A képviselők ösztönzésére a jövőben az élelmiszereken található címkék részletesebb információkat tartalmaznak majd: az összetevők listáján való szereplés alól csak a végtermék 2%-ánál kisebb mennyiségben jelen levő anyagok kapnak kivételt, valamint a zellert és a mustárt feltették azon allergiát okozó anyagok közé, melyeket fel kell tüntetni az áru címkéjén.

Szigorúbb címkézés és ellenőrzés

A jobb minőségű címkézés és ellenőrzések az élelmiszerbiztonság ügyében sok szempontból döntő szerepet játszanak. Például az összetevők "követhetősége" manapság a legfontosabb célok közé tartozik és a marhatermékek esetében is szigorúbb címkézési szabályokat vezettek be az EU jogalkotását követően. Az elsődleges célja az, hogy a 2002 után levágott marhákból készült termékeket azonosítani lehessen. A címkék így lehetővé teszik a vásárlók számára, hogy a hústermékek alapanyagait visszavezethessék az eredeti állatokhoz és vágóhidakhoz. A képviselők azt is szavatolták, hogy az állatok születési és tenyésztési helye is világosan fel legyen tüntetve a címkén, valamint a darált marhahúsra vonatkozó címkézési szabályok az eredeti javaslathoz képest szigorúbbak legyenek.

Az élelmiszerek és állateledelek biztonságára, címkézésére és ellenőrzésére vonatkozó rendeletét, az Unión kívülről érkezett importált árukat beleértve, a Parlament 2004 márciusában fogadta el. A képviselőknek köszönhetően az ellenőrök szúrópróbaszerű ellenőrzéseket is végezhetnek, emellett az állattartási körülményekről és az állatok egészségéről is meg kell győződniük. A kormányoknak hatékony és bűncselekmények elkövetésétől eltántorító mértékű büntetéseket kell bevezetniük a jogsértők büntetésére. Az élelmiszerellenőrök titoktartását illetően a Parlament az egyensúly mérlegét az átláthatóság felé mozdította el, ezáltal a nyilvánosság számára gyorsabb hozzáférést biztosítva a hivatalos szervek által kezelt információkhoz. Ez a jogszabály 2006 januárjától alkalmazható.

Ugyanezen hónapban a Parlament elbírált egy jogszabálycsomagot, melynek eredményeként az élelmiszerhigéniára és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésekre vonatkozó szabályokat korszerűsítették. Elsősorban a szabályokat próbálták tisztázni - különösen a hústermékekre vonatkozólag-, továbbá garanciákat kívántak azon szabályok tudományos megalapozottságára és arra, hogy azok figyelembe vegyék a különböző kockázatokat. A képviselők üdvözölték ezt a rendelkezést, de a kisvállalkozások számára nagyobb rugalmasságot kívánnak biztosítani az ellenőrzések során. Másrészről a képviselők úgy vélik, hogy a vágóhídak alkalmazottai csak két húsfajta esetében végezhetik ezeket az ellenőrzéseket személyesen: a baromfi és a nyúlhús esetében. Ennek ellenére a Parlament valószínűleg tárgyalni fog ezekről a pontokról a Tanáccsal és a Bizottsággal, mielőtt a jogszabályt véglegesítené.

Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal

Az Európai Unió élelmiszerbiztonsági politikájának alapszervezeteként a 2003-ban létrehozott Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (European Food Safety Authority, EFSA) szolgál. Az EFSA feladatai közé tartozik a független tudományos és technikai uniós politikai tanácsadás és a jogalkotás az élelmiszerbiztonság kérdésében, az élelmiszerbiztonság kockázati tényezőire vonatkozó korai figyelmeztetés, valamint a nyilvánosság informálása az élelmiszerbiztonsági kérdésekben.

A Parlament a kezdetektől támogatta az iroda tevékenységét, de leginkább a képviselők ragaszkodtak ahhoz, hogy annak neve tartalmazza a "biztonság" szót, kiemelve az e területen végzett tevékenységük fontosságát. A Parlament azt is biztosította, hogy az igazgatótanács 14 tagja közül legalább négy tagnak fogyasztói, vagy más élelmiszerrel kapcsolatos szervezetben szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie. 2003 decemberében eldöntötték, hogy a Hivatal a brüsszeli ideiglenes helyéről az olaszországi Pármába, mint állandó székhelyre költözzön.

A száj- és körömfájás és a genetikailag módosított organizmusokkal (GMO) ezen sorozat más kiadványai is foglalkoznak, az utóbbi témával az Európai Parlament ideiglenes bizottságokat érintő kiadványa foglalkozik.  
Jelentéstevok:
  
TSE-k (átviheto szivacsos agybántalmak): Dagmar Roth-Behrendt (PES, D)
A kórokozók elleni vegyszerek és gyógyszerek körültekinto használata: Didier Rod (Greens/EFA, F)
Hormon- és tireosztatikus hatású anyagok és béta-agonisták: Karl Erik Olsson (ELDR, S)
Az élelmiszerekben található alapanyagok feltüntetése: Christa Klass (EPP-ED, D)
A szarvasmarhaalapú termékek címkézése és követhetosége: Mihail Papayannakis (GUE/NGL, GR)
Élelmiszerbiztonság: hivatalos táp- és élelmiszerellenorzések: Marit Paulsen (ELDR, S)
Élelmiszerhigénia: Horst Schnellhardt (EPP-ED, D)
Állati eredetu élelmiszergyártás és ezek piaci értékesítése: Horst Schnellhardt (EPP-ED, D)
Az állati eredetu és emberi fogyasztásra szánt termékek hivatalos ellenorzései: Horst Schnellhardt (EPP-ED, D)
Az állati eredetu élelmiszerekre vonatkozó higénia szabályai: Horst Schnellhardt (EPP-ED, D)
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal: Phillip Whitehead (PES, UK)
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal honlapja
  
A jogalkotási eljárás áttekintése:
  
TSE-k (átviheto szivacsos agybántalmak)
A kórokozók elleni vegyszerek és gyógyszerek körültekinto használata
Hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagok és béta-agonisták
Az élelmiszerekben található alapanyagok feltüntetése
A szarvasmarhaalapú termékek címkézése és követhetosége
Élelmiszerbiztonság: hivatalos táp- és élelmiszerellenorzések
Élelmiszerhigénia
Állati eredetu élelmiszergyártás és ezek piaci értékesítése
Az állati eredetu és emberi fogyasztásra szánt termékek hivatalos ellenorzései
Az állati eredetu élelmiszerekre vonatkozó higénia szabályai
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal
  
Hivatalos Lap – Végleges szövegek:
  
TSE-k (átviheto szivacsos agybántalmak)
A kórokozók elleni vegyszerek és gyógyszerek körültekinto használata
Hormon- vagy tierosztatikus hatású anyagok és béta-agonisták
Az élelmiszerben található alapanyagok feltüntetése
A szarvasmarhaalapú termékek címkézése és követhetosége
Élelmiszerbiztonság: hivatalos táp- és élelmiszerellenorzések - az eljárás még folyamatban van
Élelmiszerhigénia - az eljárás még folyamatban van
Állati eredetu élelmiszergyártás és ezek piaci értékesítése - Parlament által elfogadott szöveg
Az állati eredetu és emberi fogyasztásra szánt termékek hivatalos ellenorzései - az eljárás még folyamatban van
Az állati eredetu élelmiszerekre vonatkozó higéniai szabályok - az eljárás még folyamatban van
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004