Az Európai Parlament
tevékenysége
Legfontosabb események1999-2004 között

 
Az Európai Parlament
EU reform
Bővítés
Állampolgári jogok
Bel- és igazságügyek
Külügyek
Környezetvédelem /
Fogyasztók védelme
Környezeti felelosség
Légszennyezés
Üvegházhatást okozó gázok
Autó olaj II
Elektronikai hulladék
Csomagolási hulladék
Élelmiszerbiztonság
GMO
Dohány
Zajszennyezés
Kozmetikai termékek
Emberi sejtek és szövetek
Közlekedés /
Regionális politika
Mezőgazdaság /
Halászati politika
Gazdasági
és monetáris politika
Foglalkoztatási és szociális politika / A nők jogai
Belső piac / Ipar / Energia / Kutatás
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


„A dohányzás öl” - szolgáljon ez figyelmeztetésül

Az EU a közelmúltban két fő irányelvet fogadott el a dohánytermékekkel kapcsolatban: az összetevőkről és a feliratozásról, valamint a hirdetésről és a szponzorálásról. Az Európai Parlament számos módosítást eszközölt a feliratozásról szóló irányelven, különösen a cigarettadobozok egészségügyi figyelmeztetéseinek méretével és jellegével kapcsolatban. Ezzel ellentétben határozottan támogatta a dohánytermékek hirdetésével kapcsolatos irányelv tervezetét. Heves lobbizás előzte meg mindkét törvénytervezet előkészítését, a hirdetési irányelv ügyében pedig a harcnak még nincs vége, ugyanis az utolsó szót az EU Bírósága mondja ki.

Az évente félmillióra becsült, dohányzással kapcsolatos európai közösségekbeli haláleset, illetve a tény, hogy az újonnan dohányzók 80%-a 18 éven aluli, sok ember érdeklődését váltja ki az EU dohánytermék-fogyasztást korlátozó törvénytervezete iránt.

indamellett az EU hatalma korlátos a közegészségügy szabályozásában, mely többnyire a tagországok saját hatásköre. Az EU egyik dohányzásellenes intézkedését az egységes piaci szabályozással tudja elérni, ugyanis a Közösségeken belüli kereskedelem akadályainak lebontását előirányzó törvényeknek figyelembe kell venniük az egészségügyi előírásokat is.

Például, mivel a dohánytermék-összetevők vagy a dohánytermékekkel kapcsolatos hirdetések nemzeti szabályozása változó az EU-n belül, egy tagország megtilthatja egy másik tagországból származó cigaretta, illetve dohányáru hirdetését tartalmazó sajtótermék importját. A tiltás, bár törvényes, korlátozza a kereskedelmet. A dohánytermékek Európán belüli szabad forgalmazásához általános EU-szabályozásra van szükség. Mindazonáltal a szabályozást oly módon kell megalkotni, hogy az jobb közegészségügyhöz is vezessen.

Az összetevőkkel és a feliratozással kapcsolatos irányelv

Az Európai Bizottság 1999-ben irányelv-tervezetet terjesztett elő a tagországokban forgalmazott cigaretták maximálisan megengedett kátrány-, nikotin- és szénmonoxid szintjeit, a csomagoláson megjelenő egészségügyi figyelmeztetést, a nem dohányjellegű összetevők használatát és a dohánytermékek leírását meghatározó törvények összehangolásáról. A nemzeti szabályozások közötti nagyszámú eltérés akadályozza az EU belső piacának működését, így a fő elvárás egyszerűen a közös EU-szabványok megállapítása volna. Mindazonáltal, mivel az új szabályozásnak a közegészségügy megóvását is biztosítania kell, a káros összetevők határértékeire javasolt EU-korlátok szigorúak. A javaslatok között szerepelt a szabványosított figyelmeztető felirat, illetve a termékinformációk közzététele, így biztosítva a fogyasztók tájékoztatását a dohánytermékek jelentette kockázatokkal kapcsolatban.

Maximálisan megengedett kátrány- és nikotinszintek

Az irányelv alapján a kátrányra (10 mg), nikotinra (1 mg) és a szénmonoxidra (10 mg) megállapított maximális értékeket 2004. január 1-jétől vezetik be az EU-ban előállított és forgalmazott cigaretták esetében, bár Görögország haladékot kapott 2007. január 1-jéig a kátrányszint elérésének teljesítéséhez. Az EU-ban gyártott, nem EU-tag országba exportálandó cigarettákat átmeneti időszak után (2007. január 1-jéig) ugyanazon felső értékek alapján állíthatják elő, így biztosítva időt az EU-beli gyártóknak termékeik jellegzetességeinek módosításához.

Az "alacsony kátránytartalmú", "könnyű" (lights), "ultra könnyű" (ultra lights) és "enyhe" (mild) kifejezések, valamint a más dohánytermékeknél kevésbé káros voltukat sugalló új márkanevek és dizájnok tiltólistára kerülnek 2003. szeptember 30-tól.

Egészségügyi figyelmeztetések - minél nagyobb, annál jobb
2003. szeptember 30-tól a cigarettásdobozokon nagyméretű egészségügyi figyelmeztetést kell elhelyezni. Az európai parlamenti képviselők kitartásának köszönhetően a figyelmeztetések jóval nagyobbak és hatékonyabbak a Bizottság által eredetileg javasoltaknál.

Az EU-ban eladott minden csomag cigaretta előlapjának harminc százaléka a "A dohányzás öl/A dohányzás ölhet" vagy "A dohányzás súlyosan károsítja Önt és környezetét" feliratú, kötelező érvényű általános figyelmeztetést kell, hogy tartalmazza. Ez utóbbit az Európai Parlament - mely így kívánta felhívni a figyelmet a passzív dohányzás veszélyeire is - nyomása révén fogadták el.

Minden csomag hátoldalának negyven százalékát pedig egy további kötelező figyelmeztetésnek kell kitöltenie, melyet a tagországok az irányelvben megállapított 14 lehetőséget tartalmazó listáról választhatnak ki. Ízelítő a figyelmeztetésekből: "A terhesség alatti dohányzás árt a babának", "A dohányzás függőséget okoz. Ne próbálja ki", illetve "A dohányzás lassú és fájdalmas halált okoz".
A két vagy három hivatalos nyelvvel rendelkező tagországokban mind az általános, mind pedig a kiegészítő figyelmeztetések által lefedett felületnek nagyobbnak kell lennie.

A Parlament nyomása következtében a tagországoknak 2004. október 1-jétől lehetősége nyílik színes képek vagy más ábrák bevezetésére, amelyek a dohányzás káros egészségügyi következményeit jelenítik meg, a csomagoláson szereplő egyéb figyelmeztetések kiegészítéseként. Hasonló képek sokkoló hatása rendkívül hatékonynak bizonyult például Kanadában és Brazíliában. A figyelmeztetések telefonszámokat, e-mail címeket vagy webcímeket is tartalmazhatnak, ahol a dohányosok információkat kaphatnak a leszokásról. Bár a tagországok nem kötelezhetők a képi figyelmeztetések bevezetésére, nem lesz lehetőségük olyan tagországból származó cigaretták importjának meggátolására, amelyek használják azokat.

Több termékinformáció a fogyasztóknak

Nem dohányjellegű összetevők százait használják fel számos dohánytermék előállítása során, melyek akár addiktívak is lehetnek. 2002. december 31-től kezdődően a dohánygyáraknak minden évben át kell nyújtaniuk egy listát a kormánynak, mely tartalmazza termékeik összes összetevőjét, azok mennyiségével és felhasználásának okával együtt. Az európai parlamenti képviselők ragaszkodtak hozzá, hogy a kormányok közzétegyék a listákban fellelhető információkat. A Bizottságnak szintén elő kell terjesztenie egy általános listát 2004. december 31-ig, mely tartalmazza az EU-ban előállított dohánytermékek engedélyezett összetevőit.

A hirdetéssel és a szponzorálással kapcsolatos irányelv

A dohánytermékek televíziós hirdetését már egy 1991-es EU-törvény is tiltja. A média más ágaiban megjelenő reklámok, valamint a dohánytermékek szponzorálás jellegű hirdetésének irányelvét az EU először 1998-ban fogadta el, de a német kormány, amely véleménye szerint az EU túllépte hatalmi korlátait, megtámadta azt az EU Bírósága előtt. A Bíróság helybenhagyta a fellebbezést és megsemmisítette az irányelvet, mondván, hogy néhány tervezett hirdetési tilalom - posztereken, napernyőkön, hamutartókon és mozikban - nem lenne hatással az egységes európai piacra, azok pusztán a helyi viszonyokat befolyásolnák. Mindazonáltal a bírák hozzátették, hogy nem látnak okot arra, hogy az egységes piaci szabályozás, mint olyan, ne lenne használható a dohánytermékek hirdetésének tiltására.

A Bizottság következésképpen 2001-ben egy új irányelv-tervezetet mutatott be, az előző által felvetett problémák elkerülése végett óvatos fogalmazással élve, melynek fókuszában csak a "határokon átívelő hatásokat" kiváltó hirdetés és szponzorálás áll.

Az új irányelv tiltja a dohánytermékek nyomtatott sajtóban, rádióban és interneten történő hirdetését, bár kivételeket biztosít a dohánykereskedelemmel foglalkozó sajtótermékek esetében. Szintén lehetővé teszi a dohánytermékek szponzorációs hirdetését rádióműsorokban és határokon átívelő hatásokat is kiváltó események, mint például a Forma 1 verseny esetében, valamint az adott esemény során történő ingyenes dohánytermékek promóciós osztogatását is engedélyezi. A közvetett, például ruhán feltüntetett hirdetést nem tiltja az irányelv. Mindamellett a tagországoknak saját belátásuktól függően lehetősége nyílik ennél szigorúbb dohányellenes intézkedések bevezetésére is.

A Parlament nagy többséggel hagyta jóvá az irányelvet, melyet 2005 júliusáig kell végrehajtani, bár a német kormány 2003 szeptemberében közölte, hogy ismét megtámadja azt a Bíróságon.

További dohányellenes intézkedésekre lehet számítani

Az Európai Bizottság további intézkedések bevezetését fontolgatja. A dohánytermesztő gazdák támogatását, mely jelenleg az EU-költségvetésnek 1 milliárd eurójába kerül, megkurtítanák, az összeget pedig mezőgazdasági jövedelemtámogatásra és regionális segélyekre fordítanák. A közterületen - beleértve a bárokat is - történő dohányzás tiltását vitatják, megvédendő az alkalmazottakat a passzív dohányzás veszélyeitől, továbbá a munkaadókat az ebből kifolyó pereskedéstől. Végül, de nem utolsósorban, 2004 májusától a bizottsági alkalmazottak sem dohányozhatnak irodáikban.

   
Jelentéstevo:
  
Reklámozás és szponzorálás: Manuel Medina Ortega (PES, E)
A termékek gyártása, prezentálása és eladása: Jules Maaten (ELDR, NL)
  
Hivatalos Lap: Végleges dokumentumok
  
Reklámozás és szponzorálás
A termékek gyártása, prezentálása és eladása

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004