Europos Parlamento
darbas: 1999-2004
metų akcentai

 
Europos Parlamentas
ES reforma
Plėtra
Piliečių teisės
Teisės ir vidaus reikalai
Išoriniai santykiai
Aplinkos / vartotojų apsauga
Atsakomybė už aplinkai padaryta žalą
Oro tarša
Šiltnamio reiškinį
sukeliančios dujos
Automobilinių degalų programa II
Elektroninės atliekos
Pakuočių atliekos
Maisto sauga
GMO
Tabakas
Triukšmas
Kosmetika
Žmogaus audiniai ir ląstelės
Transporto /
regioninė politika
Žemės ūkis / žuvininkystė
Ekonominiai ir pinigų reikalai
Užimtumo ir socialinė politika / moterų teisės
Vidaus rinka / pramonė / energetika / tyrimai
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Mažiau triukšmo - daugiau miego

ES piliečiai, kuriuos kamavo triukšmas, ateityje galės miegoti ramiau, kadangi Europos Parlamentas laimėjo kovą dėl bendrų visai ES triukšmo normų. Naujoje direktyvoje dėl aplinkos keliamo triukšmo numatomas privalomas įsipareigojimas priimti teisės aktą, skirtą kovai prieš pagrindinius triukšmo šaltinius, įskaitant ir geležinkelio, kelių, statybų aikštelių ir oro transporto keliamą triukšmą.

Šiuo metu triukšmo padariniai vargina trečdalį visų ES gyventojų ir kelia pavojų žmogaus sveikatai. Šioje srityje iki šiol tebuvo nepakankamas teisės aktų kratinys: jame buvo ES teisės aktai, reglamentuojantys triukšmo normas automobiliams, sunkvežimiams ir oro transportui bei nacionalinės teisės aktai, nusakantys leistinas triukšmo normas buitiniame lygmenyje.

Nauja direktyva dėl aplinkos keliamo triukšmo įvertinimo ir valdymo, įsigaliojusi 2002 m. liepos 18 d., skirta kovai prieš aplinkos keliamą triukšmą gyvenamuose rajonuose ir viešuosiuose parkuose, teritorijose šalia mokyklų, ligoninių bei kitų triukšmui jautrių pastatų ir vietovių. Ji netaikoma triukšmui, kylančiam dėl darbų namuose, pas kaimynus, darbo vietoje, transporto priemonių viduje arba karinių veiksmų karinėse zonose.

Iš pradžių Europos Komisija ir Ministrų Taryba norėjo, kad naujoji direktyva būtų skirta aplinkos triukšmo įvertinimo metodams suvienodinti. Buvo siekiama surinkti informaciją apie triukšmo buvimo vietas, pasinaudojant ,,triukšmo žemėlapiais“. Ši informacija turėjo būti viešai skelbiama. Toliau galima suformuluoti praktinius problemos sprendimo planus vietinės reikšmės lygiui, bet čia nebus visai ES taikomi triukšmo standartai. Nepritardamas tam Parlamentas vedė atkaklias derybas, norėdamas sugriežtinti pagrindinį direktyvos tikslą, kuriuo dabar siekiama ,,apriboti, užkirsti kelią arba sumažinti“ žalingus triukšmo padarinius. Naujasis teisės aktas tampa tartum pirmąja šio proceso pakopa ir todėl yra labai svarbu, kad per ketverius metus būtų išleistos ir kitos, daug detalesnės ES direktyvos dėl tokių specifinių triukšmo šaltinių kaip kelių ir geležinkelio ir jo infrastruktūros, oro transporto, pramonės ir po atviru dangumi esančios įrangos bei kilnojamų įrengimų.

Susitarime, pasiektame tarp parlamentarų ir Tarybos, Komisijos pareikalauta iki 2004 m. sausio mėn. paskelbti peržiūrą apie padėtį Bendrijos teisės aktuose dėl aplinkos keliamo triukšmo. Pagal šios peržiūros rezultatus Komisija iki 2006 m. liepos mėn. (t. y. po ketverių metų nuo direktyvos įsigaliojimo) turi pasiūlyti naujus teisės aktų projektus, kad būtų užpildytos visos šių teisės aktų leidybos spragos. Suteiktas ketverių metų terminas yra tik vieneriais metais ilgesnis nei Parlamento siūlytas per antrą svarstymą 3 metų laikotarpis. Tai yra dar vienas Parlamento pasiekimas, nes Taryba nenorėjo nustatyti jokio termino.  
Aplinkos keliamo triukšmo ivertinimo ir valdymo direktyva:
  
Alexander de Roo (Greens/EFA, NL)
  
Oficialusis leidinys- galutiniai aktai:
  
Aplinkos keliamo triukšmo ivertinimo ir valdymo direktyva

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004