Eiropas Parlamenta
darbiba: 1999.-2004.
gada sasniegumi

 
Eiropas Parlaments
ES reforma
Paplašinašanas
Pilsonu tiesibas
Tieslietas un iekšlietas
Arlietas
Vide / Pateretaju aizsardziba
Transports /
Regionala politika
Lauksaimnieciba / Zivsaimnieciba
Ekonomika un finanšu politika
Sociala un darba politika / Veselibas aizsardziba
Iekšejais tirgus / Industrija / Energetika / Zinatne
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Priekšvards

2004. gada junijs iezime Eiropas Parlamenta piekta sasaukuma beigas. Ko mes faktiski esam paveikuši šo pedejo piecu gadu laika?
 
Lai palidzetu Eiropas pilsoniem saprast, ko vinu ieveletie deputati ir izdarijuši, mes esam sagatavojuši dažadus informativus izdevumus par Parlamenta veikto. Šie visparejie informativie avoti apraksta EP galvenas pilnvaras un pienakumus, apkopo informaciju par piecos gados paveikto likumdošanas darbu un sniedz parskatu par visam rezolucijam, ko Parlaments ir pienemis dažados politiskos jautajumos.
 
Nodrošinot siku parskatu par katru temu, izdevumi tomer cenšas atbildet uz visaptverošu jautajumu - ka konkreti Eiropas norises ietekme parastu sabiedribas locekli, ikvienu un katru no mums?
 
Aprakstot to, kas Eiropa noticis pedejo gadu laika, sakot ar lauksaimniecibas politiku lidz pat kugošanas drošibai, šie izdevumi sava zina "parskata" ES projektus, kurus Eiropas Parlaments ir istenojis vai kuri tapuši ar Parlamenta atbalstu.
 
Mes ceram, ka šo izdevumu lasišana Jums sagadas prieku, veicinot Jusu interesi par Eiropas Parlamentu un ES jautajumiem.
 
Džulians Pristlijs, Eiropas Parlamenta generalsekretars
 


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004