Parlament Europejski w działaniu
Najważniejsze
wydarzenia 1999-2004

 
Parlament Europejski (PE)
Reforma UE
Rozszerzenie
Prawa obywatelskie
Wymiar Sprawiedliwości
i Sprawy wewnętrzne
Stosunki zewnętrzne
Środowisko
i ochrona konsumenta
Odpowiedzialność środowiskowa
Zanieczyszczenie powietrza
Gazy cieplarniane
Program Auto Oil II
Odpady elektroniczne
Odpady opakowaniowe
Bezpieczeństwo żywnościowe
Organizmy modyfikowane genetycznie
Nikotyna
Ochrona środowiska przed hałasem
Kosmetyki
Tkanki i komórki ludzkie
Transport /
Polityka regionalna
Rolnictwo / Rybołówstwo
Polityka gospodarcza
i walutowa
Polityka społeczna
i zatrudnienia / Prawa kobiet
Rynek wewnętrzny / Przemysł / Energia / Badania i Rozwój
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Zakaz testowania produktów kosmetycznych na zwierzętach

Testy na zwierzętach wzbudzają wiele emocji. Kwestia ta dotyczy zarówno bezpieczeństwa konsumentów, dobra zwierząt, zasad handlu międzynarodowego jak i konkurencyjności przedsiębiorstw kosmetycznych z UE. Pierwsza, wprowadzona w latach dziewiędziesiątych dyrektywa zakazująca sprzedaży testowanych na zwierzętach składników kosmetycznych nie przyniosła spodziewanych efektów. Obecnie uchwalono nowe przepisy ustalające harmonogram wprowadzenia w UE zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach. Dzięki Parlamentowi Europejskiemu zabraniają one również sprzedaży wszelkich testowanych na zwierzętach produktów kosmetycznych i ich składników, także tych spoza UE.

Kosmetyki do makijażu, pomadki, żele pod prysznic i szampony muszą być oczywiście przetestowane pod względem ich wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo człowieka, jednak eksperymenty na zwierzętach są przedmiotem coraz większej krytyki. Według informacji organizacji ochrony zwierząt rocznie wykorzystuje się w UE 38.000 zwierząt do opracowywania i testowania nowych produktów kosmetycznych i ich składników. Niektórzy twierdzą, że skoro 9.000 składników kosmetycznych zostało już przetestowanych i jest dostępnych dla przemysłu, nie ma koniecznej potrzeby testowania na zwierzętach nowych substancji.

Unijna dyrektywa miała zabronić od 1998 roku sprzedaży składników kosmetycznych testowanych na zwierzętach, jednak zakaz ten nie wszedł w życie. Podstawowym powodem był brak alternatywnych metod testowania i konieczność przestrzegania zasad Światowej Organizacji Handlu zapobiegających dyskryminacji produktów pochodzących spoza UE. Chcąc mimo wszystko znaleźć rozwiązanie tego problemu Komisja wystąpiła z kolejną propozycją, by zabronić prowadzenia testów na zwierzętach, ale nie zakazywać sprzedaży produktów testowanych na zwierzętach. Zakaz testowania miał dotyczyć produktów finalnych i składników.

Parlament uznał jednak, że zakaz testów na zwierzętach nie wystarczy. Zdaniem deputowanych powinny zostać przywrócone zapisy poprzedniej dyrektywy zabraniające sprzedaży produktów testowanych na zwierzętach na terenie UE a pochodzących z całego świata, a więc również produktów testowanych w krajach nie należących do UE. Zapobiegłoby to importowi takich produktów do Europy lub przeniesieniu eksperymentów na zwierzętach do krajów spoza UE oraz dyskryminacji, ze względu na powyższe przepisy, przedsiębiorstw kosmetycznych z UE w stosunku do przedsiębiorstw spoza Unii.

Konkretna data wprowadzenia zakazu eksperymentów na zwierzętach

W negocjacjach między Parlamentem a Radą Ministrów, co do konieczności ustalenia konkretnej daty wprowadzenia zakazu, stanowiska między obu stronami mocno się różniły. Ministrowie uważali, że najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów i nie można wprowadzać szybko restrykcyjnej daty zakazu, jeżeli brak jest alternatywnych metod. Z kolei Parlament nalegał na konkretną datę zakazu, od której testowanie i sprzedaż powinny być zabronione, uważając, że jest to najlepszą drogą szybszego opracowania alternatywnych metod testowania.

Po zaciętych negocjacjach Parlament i Rada zgodziły się ostatecznie na wprowadzenie zakazu testowania na zwierzętach dla finalnych produktów kosmetycznych na obszarze UE od 2004 roku. Dodatkowo strony uzgodniły stopniowe wprowadzenie zakazu testowania składników kosmetycznych na zwierzętach oraz - by zapewnić objęcie tymi przepisami również importu - wszelkiej sprzedaży w UE produktów i składników testowanych na zwierzętach. Zakaz wprowadzany będzie stopniowo, kiedy opracowane zostaną alternatywne metody testowania, jednak nie później niż do 2009 roku.

Trzy rodzaje testów, które trudno zastąpić, będą mogły być wykonywane do roku 2013, jednak wówczas zabroniona zostanie sprzedaż produktów, dla których korzystano z tych testów, bez względu na to, czy opracowano już metody alternatywne czy nie. Termin ten - rok 2013 - może być przedłużony, ale stanowisko Parlamentu będzie w tej kwestii wiążące w ramach procedur współdecydowania. Nowe alternatywne metody będą obowiązywać w UE, muszą jednak odpowiadać również zasadom handlu międzynarodowego i w związku z tym uwzględniać rozwój sytuacji w OECD.

Ustawowo zabrania się również stosowania innych substancji, działających rakotwórczo, mutagennie czy toksycznie na ludzki system rozrodczy. Dzięki Parlamentowi udoskonalono też zasady znakowania, by konsumenci znali składniki i drogę powstawania produktów kosmetycznych i byli świadomi wszelkich potencjalnych reakcji alergicznych.

Organizacje ochrony zwierząt wezwały do jeszcze szybszego wprowadzenia zakazu testowania produktów na zwierzętach. Mając jednak na uwadze ogromny opór stawiany przez Radę w sprawie wprowadzenia daty zakazu i uwzględniając jednocześnie fakt, że przemysł kosmetyczny musi mieć czas, by dostosować się do nowych zasad, deputowani uważają, iż wynik końcowy jest ogromnym krokiem do przodu.

   
Sprawozdawca:
  
Produkty kosmetyczne: testy na zwierzetach: Dagmar Roth-Behrendt (PES, D)
  
Przeglad procedury legislacyjnej
  
Produkty kosmetyczne: testy na zwierzetach
  
Dziennik urzedowy - akt koncowy
  
Produkty kosmetyczne: testy na zwierzetach

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004