Evropski parlament v akciji
Pomembni dosežki
1999-2004

 
Evropski parlament
Reforma EU
Pogled nazaj:
pred Nico in po njej
Konvencija
Institucionalni sistem
Podrocja politik
Širitev
Državljanske pravice
Pravosodje
in notranje zadeve
Zunanji odnosi
Okolje / Zašcita potrošnika
Transport /
Regionalna politika
Kmetijstvo / Ribištvo
Ekonomska
in monetarna politika
Zaposlovanje in socialna politika / Ženske pravice
Notranji trg / Industrija / Energija / Raziskave
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Za uspešno širitev potrebna reforma Evropske unije
Evropski parlament je to mandatno obdobje zakljucil tako, kot ga je zacel leta 1999: z upanjem in zahtevo po poglobljeni reformi Unije. Pricakovanj ni izpolnila ne Amsterdamska pogodba, ki je stopila ...
> more


Konvencija za novo Evropo
V petdesetih letih, kolikor traja evropsko združevanje, institucije in politika Unije postajajo zapleten labirint, v katerem se znajde le malo ljudi. Od februarja 2002 do julija 2003 si je "Konvencija...
> more


Nova podoba evropskih akterjev
Evropski parlament je sprejel osnutek ustave z malo vec kot dvetretjinsko vecino. Evropski in nacionalni poslanci so odlocno prispevali k rezultatom Konvencije in doseženega soglasja ne želijo ogrozit...
> more


Kakšna je delitev dela? Jasnejša delitev vlog
Ali je Evropska unija, kakor pravijo nekateri, res anonimna in oddaljena super-država, ki si prilašca oblast nad vodenjem politik namesto držav clanic? Ne. Unija vodi takšne politike, za kakršne se dr...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004