skip to content
 
 
 
2014-04-11

Plenáris hírlevél , 2014. április 14-17., Strasbourg

 • Az első világháború száz éves évfordulója
 • Bankmentés: a képviselők biztosítják az adófizetők védelmét
 • Az alapszolgáltatást nyújtó, bárki által igénybe vehető bankszámlák végszavazása
 • Uniós segély a katasztrófa sújtotta tagországok és uniós régiók számára
 • Kötelező „Made in"-jelzésről szavaz a Parlament
 • A Parlament a külföldre küldött munkavállalók jogainak védelmét kéri
 • Fenntartható nyugdíjjogosultság másik tagállamba költözéskor
 • Kevesebb nejlonzsákot használhatnak az európaiak
 • Vita Kelet-Ukrajnáról
 • A külföldi gépkocsi-regisztráció egyszerűsítése
 • A kisbefektetők pénzének védelme
 • Az invazív, Európában nem honos fajok távoltartása
 • Az EU saját bevételi források révén csökkentse a tagállami befizetéseket
 • Az európai politikai pártok és alapítványok finanszírozásának új szabályai
 • Egyéb témák

Az első világháború száz éves évfordulója

A képviselőcsoportok megvitatják, milyen tanulságokkal szolgál az első világháború Európa jövőjére nézve. A szerda reggeli vitán részt vesz José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke, és a görög tanácsi elnökség képviselője.

Vita: április 16., szerda
Eljárás: a Tanács és a Bizottság nyilatkozata, ezt követően a képviselőcsoportok vezetőinek hozzászólása

Bankmentés: a képviselők biztosítják az adófizetők védelmét

A bajba jutott bankok megmentésének költségeit maguk a bankok, és ne az adófizetők állják: az ezt garantáló jogszabálycsomagot kedden vitatja meg a ház, amely ezt követően szavaz is a csomagról. A bajba jutott bankokkal foglalkozó két jogszabály és a 100,000 euró alatti bankbetétek biztonságát garantáló jogszabály kiegészíti a már elfogadott egységes bankfelügyeleti rendszert, és nagy lépést jelent a bankunió felé.

A bankszanálási szabályok garantálják, hogy a bank működésének elsőszámú nyertesei (részvény-, és kötvénytulajdonosok) akkor is az elsők lesznek, amikor a bajban jutott bankra áldozni kell.

A szabályok értelmében a bankoknak finanszírozniuk kell azokat a tartalékalapokat, amelyekből a részvény- és kötvénytulajdonosok forrásainak kimerülését követően a további veszteségek kifizethetők. A bankmentés feladata csak a végső esetben hárulhat az adófizetőkre.

A bankunióba tartozó országok közösen használják majd a bankok által finanszírozott, 55 milliárd eurós, egységes bankszanálási alapot, amely nyolc év alatt, fokozatosan áll fel. A bankunión kívüli tagállamoknak tíz éven belül kell létrehozniuk saját alapjaikat, amelyeknek tőkéje megegyezik majd a védett betétek értékének egy százalékával.

Mindegyik banknak rendelkeznie kell vészforgatókönyvvel annak érdekében, hogy esetleges átalakítása vagy szanálása rendezetten történhessen.

A betétbiztosítási rendszer átalakítása olyan, bankok által fenntartott rendszerek létrehozására kötelezi a tagállamokat, amely kifizeti a bankgarancia által fedezett betéteseket akkor, ha a bank erre magától nem képes. Így ezt a költséget sem az adófizetők állják.

Vita: április 15., kedd
Szavazás: április 15., kedd
Eljárás: együttdöntés, megállapodás első olvasatban (egységes bankszanálási mechanizmus és a bankok helyreállítása és szanálása), megállapodás második olvasatban (betétbiztosítási rendszerek)
Sajtótájékoztató: bankszanálás - április 14., hétfő, 17:00 (jelentéstevők), bankunió - április 15., kedd, 16:00 (jelentéstevők és Michel Barnier biztos)
Twitter: #SRM, #DGS, #BRRD, #bankingunion

Állásfoglalás-tervezet az egységes szanálási mechanizmusról (SRM)
Állásfoglalás-tervezet a helyreállításról és szanálásról (BRRD)
Állásfoglalás-tervezet a betétbiztosítási rendszerek átalakításáról (DGS)
Sajtóközlemény a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodás alkalmával - SRM (2014.3.20., angolul)
Sajtóközlemény a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodás alkalmával - BRRD (2013.12.12., angolul)
Sajtóközlemény a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodás alkalmával - DGS (2013.12.18., angolul)
Háttéranyag (angolul)
Jelentéstevő - SRM: Elisa Ferreira (S&D, Portugália)
Jelentéstevő - BRRD: Gunnar Hökmark (EPP, Svédország)
Jelentéstevő - DGS: Peter Simon (S&D, Németország)
Az eljárás lépései - SRM (angolul)
Az eljárás lépései - BRRD (angolul)
Az eljárás lépései - DGS (angolul)
A bankszanálási megállapodás alkalmával tartott ajtótájékoztató felvétele (2014.3.20.)

Az alapszolgáltatást nyújtó, bárki által igénybe vehető bankszámlák végszavazása

Ezentúl bárki nyithat alapszolgáltatást nyújtó bankszámlát, aki legálisan tartózkodik az Unióban, és ehhez még bejelentett lakcímre sincs szükség: az erről szóló, a Tanács és a Parlament között született megállapodásról kedden szavaz a ház. A bankszámlák díjainak és feltételeinek áttekinthetőnek és más termékekkel összevethetőnek kell lenni azért, hogy az ügyfelek egyszerűen válthassanak egy jobb szolgáltatást nyújtó számlára.

A Parlament ragaszkodott ahhoz, hogy egyrészt mindegyik EU-tagállamban legyen elegendő bank, amely az alapszolgáltatást nyújtó bankszámlákat kínálja, másrészt pedig az ajánlatok versenyezzenek egymással. A bankszámlák közti váltás elősegítése érdekében a váltás díja nem lehet túl magas.

Az alapszintű fizetési számlákkal rendelkező ügyfelek az Európai Unión belül készpénzt vehetnek fel és utalhatnak át, illetve fizethetnek kártyával és az interneten.

Szavazás: április 15., kedd
Eljárás: együttdöntés (rendes jogalkotási eljárás), megállapodás első olvasatban
Sajtótájékoztató: április 15., kedd, 17:30
Twitter: #bankaccount

Sajtóközlemény az EP és a Tanács közötti megállapodás alkalmával (2014.3.20., angolul)
Jelentéstevő: Jürgen Klute (GUE/NGL, Németország)
Az eljárás lépései (angolul)

Uniós segély a katasztrófa sújtotta tagországok és uniós régiók számára

Az árvíz vagy más természeti katasztrófák által sújtott EU tagállamok vagy tagjelöltek gyorsabban és célzottabban hozzájutnak majd az EU szolidaritási alapjának forrásaihoz azt követően, hogy a Parlament szerdán szavaz az alapra vonatkozó új szabályokról. A Tanáccsal már nem hivatalosan leegyeztetett szabályok többek között 10-től 12 hétre hosszabbítják meg a segélyért folyamodás határidejét, lehetővé teszik a segély 10 százalékának előre kifizetését, és egyszerűsítik a segély jóváhagyásának feltételeit a földrajzilag korlátozott hatású katasztrófák esetén.

A teljes segélyösszegből legfeljebb 30 millió eurós, 10 százalékos előleg kifizetésének lehetőségéért a Parlament állt ki annak ellenére, hogy a Tanács a tárgyalások során végig ellenezte a javaslatot.

A „regionális" katasztrófák esetére az új szabályok egyetlen jogosultsági feltételt határoznak meg: a kár értékének el kell érnie a régió GDP-jének 1,5 százalékát. A Bizottság így gyorsabban áttekintheti a pályázatokat és felgyorsulhat a segély kifizetése.

Vita: április 16., szerda
Szavazás: április 16., szerda
Eljárás: együttdöntés (rendes jogalkotási eljárás), megállapodás első olvasatban

A szolidaritási alap reformjáról született megállapodás részletei (2014.3.15., angolul)
Jelentéstevő: Roda Estarás Ferragut (EPP, Spanyolország)
Háttéranyag a szolidaritási alapról (EP kutatószolgálat, angolul)
Az eljárás lépései (angolul)
A szolidaritási alapról szóló bizottsági oldal

Kötelező „Made in"-jelzésről szavaz a Parlament

A Parlament kedden dönt arról, hogy kötelező legyen-e a származási országot jelző „Made in" címke használata az Unió piacán forgalmazott termékeken. A Parlament emellett szigorúbb büntetést helyez kilátásba a potenciálisan veszélyes terméket árusítók számára. A javaslatok a termékbiztonsági előírásokat és a piacfelügyeletet szigorító két jogszabálytervezetben találhatók, céljuk az uniós fogyasztóvédelem erősítése.

A „Made in" származásfeltüntetés megkönnyíti a termék nyomonkövethetőségét és így fokozza a fogyasztók védelmét, vélték a belső piaccal foglalkozó képviselők, akik a Bizottság javaslatával összhangban a jelenlegi önkéntes gyakorlattal szemben kötelezővé tennék a származási ország feltüntetését. Az Unióban talált hibás termékekre figyelmeztető RAPEX gyors tájékoztatási rendszer által bevizsgált áruk tíz százalékánál nem lelhető fel a gyártó. A javaslat szerint az uniós gyártók választhatnának aközött, hogy termékeiken a „Made in the EU" megjelölést használják, vagy konkrétan megnevezzék a származási országot.

A Parlament az önkéntes alapon használható „EU safety tested" (biztonságos termék) jelzést is bevezetné. A jelzés azt igazolná, hogy a terméket egy független testület bevizsgálta és biztonságosnak találta. A képviselők szigorú büntetéseket kérnek a szabályoknak nem megfelelő vagy potenciálisan veszélyes termékek forgalmazói ellen. A Parlament az EU termékbiztonsági szabályait visszatérően és szándékosan megszegő vállalatok Unió-szerte elérhető, nyilvános feketelistájának összeállítását is kérik.

A jogszabálytervezetek az Unió piacán forgalmazott összes termékre érvényesek, a néhány kivétel között például az élelmiszertermékek vagy gyógyszerek kategóriája szerepel.

Vita: április 15., kedd
Szavazás: április 15., kedd
Eljárás: együttdöntés (rendes jogalkotási eljárás), első olvasat
Sajtótájékoztató: április 16., szerda, 9:30, Christel Schaldemose (S&D, Dánia), a termékbiztonsággal kapcsolatos téma jelentéstevője, Sirpa Pietikäinen (EPP, Finnország), a piacfelügyelettel kapcsolatos téma jelentéstevője, valamint a belső piaci és fogyasztóvédelmi bizottság elnöke, Malcolm Harbour (ECR, Egyesült Királyság) részvételével
Twitter: #ProductSafety #MarketSurveillance #ConsumerProtection #consumer

Állásfoglalás-tervezet a termékbiztonságról
Állásfoglalás-tervezet a piaci felügyeletről
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2013.10.17., angolul)
Jelentéstevő: Christel Schaldemose (S&D, Dánia)
Jelentéstevő: Sirpa Pietikäinen (EPP, Finnország)
Az eljárás lépései - termékbiztonság (angolul)
Az eljárás lépései - piaci felügyelet (angolul)
Termékbiztonsággal és piaci felügyelettel kapcsolatos anyagok a belső piaccal foglalkozó szakbizottság honlapján (angolul)

A Parlament a külföldre küldött munkavállalók jogainak védelmét kéri

Az ideiglenesen külföldi kiküldetésen lévő munkavállalók szélesebb körű védelemben részesülnek a Parlament és a Tanács között már leegyeztetett szabályok értelmében, amelyről kedden szavaz a ház. A parlamenti tárgyalók egyértelműsítették a vállalatokra vonatkozó szabályokat annak érdekében, így látható lesz, hogy mikor van szó igazi kiküldetésről, és mikor a törvény megkerülése a cél. A tagállamok nagyobb mozgásteret kapnak az ellenőrzések elvégzésére.

Az új szabályok célja, hogy jobban betartható legyen az egyik EU tagállamból másik tagállamba kiküldött munkavállalók munkafeltételeire vonatkozó, 1996-os irányelv.

A valódi kiküldetés beazonosítása és a visszaélések megelőzése

A szabályok egy sor kritériumot felsorolnak, amelyek segítségével a tagállamok felmérhetik, hogy valós kiküldetésről van-e szó, vagy egy törvénysértési kísérletről. Ez utóbbi gyakorlatra jellemző például, hogy a munkavállalót egy olcsóbb társadalombiztosítással rendelkező tagállamban létrehozott ún. „postaláda cég" küldi kiküldetésbe. A Parlament tárgyalódelegációja egyértelműen meghatározta a színlelt önfoglalkoztatás fogalmát.

A jogszabály megfelelő betartatása érdekében a Parlament és a tagállamok egy sor nemzeti ellenőrző lépés végrehajtásáról állapodtak meg. Az ellenőrző minimumintézkedéseket az egyes tagállamok további lépésekkel bővíthetik.

A munkavállalói jogok betartatása az alvállalkozói láncolatokban

A tagállamok bevezethetik az egyetemes felelősség rendszerét, amelynek értelmében a fővállalkozó és az alvállalkozók közösen, egyetemlegesen felelősek a kiküldetésben dolgozó munkavállalók bérezéséért és jogaik tiszteletben tartásáért.

Vita: április 15., kedd
Szavazás: április 15., kedd
Eljárás: együttdöntés (rendes jogalkotási eljárás), megállapodás első olvasatban
Twitter: #workers #workersrights

Állásfoglalás-tervezet a munkavállalók kiküldetéséről
Sajtóközlemény a Tanáccsal kötött nem hivatalos megállapodás alkalmával (2014.2.28., angolul)
Háttéranyag (angolul)
Jelentéstevő: Danuta Jazłowiecka (EPP, Lengyelország)
Az eljárás lépései (angolul)
Bizottsági háttéranyag: Munkavállalók kiküldetése - uniós garanciák a szociális dömping ellen (angolul)

Fenntartható nyugdíjjogosultság másik tagállamba költözéskor

A más tagországba költöző uniós polgárok ezentúl megőrizhetik a kiegészítő nyugdíjjogosultságukat: a Parlament és a Tanács között megszületett megállapodásról kedden dönt a ház. A jogszabály az Unión belül mozgó, illetve a Parlamentnek köszönhetően a két tagállam között ingázó munkavállalókra terjed ki.

Az új szabályok értelmében a kiegészítő nyugdíjjogosultság fenntartásához szükséges aktív tagság időtartama nem haladhatja meg a három évet.

A más tagországban dolgozó uniós polgárok állami nyugdíjjogosultságára vonatkozóan már megszülettek az európai szabályok. Azonban a kiegészítő nyugdíjaikra - azaz a munkáltató által finanszírozott foglalkoztatási nyugdíjakra vagy a magánnyugdíjakra - eddig nem vonatkozott uniós szabályzás.

Vita: április 15., kedd
Szavazás: április 15., kedd
Eljárás: együttdöntés (rendes jogalkotási eljárás), megállapodás második olvasatban
Twitter: #pensions #pensionrights

Állásfoglalás-tervezet a kiegészítő nyugdíjjogosultságokról
Sajtóközlemény az informális megállapodás alkalmával (2013.11.26., angolul)
Jelentéstevő: Ria Oomen Ruijten (EPP, Hollandia)
Az eljárás lépései (angolul)

Kevesebb nejlonzsákot használhatnak az európaiak

A tagállamoknak 2019-ig 80 százalékkal csökkenteniük kell a leginkább környezetszennyező és leggyakrabban használt műanyag zacskók használatát: erről szavaz a Parlament szerdán. Csütörtökön a képviselők az Unión belüli, illetve az EU-n kívülre irányuló, illegális hulladékszállítás ellen fellépő jogszabályról szavaznak.

Az 50 mikronnál vékonyabb, könnyű nejlonzsákokat - amelyeknek legnagyobb része az Unióban fogy - sokkal ritkábban használják újra, mint a vastagabb fajtákat, így sokszor azonnal a szemétbe kerülnek, szennyezve a környezetet.

Az Unió tagállamainak 2017-ig legalább a felére kell visszaszorítaniuk az ilyen nejlonzsákok használatát, két évvel később pedig a jelenlegi forgalmat 80% százalékkal kell csökkenteni. A tagállamok adók, díjak, piaci korlátozások vagy tiltások révén érhetik el, hogy az üzletek ne biztosítsanak ingyen nejlonzsákokat. Egyedül a húsok, halak vagy tejtermékek csomagolásához használt, nagyon könnyű műanyagok jelenthetnek kivételt.

2019-ig a zöldség-gyümölcs csomagolására használt nejlonzsákokat újrafeldolgozott papírból, vagy lebomló és komposztálható anyagokból készült zacskóknak kell felváltania.

2010-ben minden egyes uniós polgár kb. 198 nejlonzacskót használt, ennek 90 százaléka a könnyebb, ritkán újrahasznált, általában azonnal kidobott fajta. Ugyanebben az évben csak az Unióban több mint nyolc milliárd nejlonzacskó végezte a szemetesben.

Korlátozzák az illegális hulladékszállítást

Egy csütörtökön a plenárisra kerülő jogszabály az Unión belüli és a tagállamokon kívülre küldött hulladékszállítmányok gyakoribb és alaposabb ellenőrzését célozza.

Vita (nejlonzsák): április 15., kedd
Szavazás (nejlonzsák): április 17., csütörtök
Vita és szavazás (hulladékszállítás): április 17., szerda
Eljárás: együttdöntés (rendes jogalkotási eljárás), első olvasat (a hulladékszállításról megállapodás született a Tanáccsal)
Twitter: #plasticbags #waste #environment #shipments

Állásfoglalás-tervezet a könnyű nejlonzacskókról
Állásfoglalás-tervezet az illegális hulladékszállításról
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával - nejlonzsák (2014.3.11., angolul)
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával - hulladékszállítás (2014.3.19., angolul)
Jelentéstevő - nejlonzsák: Margrete Auken (Zöldek/EFA, Dánia)
Jelentéstevő - hulladékszállítás: Bart Staes (Zöldek/EFA, Belgium)
Az eljárás lépései - nejlonzsák (angolul)
Az eljárás lépései - hulladékszállítás (angolul)

Vita Kelet-Ukrajnáról

A képviselők áttekintik az ukrajnai fejleményeket, különös tekintettel a Kelet-Ukrajnát destabilizáló orosz nyomásra. A szerdai vitán részt vesz Stefan Füle, az Európai Bizottság bővítési és európai szomszédságpolitikai biztosa.

Az állásfoglalásról csütörtökön szavaz a Parlament.

Vita: április 16., szerda
Szavazás: április 17., csütörtök
Eljárás: az Európai Unió kül-, és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata (állásfoglalással)
Twitter: #Ukraine #Donetsk

A külföldi gépkocsi-regisztráció egyszerűsítése

Az európaiak a belső piac húsz legkellemetlenebb ügyintézése között tartják számon az autójuk regisztrációját egy másik EU tagállamban, azonban a folyamat jelentősen leegyszerűsödik a Parlamentben szerdán szavazásra bocsátandó szabályoknak köszönhetően. Ha a ház megszavazza a szabályegyszerűsítést célzó változtatást, akkor a lakhelyet változtató polgároknak három hónap áll majd rendelkezésére autójuk regisztrálására.

Az Európai Bizottság szerint az új szabályok évente csaknem másfél milliárd eurót takarítanak majd meg a vállalatok és a magánszemélyek számára.

Vita: április 15., kedd
Szavazás: április 16., szerda
Eljárás: együttdöntés (rendes jogalkotási eljárás), megállapodás első olvasatban
Twitter: #carregistration #cars

Állásfoglalás-tervezet az autók más tagországban történő regisztrációjának egyszerűsítéséről
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2014.3.18., angolul)
Jelentéstevő: Toine Manders (ALDE, Hollandia)
Az eljárás lépései (angolul)
Autók regisztrációs eljárása az egyes tagállamokban (Európa Önökért weboldal)

A kisbefektetők pénzének védelme

A túlzott vagy szükségtelen kockázatot vállaló befektetési alapok tevékenységével szemben nagyobb védelmet garantál a kisbefektetők számára az a jogszabály, amelyről kedden szavaz a Parlament. A Tanáccsal már informálisan leegyeztetett szabályok az alapkezelők díjazási szabályait is úgy módosítják, hogy az a hosszútávra történő tervezést és az ésszerű kockázatvállalást ösztönözze.

Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások kisbefektetők pénzét összegyűjtve vásárolnak kötvényeket, részvényeket vagy más pénzügyi terméket. A befektetői befizetések felügyeletére a vállalkozásoknak meg kell nevezniük egy független hitelintézetet vagy megfelelő saját forrással rendelkező jogi személyt, amely az értékpapírok kezeléséért felelősséget vállal.

Az alapkezelők nem vállalhatnak a befektetők számára elfogadhatónál nagyobb kockázatot. A nem fix fizetésük legalább felét a vállalatuk értékpapírjaiban kell kézhez kapniuk, legalább 40 százalékát pedig legalább három évig vissza kell tartani.

Szavazás: április 15., kedd
Eljárás: együttdöntés (rendes jogalkotási eljárás), megállapodás első olvasatban
Twitter: #UCITS #Funds #finance

Sajtóközlemény a módosító indítványokról a plenárison lezajlott szavazás alkalmával (2013.7.3., angolul)
Jelentéstevő: Sven Giegold (Zöldek/ESA, Németország)
Az eljárás lépései (angolul)

Az invazív, Európában nem honos fajok távoltartása

Az invazív, Európában nem honos növények vagy állatok Európába jutásának megakadályozását, vagy a már bekerült és elterjedt fajok okozta környezeti vagy gazdasági károk korlátok közé szorítását célozza az a jogszabály, amelyről szerdán szavaz a Parlament. A Tanáccsal már informálisan leegyeztetett tervezet betiltja az „Unió számára veszélyesnek" minősített fajokat, és kötelező egyeztetést ír elő a tagállamok számára e fajok kiirtására.

A jogszabály tiltaná az Unió számára veszélyes fajok behozását, szállítását, piacra dobását, tartását, termesztését, tenyésztését és szabadon engedését. A fajok listája az eredeti tervekkel ellentétben nyitott marad.

Az Európában nem őshonos, invazív fajok évente mintegy 12 milliárd eurónyi kárt okoznak az Unióban.

Szavazás: április 16., szerda
Eljárás: együttdöntés (rendes jogalkotási eljárás), megállapodás első olvasatban
Twitter: #InvasiveSpecies #environment

Állásfoglalás-tervezet az idegen, invazív fajok betelepüléséről
Sajtóközlemény a Tanáccsal kötött megállapodás alkalmával (2014.3.5., angolul)
Jelentéstevő: Pavel Poc (S&D, Csehország)
Az eljárás lépései (angolul)

Az EU saját bevételi források révén csökkentse a tagállami befizetéseket

A bruttó nemzeti jövedelmen alapuló tagállami befizetéseket az EU költségvetésébe a jelenlegi teljes összeg 64 százalékáról 40 százalékra kell csökkenteni, helyette pedig igazi „saját forrásokat" kell teremteni - ahogy azt az EU Szerződés is előírja. A szerdán a plenáris elé kerülő állásfoglalások szerint az Unió költségvetésének 11 százalékát finanszírozó, hozzáadottérték-adón alapuló forrás szintén sürgős reformra szorul.

Az állásfoglalásokról szerdán vitázik és szavaz a ház. A parlamenti véleményeknek különös jelentőséget ad, hogy nemrég állt fel a saját forrásokkal foglalkozó, magas szintű munkacsoport, amely 2016-ra fogalmazza meg az EU következő (2021-ben induló) többéves költségvetésének finanszírozását modernizáló javaslatait.

A munkacsoportban a Miniszterek Tanácsa, az Európai Bizottság és az Európai Parlament három-három tagja vesz részt a korábbi olasz miniszterelnök, Mario Monti vezetésével.

Vita: április 16., szerda
Szavazás: április 16., szerda
Eljárás: konzultáció
Twitter: #EUBudget #ownresources

Az állásfoglalás-tervezetek itt lesznek elérhetők
Társ-jelentéstevő: Anne Jensen (ALDE, Dánia)
Társ-jelentéstevő: Jean-Luc Dehaene (EPP, Belgium)
Az eljárás lépései (angolul)

Az európai politikai pártok és alapítványok finanszírozásának új szabályai

Az európai politikai pártok és a hozzájuk kapcsolódó alapítványok finanszírozásának és jogállásának reformjáról szerdán szavaz a Parlament. Az új szabályokról már megállapodás született a Tanáccsal.

A reform célja, hogy tisztázza a szervezetek finanszírozásának módját, és megerősítse a pártok, alapítványok európai karakterét. A reformcsomagnak az európai értékeknek való megfelelés ellenőrzése és büntetések is részét képezik.

Szavazás: április 16., szerda
Eljárás: együttdöntés (rendes jogalkotási eljárás), megállapodás első olvasatban
Twitter: #EUparties

Állásfoglalás-tervezet az európai politikai pártok és alapítványok finanszírozásáról és alapszabályáról
Sajtóközlemény a szakbizottsági szavazás alkalmával (2014.3.18., angolul)
Jelentéstevő: Marietta Giannakou (EPP, Görögország)
Az Európai Parlament kifizetései európai politikai pártok számára, 2004-2013
Az eljárás lépései (angolul)

Egyéb témák

• Alternatív üzemanyagok használatához szükséges infrastruktúra kiépítése, vita hétfőn, szavazás kedden (Fidanza)
• Az egész EU-ban bevezetendő automata segélyhívó bevezetése, szavazás kedden (De Backer)
• A nagysebességű elektronikus kommunikációs hálózatok kiépítési költségeinek csökkentése, szavazás kedden (Herczog Edit)
• Mezőgazdasági termékek reklámozása a belső piacon és az Unión kívül (Herranz-García)
• Méz címkézése, szavazás szerdán (Girling)

 
Napirendtervezet
Élő közvetítés a plenáris ülésről
EuroparlTV
Sajtókonferenciák és más események élő közvetítése
Az Európai Parlament audiovizuális honlapja (angolul)
EP Newshub

További információ

BALÁZS Eszter
Sajtószolgálat
E-mail: sajto-hu@europarl.europa.eu
Telefon: (+32) 2 28 32584 (Brüsszel)
Telefon: (+33) 3 881 72 420 (Strasbourg)
Mobil: (+32) 498 98 33 86

LŐVEI Andrea
irodavezető
mb. sajtóattasé
Európai Parlament
Tájékoztatási Irodája Magyarországon
Tel: +36 1 411 3540
Mobil: +36 20 334 6258
E-mail: andrea.lovei@europarl.europa.eu