skip to content
 
 
 
2018-11-14

Felső határ az EU-n belüli hívásoknak, zöld út a vészhívó rendszernek

  • Az Unión belüli hívások percenként legfeljebb 19 centbe, az SMS-ek hat centbe kerülhetnek
  • 2020-ra megfelelő rádiósávot kell az 5G hálózatok számára biztosítani
  • Kötelező mobiltelefonos vészjelző rendszer (ún. „fordított 112-es” rendszer)

A képviselők szerdán jóváhagyták az új távközlési szabályokat az Unión belüli hívások árának korlátozására, a szupergyors 5G hálózatok kiépítésére, és a vészhelyzeti figyelmeztetőrendszer létrehozására.

Az Európai Parlament 584 szavazattal, 42 ellenszavazat és 50 tartózkodás mellett megerősítette a tagállami szakminisztereket tömörítő Tanáccsal júniusban az európai elektronikus hírközlési kódexről, 590 szavazattal, 63 ellenszavazat és 23 tartózkodás mellett pedig az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületéről szóló megállapodást.

Az új szabályok gyors adatkapcsolatot kínálnak a felhasználóknak, és biztonságossá és megfizethetővé teszi a hanghívások árát az Unión belül. A távközlési cégek ugyanakkor a kiszámíthatóságnak köszönhetően felpörgethetik befektetéseiket a nagysebességű internetbe.

Alacsonyabb árak, nagyobb adatsebesség, és biztonságosabb hálózat az okostelefonosoknak

A belföldi díjas barangolást biztosító döntéssel 2017-ben megszűntek a roaming-díjak a külföldről belföldre irányuló hívások esetén. Az új jogszabály a belföldről külföldre irányuló hívások díját maximálja 2019. május 15-től 19 eurócentben, míg a szöveges üzenetek legfeljebb hat centbe kerülhetnek majd.

A jogszabály a biztonsági előírások, például a titkosítás szigorításával az okostelefonok, többek között az internetalapú szolgáltatások (például Skype, WhatsApp, stb.) használóit is védi. Bevezeti a telefonszám megőrzésének jogát, amely a szerződés megszűnte után egy hónapig érvényesíthető, az előre fizetett kártyákon maradt, fel nem használt összeget pedig a szerződés megszűnésekor ezentúl kötelező lesz visszaadni a felhasználónak. A felhasználók kártérítésre tarthatnak igényt, ha elhúzódik a szolgáltatóváltás, vagy közben kárt szenvednek.

A tagállamoknak elő kell segíteniük az 5G hálózatok kiépítését, amelyet a megfelelő rádiófrekvencia rendelkezésre bocsátásával tehetik meg 2020-ig. A cél az, hogy az EU 5G tervével összhangban 2020-ra az EU minden tagállamában legyen legalább egy nagyobb város, ahol már működik az 5G hálózat.

„Fordított 112-es”

A tagállamokban kötelező lesz bevezetni az úgynevezett „fordított 112-es” kommunikációs rendszert, amely vészhelyzet vagy katasztrófa esetén SMS-ben vagy mobil alkalmazások révén értesíti a térségben tartózkodó lakosokat. A tagállamoknak az irányelv hatályba lépésétől 42 hónap áll rendelkezésre, hogy felállítsák a rendszert.

Nagyobb kiszámíthatóság a távközlési cégeknek

Az irányelv kiszámíthatóbbá teszi a távközlési befektetések tervezhetőségét és elősegíti a cégek közötti költség- és kockázatmegosztást.

A jelentéstevők szerint

„A kódex kiszámíthatóbb befektetési környezetet ad a szolgáltatók számára, amely elengedhetetlen az 5G hálózatok fejlesztéséhez"-  mondta Pilar del Castillo Vera spanyol néppárti jelentéstevő.

„A telefonhívások árának csökkenése minden európai számára győzelem, a kódex pedig az EU összes fogyasztója számára védelmet nyújt" – tette hozzá Dita Charanzová cseh liberális képviselő.

„Az új távközlési szabályok új területekre terjesztik ki a hírközlési szabályzók testületének hatáskörét" – jegyezte meg Evžen Tošenovský jelentéstevő.

 

A következő lépések

A Tanács végső jóváhagyását követően a tagállamoknak két év áll rendelkezésükre az irányelv átültetésére a nemzeti jogrendbe. Az árhatárok 2019. május 15-én lépnek életbe.

További információ

Az elfogadott szöveg itt lesz elérhető

A vita felvételről

Jelentéstevő (jogszabály): Pilar del Castillo Vera (EPP, Spanyolország)

Jelentéstevő (jogszabály): Dita Charanzová (ALDE, Csehország)

Jelentéstevő (hatóság): Evžen Tošenovský (ECR, Csehország)

Az eljárás lépései - jogszabály (angolul)

Az eljárás lépesei - hatóság  (angolul)

EP kutatószolgálat: A távközlési törvény (2018. július, angolul)

Európai Bizottság: Tanulmány az Unión belüli hívásokról 15 tagállamban (angolul)

Szabadon felhasználható kép- és hanganyag

Kapcsolat

SZONTAGH Andrásné Annamária
Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája
Sajtóattasé
Telefon: +36 1 411 3552
Mobil: +36 30 603 0575
E-mail: andrasne.szontagh@europarl.europa.eu

PÁLFY Katalin
Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája
Sajtóattasé
Telefon: +36 1 411 3549
Mobil: +36 30 173 47 33
E-mail: katalin.palfy@europarl.europa.eu

BALÁZS Eszter
Sajtóreferens
Telefon: (+32) 2 28 42373 (BXL)
Telefon: (+33) 3 881 73839 (STR)
Mobil: (+32) 470 88 08 77
sajto-hu@europarl.europa.eu