ТЕРОРИЗМЪТ : Как Парламентът се бори със заплахата

Какво е положението

 • 142 жертви на терористични актове през 2016 г. в ЕС

 • Смята се, че 5 000 европейци са се включили в терористични организации в Ирак и Сирия

 • 1 002 души са арестувани през 2016 г. за престъпления, свързани с тероризъм, главно в:

  1.   Франция : 456
  2.   Великобритания : 149
  3.   Испания : 120

  44% от тях са граждани на ЕС

ПРОУЧВАНЕ ЕВРОБАРОМЕТЪР Поръчано от Европейския парламент

 • 80% от европейците искат ЕС да направи повече относно борбата с тероризма (април 2017 г.)

 • 40% смятат, че опасността от терористичен акт е висока в тяхната страна (април 2016 г.)

ПРИЕТИ МЕРКИ (ОТ ЯНУАРИ 2015 Г.)

 1. : Бюджет на ЕС за 2018 г.

  Увеличаване на финансирането за борба с тероризма

 2. : Подкрепа за европейска интеграция в областта на отбраната

  Призив за ясен отговор на международни заплахи и сближаване на връзките в отбраната

 3. : Споделена информационна база за влизане, излизане и отказ за достъп на граждани на страни извън ЕС

  Единна електронна система за ускоряване на проверките на граждани на други държави, пресичащи външните граници на Шенгенското пространство

 4. : Износ на оръжия

  Парламентът предлага засилване на контрола върху износа на оръжия

 5. : Създаване на специална комисия в ЕП относно тероризма

  Тя е призвана да разследва недостатъци в мерките срещу тероризма и да предложи промени

 6. : Засилен контрол върху огнестрелните оръжия

  По-строги правила относно изкарването от употреба и изменението на оръжия, както и за придобиването и притежанието на най-опасните видове

 7. : Задължителни проверки на външните граници на ЕС

  Ще бъдат извършвани проверки в бази данни за всички граждани на ЕС, както и граждани на други държави, които влизат в или излизат от ЕС

 8. : Планиране на терористични актове

  Финансирането на терористична дейност, обучението за извършване на нападения или пътуването в чужбина за участие в терористични актове се обявяват за престъпления в целия ЕС

 9. : Електронна сигурност

  Дружества, предлагащи основни услуги, трябва да подобрят капацитета си за отразяване на онлайн заплахи

 10. : Виртуални валути

  Парламентът призовава за надзорен орган, който да работи за предотвратяването на употребата на виртуални валути като Bitcoin за целите на терористи

 11. : Европол

  Европол получава възможност да създава специализирани отдели по-лесно и да обменя информация с частни компании

 12. : Прехвърляне на данни за полицейски и съдебни цели

  Улесняване на сътрудничеството между полицейските и прокурорските служби в ЕС

  Гарантиране на защитата на данните на жертви, свидетели и заподозрени

 13. : Регистрационни данни на пътниците

  Авиокомпаниите трябва да предоставят на националните власти данните на пътниците по всички полети от страни извън ЕС в страни от ЕС и обратно

 14. : Подкрепа от бюджета

  Депутатите одобряват заделянето на 2 млн. евро за назначаването на нов персонал в Анти-терористичния център на Европол

 15. : Радикализация и привличане

  Депутатите призовават за стратегия на ЕС срещу екстремизма

  Те предлагат радикализираните затворници да бъдат отделяни, а онлайн съдържанието, пропагандиращо насилствен екстремизъм, да бъде изтривано

 16. : Пране на пари

  По-строги правила, които улесняват проследяването на парични преводи и на източниците на богатство