Terroryzm : W jaki sposób Parlament Europejski odpowiada na zagrożenie?

Przegląd sytuacji

 • 68 osób zmarło w wyniku ataków terrorystycznych w UE w 2017 r.

 • Około 844 osób zostało rannych w atakach terrorystycznych w UE w 2017 r.

 • 1219 osób aresztowano w 2017 r. pod zarzutem przestępstw związanych z terroryzmem, głównie w państwach takich jak:

  1.   Wielka Brytania : 412
  2.   Francja : 411
  3.   Hiszpania : 91

  50% z nich stanowili obywatele UE

Badanie Eurobarometru przeprowadzone na zlecenie Parlamentu Europejskiego

 • 77% Europejczyków chce, by UE robiła więcej w walce z terroryzmem (kwiecień 2018)

Przyjęte środki (od 2015 r.)

 1. : Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna

  Nowy stały korpus liczący 10 000 funkcjonariuszy zostanie utworzony do 2027 r., by wesprzeć państwa na zewnętrznych granicach UE

 2. : Interoperacyjność systemów informacyjnych UE

  Usprawnienie pracy straży granicznej, urzędników ds. migracji, funkcjonariuszy policji i organów sądowych

 3. : Ładunki wybuchowe domowej roboty

  Zaostrzenie przepisów, by powstrzymać terrorystów przed wytwarzaniem ładunków wybuchowych metodami domowymi

 4. : Odpowiedź na rosnącą liczbę zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa

  Stworzenie wspólnego systemu certyfikacji cyberbezpieczeństwa i wzmocnienie Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji

 5. : Poprawienie działania Systemu Informacji Wizowej

  Usprawnienie kontroli bezpieczeństwa obywateli państw trzecich, którzy potrzebują wizy, aby podróżować do strefy Schengen

 6. : Nowe środki do walki z terroryzmem

  Komisja Specjalna ds. Terroryzmu zaleca zapobieganie radykalizacji, usprawnienie wymiany informacji i pomoc ofiarom terroryzmu

 7. : Budżet UE na 2019 r.

  Parlament dodaje 74,7 mln EUR do finansowania programów i agencji związanych z bezpieczeństwem.

 8. : Usprawnienie systemu informacyjnego Schengen

  Baza danych będzie zawierać nowe rodzaje ostrzeżeń dotyczących działań terrorystycznych

 9. : Finansowanie terroryzmu

  Utrudnienie terrorystom i przestępcom finansowania ich działalności i ułatwienie władzom zatrzymywania podejrzanych przepływów finansowych

 10. : Sprawdzanie podróżujących do UE

  Podróżni niepotrzebujący wizy będą w przyszłości sprawdzani przed przybyciem do UE za pomocą europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż

 11. : Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

  Nowe przepisy przynoszące większą przejrzystość w zakresie własności przedsiębiorstw i zapobiegające używaniu walut wirtualnych do finansowania terroryzmu

 12. : Budżet UE na 2018 r.

  Zwiększenie środków przeznaczonych na walkę z terroryzmem

 13. : Wspólna baza danych dla przyspieszenia kontroli na europejskich granicach

  System wjazdu/wyjazdu, usprawniający kontrolę osób spoza UE, które przekraczają granice zewnętrzne strefy Schengen

 14. : Zaostrzenie kontroli nabywania i posiadania broni

  Bardziej restrykcyjne zasady deaktywacji i konwersji broni oraz nabywania i posiadania najbardziej niebezpiecznych rodzajów broni

 15. : Obowiązkowe kontrole na granicach UE

  Każda osoba wjeżdżająca do lub wyjeżdżająca z UE będzie sprawdzana w bazach danych

 16. : Przepisy dotyczące przestępstw związanych z terroryzmem

  Ogólnoeuropejskie przepisy poszerzające zakres przestępstw związanych z terroryzmem o finansowanie działań terrorystycznych, trenowanie terrorystów lub uczestniczenie w treningach oraz podróże za granicę w celu przyłączenia się do grupy terrorystycznej

 17. : Cyberbezpieczeństwo

  Przedsiębiorstwa świadczące kluczowe usługi będą musiały poprawić swoją zdolność do stawiania czoła zagrożeniom internetowym

 18. : Europol

  Europol zyskuje nowe kompetencje do szybszej reakcji na zagrożenia

 19. : Przekazywanie danych osobowych do celów policyjnych i sądowych

  Reforma ułatwiająca transgraniczną współpracę między siłami policyjnymi a prokuratorami

  Przepisy zapewniają ochronę danych ofiar, świadków i podejrzanych

 20. : Rejestr Danych Pasażerów (PNR)

  Linie lotnicze muszą dostarczać państwom UE dane pasażerów wszystkich lotów z i do UE

 21. : Wsparcie z budżetu

  Posłowie zgodzili się na przyznanie 2 mln euro na zatrudnienie nowych pracowników w Europejskim Centrum Antyterrorystycznym Europolu

 22. : Klauzula wzajemnej obrony

  Kraje UE zobowiązują się udzielić pomocy państwu członkowskiemu w odpowiedzi na atak terrorystyczny

 23. : Zapobieganie radykalizacji i rekrutacji przez organizacje terrorystyczne

  Szereg konkretnych propozycji do wykorzystania w unijnej strategii przeciwdziałania ekstremizmowi dotyczących internetu, sytuacji w więzieniach, edukacji i integracji społecznej