Eiropas vēlēšanas 2019

Austrija

Vēlēšanu diena: 26. maijs
Obligātā balsošana
Balsošana no ārzemēm
Minimālais vēlētāju vecums: 16 gadus vecs
Ievēlamo deputātu skaits: 18
Minimālais kandidātu vecums: 18 gadus vecs
Iekļūšanai Parlamentā noteiktā procentu vēlēšanu barjera: 4%

Beļģija

Vēlēšanu diena: 26. maijs
Obligātā balsošana
Balsošana no ārzemēm
Minimālais vēlētāju vecums: 18 gadus vecs
Ievēlamo deputātu skaits: 21
Minimālais kandidātu vecums: 21 gadus vecs
Iekļūšanai Parlamentā noteiktā procentu vēlēšanu barjera: 5%

Bulgārija

Vēlēšanu diena: 26. maijs
Obligātā balsošana
Balsošana no ārzemēm *
* Balsošana ārzemēs iespējama tikai citā ES dalībvalstī.
Minimālais vēlētāju vecums: 18 gadus vecs
Ievēlamo deputātu skaits: 17
Minimālais kandidātu vecums: 21 gadus vecs
Iekļūšanai Parlamentā noteiktā procentu vēlēšanu barjera: Nav noteikta

Horvātija

Vēlēšanu diena: 26. maijs
Obligātā balsošana
Balsošana no ārzemēm
Minimālais vēlētāju vecums: 18 gadus vecs
Ievēlamo deputātu skaits: 11
Minimālais kandidātu vecums: 18 gadus vecs
Iekļūšanai Parlamentā noteiktā procentu vēlēšanu barjera: 5%

Kipra

Vēlēšanu diena: 26. maijs
Obligātā balsošana
Balsošana no ārzemēm
Minimālais vēlētāju vecums: 18 gadus vecs
Ievēlamo deputātu skaits: 6
Minimālais kandidātu vecums: 21 gadus vecs
Iekļūšanai Parlamentā noteiktā procentu vēlēšanu barjera: 1,8%

Čehija

Vēlēšanu diena: 24. - 25. maijs
Obligātā balsošana
Balsošana no ārzemēm
Minimālais vēlētāju vecums: 18 gadus vecs
Ievēlamo deputātu skaits: 21
Minimālais kandidātu vecums: 21 gadus vecs
Iekļūšanai Parlamentā noteiktā procentu vēlēšanu barjera: 5%

Dānija

Vēlēšanu diena: 26. maijs
Obligātā balsošana
Balsošana no ārzemēm
Minimālais vēlētāju vecums: 18 gadus vecs
Ievēlamo deputātu skaits: 13
Minimālais kandidātu vecums: 18 gadus vecs
Iekļūšanai Parlamentā noteiktā procentu vēlēšanu barjera: Nav noteikta

Igaunija

Vēlēšanu diena: 26. maijs
Obligātā balsošana
Balsošana no ārzemēm
Minimālais vēlētāju vecums: 18 gadus vecs
Ievēlamo deputātu skaits: 6
Minimālais kandidātu vecums: 21 gadus vecs
Iekļūšanai Parlamentā noteiktā procentu vēlēšanu barjera: Nav noteikta

Somija

Vēlēšanu diena: 26. maijs
Obligātā balsošana
Balsošana no ārzemēm
Minimālais vēlētāju vecums: 18 gadus vecs
Ievēlamo deputātu skaits: 13
Minimālais kandidātu vecums: 18 gadus vecs
Iekļūšanai Parlamentā noteiktā procentu vēlēšanu barjera: Nav noteikta

Francija

Vēlēšanu diena: 25. - 26. maijs
Obligātā balsošana
Balsošana no ārzemēm
Minimālais vēlētāju vecums: 18 gadus vecs
Ievēlamo deputātu skaits: 74
Minimālais kandidātu vecums: 18 gadus vecs
Iekļūšanai Parlamentā noteiktā procentu vēlēšanu barjera: 5%

Vācija

Vēlēšanu diena: 26. maijs
Obligātā balsošana
Balsošana no ārzemēm
Minimālais vēlētāju vecums: 18 gadus vecs
Ievēlamo deputātu skaits: 96
Minimālais kandidātu vecums: 18 gadus vecs
Iekļūšanai Parlamentā noteiktā procentu vēlēšanu barjera: Nav noteikta

Grieķija

Vēlēšanu diena: 26. maijs
Obligātā balsošana
Balsošana no ārzemēm *
* Balsošana ārzemēs iespējama tikai citā ES dalībvalstī.
Minimālais vēlētāju vecums: 17 gadus vecs
Ievēlamo deputātu skaits: 21
Minimālais kandidātu vecums: 25 gadus vecs
Iekļūšanai Parlamentā noteiktā procentu vēlēšanu barjera: 3%

Ungārija

Vēlēšanu diena: 26. maijs
Obligātā balsošana
Balsošana no ārzemēm
Minimālais vēlētāju vecums: 18 gadus vecs
Ievēlamo deputātu skaits: 21
Minimālais kandidātu vecums: 18 gadus vecs
Iekļūšanai Parlamentā noteiktā procentu vēlēšanu barjera: 5%

Īrija

Vēlēšanu diena: 24. maijs
Obligātā balsošana
Balsošana no ārzemēm
Minimālais vēlētāju vecums: 18 gadus vecs
Ievēlamo deputātu skaits: 11
Minimālais kandidātu vecums: 21 gadus vecs
Iekļūšanai Parlamentā noteiktā procentu vēlēšanu barjera: Nav noteikta

Itālija

Vēlēšanu diena: 26. maijs
Obligātā balsošana
Balsošana no ārzemēm *
* Balsošana ārzemēs iespējama tikai citā ES dalībvalstī.
Minimālais vēlētāju vecums: 18 gadus vecs
Ievēlamo deputātu skaits: 73
Minimālais kandidātu vecums: 25 gadus vecs
Iekļūšanai Parlamentā noteiktā procentu vēlēšanu barjera: 4%

Latvija

Vēlēšanu diena: 25. maijs
Obligātā balsošana
Balsošana no ārzemēm
Minimālais vēlētāju vecums: 18 gadus vecs
Ievēlamo deputātu skaits: 8
Minimālais kandidātu vecums: 21 gadus vecs
Iekļūšanai Parlamentā noteiktā procentu vēlēšanu barjera: 5%

Lietuva

Vēlēšanu diena: 26. maijs
Obligātā balsošana
Balsošana no ārzemēm
Minimālais vēlētāju vecums: 18 gadus vecs
Ievēlamo deputātu skaits: 11
Minimālais kandidātu vecums: 21 gadus vecs
Iekļūšanai Parlamentā noteiktā procentu vēlēšanu barjera: 5%

Luksemburga

Vēlēšanu diena: 26. maijs
Obligātā balsošana
Balsošana no ārzemēm
Minimālais vēlētāju vecums: 18 gadus vecs
Ievēlamo deputātu skaits: 6
Minimālais kandidātu vecums: 18 gadus vecs
Iekļūšanai Parlamentā noteiktā procentu vēlēšanu barjera: Nav noteikta

Malta

Vēlēšanu diena: 25. maijs
Obligātā balsošana
Balsošana no ārzemēm
Minimālais vēlētāju vecums: 16 gadus vecs
Ievēlamo deputātu skaits: 6
Minimālais kandidātu vecums: 18 gadus vecs
Iekļūšanai Parlamentā noteiktā procentu vēlēšanu barjera: Nav noteikta

Polija

Vēlēšanu diena: 26. maijs
Obligātā balsošana
Balsošana no ārzemēm
Minimālais vēlētāju vecums: 18 gadus vecs
Ievēlamo deputātu skaits: 51
Minimālais kandidātu vecums: 21 gadus vecs
Iekļūšanai Parlamentā noteiktā procentu vēlēšanu barjera: 5%

Portugāle

Vēlēšanu diena: 26. maijs
Obligātā balsošana
Balsošana no ārzemēm
Minimālais vēlētāju vecums: 18 gadus vecs
Ievēlamo deputātu skaits: 21
Minimālais kandidātu vecums: 18 gadus vecs
Iekļūšanai Parlamentā noteiktā procentu vēlēšanu barjera: Nav noteikta

Rumānija

Vēlēšanu diena: 26. maijs
Obligātā balsošana
Balsošana no ārzemēm
Minimālais vēlētāju vecums: 18 gadus vecs
Ievēlamo deputātu skaits: 32
Minimālais kandidātu vecums: 23 gadus vecs
Iekļūšanai Parlamentā noteiktā procentu vēlēšanu barjera: 5%

Slovākija

Vēlēšanu diena: 25. maijs
Obligātā balsošana
Balsošana no ārzemēm
Minimālais vēlētāju vecums: 18 gadus vecs
Ievēlamo deputātu skaits: 13
Minimālais kandidātu vecums: 21 gadus vecs
Iekļūšanai Parlamentā noteiktā procentu vēlēšanu barjera: 5%

Slovēnija

Vēlēšanu diena: 26. maijs
Obligātā balsošana
Balsošana no ārzemēm
Minimālais vēlētāju vecums: 18 gadus vecs
Ievēlamo deputātu skaits: 8
Minimālais kandidātu vecums: 18 gadus vecs
Iekļūšanai Parlamentā noteiktā procentu vēlēšanu barjera: Nav noteikta

Spānija

Vēlēšanu diena: 26. maijs
Obligātā balsošana
Balsošana no ārzemēm
Minimālais vēlētāju vecums: 18 gadus vecs
Ievēlamo deputātu skaits: 54
Minimālais kandidātu vecums: 18 gadus vecs
Iekļūšanai Parlamentā noteiktā procentu vēlēšanu barjera: Nav noteikta

Zviedrija

Vēlēšanu diena: 26. maijs
Obligātā balsošana
Balsošana no ārzemēm
Minimālais vēlētāju vecums: 18 gadus vecs
Ievēlamo deputātu skaits: 20
Minimālais kandidātu vecums: 18 gadus vecs
Iekļūšanai Parlamentā noteiktā procentu vēlēšanu barjera: 4%

Nīderlande

Vēlēšanu diena: 23. maijs
Obligātā balsošana
Balsošana no ārzemēm
Minimālais vēlētāju vecums: 18 gadus vecs
Ievēlamo deputātu skaits: 26
Minimālais kandidātu vecums: 18 gadus vecs
Iekļūšanai Parlamentā noteiktā procentu vēlēšanu barjera: Nav noteikta

Apvienotā Karaliste

Vēlēšanu diena: 23. maijs
Obligātā balsošana
Balsošana no ārzemēm
Minimālais vēlētāju vecums: 18 gadus vecs
Ievēlamo deputātu skaits: 73
Minimālais kandidātu vecums: 18 gadus vecs
Iekļūšanai Parlamentā noteiktā procentu vēlēšanu barjera: Nav noteikta