Общ преглед

Брой изпратени и приети работници по страни

 • BE

  • Изпратени работници: 104,307
  • Приети работници: 178,319
 • BG

  • Изпратени работници: 19,595
  • Приети работници: 3,867
 • CZ

  • Изпратени работници: 47,578
  • Приети работници: 22,743
 • DK

  • Изпратени работници: 29,595
  • Приети работници: 15,698
 • DE

  • Изпратени работници: 260,068
  • Приети работници: 440,065
 • EE

  • Изпратени работници: 17,953
  • Приети работници: 3,733
 • IE

  • Изпратени работници: 7,339
  • Приети работници: 5,760
 • EL

  • Изпратени работници: 6,924
  • Приети работници: 6,383
 • ES

  • Изпратени работници: 147,424
  • Приети работници: 52,353
 • FR

  • Изпратени работници: 135,974
  • Приети работници: 203,019
 • HR

  • Изпратени работници: 42,602
  • Приети работници: 9,835
 • IT

  • Изпратени работници: 114,515
  • Приети работници: 61,321
 • CY

  • Изпратени работници: 3,091
  • Приети работници: 972
 • LV

  • Изпратени работници: 10,830
  • Приети работници: 1,080
 • LT

  • Изпратени работници: 30,723
  • Приети работници: 2,018
 • LU

  • Изпратени работници: 68,725
  • Приети работници: 26,591
 • HU

  • Изпратени работници: 65,185
  • Приети работници: 11,312
 • MT

  • Изпратени работници: 504
  • Приети работници: 2,318
 • NL

  • Изпратени работници: 98,687
  • Приети работници: 90,873
 • AT

  • Изпратени работници: 75,132
  • Приети работници: 120,150
 • PL

  • Изпратени работници: 513,972
  • Приети работници: 17,818
 • PT

  • Изпратени работници: 64,459
  • Приети работници: 18,109
 • RO

  • Изпратени работници: 50,855
  • Приети работници: 10,028
 • SI

  • Изпратени работници: 164,226
  • Приети работници: 5,146
 • SK

  • Изпратени работници: 112,028
  • Приети работници: 9,694
 • FI

  • Изпратени работници: 8,155
  • Приети работници: 21,014
 • SE

  • Изпратени работници: 11,456
  • Приети работници: 39,120
 • UK

  • Изпратени работници: 49,210
  • Приети работници: 57,226
Изпратени работници  Приети работници 

Откъде идват приетите комадировани работници?

 • BE

  Приети работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната, в която са изпратени: 3.8%

  Процент на командированите работници:
  • DE : 11%     
  • FR : 22.2%     
  • LU : 11.5%     
  • NL : 7.2%     
  • PL : 15%     
  • PT : 7.6%     
  • Други страни : 25.7%     
   Подробни данни:
   • BG : 1.4%
   • CZ : 0.3%
   • IE : 0.3%
   • ES : 3.8%
   • HR : 0.4%
   • IT : 3.2%
   • LV : 0.1%
   • LT : 0.8%
   • HU : 1.8%
   • AT : 0.7%
   • RO : 4.2%
   • SI : 5.2%
   • SK : 3%
   • FI : 0.1%
   • SE : 0.1%
 • BG

  Приети работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната, в която са изпратени: 0.1%

  Процент на командированите работници:
  • DE : 24%     
  • ES : 6.7%     
  • FR : 13.8%     
  • IT : 6.5%     
  • PL : 15.6%     
  • RO : 6.4%     
  • Други страни : 27.1%     
   Подробни данни:
   • BE : 1.9%
   • CZ : 6.5%
   • EL : 4.1%
   • HR : 1.1%
   • LT : 0.2%
   • LU : 0.7%
   • HU : 0.8%
   • NL : 1%
   • AT : 3.9%
   • PT : 0.8%
   • SI : 2.7%
   • SK : 2.7%
   • FI : 0.2%
   • SE : 0.5%
 • CZ

  Приети работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната, в която са изпратени: 0.4%

  Процент на командированите работници:
  • DE : 15.1%     
  • FR : 7.5%     
  • PL : 17.3%     
  • SK : 41.1%     
  • Други страни : 19%     
   Подробни данни:
   • BE : 1.4%
   • BG : 0.2%
   • ES : 4.7%
   • HR : 1.3%
   • IT : 2.3%
   • LU : 0.7%
   • HU : 1.5%
   • NL : 0.5%
   • AT : 3%
   • PT : 0.4%
   • RO : 0.9%
   • SI : 2%
   • FI : 0.1%
 • DK

  Приети работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната, в която са изпратени: 0.5%

  Процент на командированите работници:
  • DE : 30.5%     
  • FR : 7.3%     
  • IT : 7.3%     
  • PL : 24.3%     
  • Други страни : 30.9%     
   Подробни данни:
   • BE : 2.6%
   • BG : 0.5%
   • CZ : 0.5%
   • EE : 0.1%
   • IE : 0.2%
   • EL : 0.9%
   • ES : 4.8%
   • HR : 5%
   • CY : 0.2%
   • LV : 0.1%
   • LT : 3.8%
   • LU : 0.7%
   • HU : 2%
   • NL : 1.7%
   • AT : 2.1%
   • PT : 1%
   • RO : 0.5%
   • SI : 1.2%
   • SK : 1.9%
   • FI : 0.5%
   • SE : 0.5%
 • DE

  Приети работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната, в която са изпратени: 1%

  Процент на командированите работници:
  • HU : 7.9%     
  • AT : 7.4%     
  • PL : 29.7%     
  • SI : 15.2%     
  • SK : 9.2%     
  • Други страни : 30.5%     
   Подробни данни:
   • BE : 1.6%
   • BG : 1.7%
   • CZ : 0.8%
   • EE : 0.1%
   • IE : 0.1%
   • EL : 0.4%
   • ES : 3.4%
   • FR : 4%
   • HR : 5.5%
   • IT : 2.5%
   • LV : 0.1%
   • LT : 1.4%
   • LU : 2.6%
   • NL : 1.3%
   • PT : 0.8%
   • RO : 4.2%
 • EE

  Приети работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната, в която са изпратени: 0.6%

  Процент на командированите работници:
  • DE : 40.9%     
  • LT : 6.5%     
  • PL : 22%     
  • Други страни : 30.6%     
   Подробни данни:
   • BE : 1.1%
   • CZ : 0.8%
   • IE : 0.1%
   • EL : 0.2%
   • ES : 4.1%
   • FR : 4.6%
   • IT : 1.9%
   • LV : 1.7%
   • LU : 0.2%
   • HU : 0.3%
   • NL : 0.3%
   • AT : 3.3%
   • PT : 1.3%
   • RO : 4%
   • SI : 2.4%
   • SK : 2.1%
   • FI : 1.6%
   • SE : 0.3%
   • IS : 0.2%
 • IE

  Приети работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната, в която са изпратени: 0.3%

  Процент на командированите работници:
  • DE : 19.3%     
  • ES : 14.8%     
  • FR : 20.6%     
  • PL : 19.1%     
  • Други страни : 27.2%     
   Подробни данни:
   • BE : 4.1%
   • BG : 0.2%
   • CZ : 1.7%
   • DK : 0.1%
   • EL : 1.1%
   • HR : 2.4%
   • IT : 2.5%
   • LV : 0.1%
   • LT : 0.4%
   • LU : 1.3%
   • HU : 0.8%
   • NL : 2%
   • AT : 1.8%
   • PT : 2.6%
   • RO : 0.2%
   • SI : 2.8%
   • SK : 1.3%
   • FI : 0.2%
   • SE : 0.6%
 • EL

  Приети работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната, в която са изпратени: 0.2%

  Процент на командированите работници:
  • BG : 11.2%     
  • DE : 19.3%     
  • ES : 11.1%     
  • FR : 22%     
  • IT : 7.5%     
  • PL : 7.3%     
  • Други страни : 21.6%     
   Подробни данни:
   • BE : 2.9%
   • CZ : 2%
   • DK : 0.3%
   • HR : 0.5%
   • CY : 1.6%
   • LT : 0.3%
   • LU : 0.9%
   • HU : 1.1%
   • NL : 1.6%
   • AT : 2%
   • PT : 0.6%
   • RO : 1.5%
   • SI : 0.3%
   • SK : 1.3%
   • FI : 1.4%
   • SE : 3.4%
 • ES

  Приети работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната, в която са изпратени: 0.3%

  Процент на командированите работници:
  • DE : 25.8%     
  • FR : 23.5%     
  • IT : 12.6%     
  • PT : 17.6%     
  • Други страни : 20.5%     
   Подробни данни:
   • BE : 3.9%
   • BG : 0.2%
   • CZ : 0.1%
   • DK : 0.1%
   • EE : 0.1%
   • IE : 0.1%
   • EL : 0.3%
   • HR : 0.2%
   • LT : 0.2%
   • LU : 1%
   • HU : 0.4%
   • NL : 2.2%
   • AT : 3%
   • PL : 4.2%
   • RO : 0.7%
   • SI : 1.5%
   • SK : 0.8%
   • FI : 0.8%
   • SE : 0.7%
 • FR

  Приети работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната, в която са изпратени: 0.8%

  Процент на командированите работници:
  • BE : 13.8%     
  • DE : 12%     
  • ES : 13.9%     
  • IT : 9.8%     
  • LU : 8.8%     
  • PL : 15.3%     
  • PT : 13.2%     
  • Други страни : 13.3%     
   Подробни данни:
   • BG : 0.7%
   • CZ : 0.5%
   • DK : 0.1%
   • IE : 0.1%
   • EL : 0.2%
   • HR : 0.2%
   • LT : 0.9%
   • HU : 0.8%
   • NL : 1.4%
   • AT : 1.5%
   • RO : 3.1%
   • SI : 1.1%
   • SK : 2.3%
   • FI : 0.1%
   • SE : 0.3%
 • HR

  Приети работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната, в която са изпратени: 0.6%

  Процент на командированите работници:
  • DE : 9.4%     
  • IT : 6.5%     
  • SI : 61.1%     
  • Други страни : 23%     
   Подробни данни:
   • BE : 0.8%
   • BG : 0.3%
   • CZ : 0.3%
   • EE : 0.5%
   • ES : 3.1%
   • FR : 5.7%
   • LU : 0.3%
   • HU : 1.1%
   • NL : 0.2%
   • AT : 5.3%
   • PL : 2%
   • RO : 0.2%
   • SK : 2.7%
   • FI : 0.2%
   • SE : 0.3%
 • IT

  Приети работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната, в която са изпратени: 0.3%

  Процент на командированите работници:
  • DE : 18.8%     
  • ES : 14%     
  • FR : 18.3%     
  • RO : 11.6%     
  • SI : 11.7%     
  • Други страни : 25.5%     
   Подробни данни:
   • BE : 2.7%
   • BG : 0.5%
   • CZ : 0.7%
   • EE : 0.1%
   • IE : 0.1%
   • EL : 0.2%
   • HR : 1.9%
   • LV : 0.2%
   • LT : 0.2%
   • LU : 0.9%
   • HU : 1.2%
   • NL : 2.2%
   • AT : 5.2%
   • PL : 5.2%
   • PT : 1.3%
   • SK : 2.3%
   • FI : 0.2%
   • SE : 0.4%
 • CY

  Приети работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната, в която са изпратени: 0.3%

  Процент на командированите работници:
  • BE : 7.1%     
  • DE : 34.1%     
  • EL : 21.1%     
  • FR : 11.7%     
  • PL : 6.4%     
  • Други страни : 19.6%     
   Подробни данни:
   • BG : 0.4%
   • CZ : 0.9%
   • IE : 0.3%
   • ES : 5.6%
   • IT : 3%
   • LU : 0.8%
   • HU : 0.9%
   • NL : 2.6%
   • AT : 0.1%
   • RO : 0.1%
   • SI : 0.2%
   • SK : 1.1%
   • FI : 0.3%
   • SE : 3.3%
 • LV

  Приети работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната, в която са изпратени: 0.1%

  Процент на командированите работници:
  • DE : 29.7%     
  • FR : 9.4%     
  • LT : 20.2%     
  • PL : 8.8%     
  • Други страни : 31.9%     
   Подробни данни:
   • BE : 4.4%
   • BG : 0.1%
   • CZ : 0.4%
   • DK : 0.1%
   • EE : 1.3%
   • ES : 5.1%
   • HR : 2.1%
   • IT : 5.1%
   • LU : 1.9%
   • HU : 0.1%
   • NL : 0.7%
   • AT : 4%
   • PT : 1.7%
   • SL : 1.6%
   • SK : 2%
   • FI : 0.6%
   • SE : 0.7%
 • LT

  Приети работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната, в която са изпратени: 0.1%

  Процент на командированите работници:
  • BG : 6.4%     
  • DE : 12.7%     
  • FR : 7.8%     
  • PL : 44.7%     
  • Други страни : 28.4%     
   Подробни данни:
   • BE : 4.5%
   • CZ : 0.5%
   • DK : 0.9%
   • EE : 0.5%
   • IE : 0.1%
   • ES : 4.1%
   • IT : 4%
   • LV : 4.7%
   • LU : 0.7%
   • NL : 0.2%
   • AT : 1%
   • PT : 1%
   • RO : 0.1%
   • SI : 1.1%
   • SK : 4.4%
   • FI : 0.1%
   • SE : 0.2%
 • LU

  Приети работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната, в която са изпратени: 6.4%

  Процент на командированите работници:
  • BE : 23.3%     
  • DE : 43.4%     
  • FR : 15.2%     
  • Други страни : 17.9%     
   Подробни данни:
   • CZ : 0.4%
   • ES : 1%
   • HR : 0.8%
   • IT : 2.2%
   • HU : 2.8%
   • NL : 0.7%
   • AT : 0.9%
   • PL : 4.2%
   • PT : 0.9%
   • RO : 0.9%
   • SI : 2.4%
   • SK : 0.7%
 • HU

  Приети работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната, в която са изпратени: 0.3%

  Процент на командированите работници:
  • DE : 20.3%     
  • FR : 11.8%     
  • AT : 7%     
  • PL : 13.9%     
  • SI : 6.7%     
  • SK : 19.8%     
  • Други страни : 20.5%     
   Подробни данни:
   • BE : 1.7%
   • BG : 0.2%
   • CZ : 0.8%
   • IE : 0.1%
   • ES : 3.6%
   • HR : 1.8%
   • IT : 4%
   • CY : 0.1%
   • LT : 0.1%
   • LU : 1.2%
   • MT : 0.1%
   • NL : 0.7%
   • PT : 0.8%
   • RO : 5%
   • FI : 0.2%
   • LI : 0.1%
 • MT

  Приети работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната, в която са изпратени: 1.2%

  Процент на командированите работници:
  • DE : 26.3%     
  • ES : 6.2%     
  • FR : 10.6%     
  • IT : 22.7%     
  • PL : 14.2%     
  • Други страни : 20%     
   Подробни данни:
   • BE : 1.1%
   • CZ : 0.2%
   • DK : 0.2%
   • EE : 0.2%
   • IE : 0.1%
   • EL : 3.5%
   • LT : 4.6%
   • LU : 1.6%
   • HU : 4.1%
   • NL : 0.8%
   • AT : 1.4%
   • PT : 0.3%
   • SK : 0.7%
   • FI : 0.8%
   • LI : 0.4%
 • NL

  Приети работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната, в която са изпратени: 1.1%

  Процент на командированите работници:
  • BE : 18.4%     
  • DE : 31.2%     
  • PL : 14.7%     
  • Други страни : 35.7%     
   Подробни данни:
   • BG : 0.7%
   • CZ : 0.3%
   • DK : 0.1%
   • EE : 0.1%
   • IE : 0.8%
   • EL : 0.4%
   • ES : 3.3%
   • FR : 5.1%
   • HR : 1.1%
   • IT : 1.6%
   • LT : 2.1%
   • LU : 0.9%
   • HU : 3.4%
   • AT : 1.3%
   • PT : 3.2%
   • RO : 3%
   • SI : 3.8%
   • SK : 4.3%
   • FI : 0.1%
 • AT

  Приети работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната, в която са изпратени: 2.8%

  Процент на командированите работници:
  • DE : 25.1%     
  • HU : 9.9%     
  • SI : 37.6%     
  • SK : 10.2%     
  • Други страни : 17%     
   Подробни данни:
   • BE : 0.5%
   • BG : 0.4%
   • CZ : 0.8%
   • ES : 0.9%
   • FR : 1.4%
   • HR : 1%
   • IT : 4.3%
   • LT : 0.1%
   • LU : 0.2%
   • NL : 0.6%
   • PL : 4.9%
   • PT : 0.7%
   • RO : 0.9%
   • FI : 0.1%
   • SE : 0.2%
 • PL

  Приети работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната, в която са изпратени: 0.1%

  Процент на командированите работници:
  • DE : 32.9%     
  • ES : 13.5%     
  • FR : 14.9%     
  • IT : 7.6%     
  • SK : 7.6%     
  • Други страни : 23.7%     
   Подробни данни:
   • BE : 2.5%
   • BG : 1%
   • CZ : 2.7%
   • DK : 0.1%
   • EE : 0.1%
   • IE : 0.2%
   • EL : 0.3%
   • HR : 2.7%
   • LV : 0.1%
   • LT : 0.8%
   • LU : 1.6%
   • HU : 1.2%
   • NL : 1.1%
   • AT : 2.4%
   • PT : 0.8%
   • RO : 2.6%
   • SI : 2.9%
   • FI : 0.3%
   • SE : 0.2%
 • PT

  Приети работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната, в която са изпратени: 0.4%

  Процент на командированите работници:
  • DE : 11%     
  • ES : 65%     
  • FR : 13.8%     
  • Други страни : 10.2%     
   Подробни данни:
   • BE : 1.7%
   • BG : 0.1%
   • CZ : 0.2%
   • EL : 0.5%
   • IT : 2.7%
   • LU : 0.6%
   • HU : 0.1%
   • NL : 0.4%
   • AT : 0.6%
   • PL : 1.7%
   • RO : 0.4%
   • SI : 0.3%
   • SK : 0.6%
   • FI : 0.2%
   • SE : 0.1%
 • RO

  Приети работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната, в която са изпратени: 0.1%

  Процент на командированите работници:
  • DE : 22.1%     
  • ES : 14.9%     
  • FR : 16.3%     
  • IT : 10.8%     
  • HU : 7.4%     
  • PL : 6.5%     
  • Други страни : 22%     
   Подробни данни:
   • BE : 1.8%
   • BG : 0.8%
   • CZ : 2.4%
   • IE : 0.1%
   • EL : 1.5%
   • HR : 0.8%
   • LU : 0.7%
   • NL : 0.6%
   • AT : 5.7%
   • PT : 0.6%
   • SI : 1.4%
   • SK : 5.7%
 • SI

  Приети работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната, в която са изпратени: 0.6%

  Процент на командированите работници:
  • DE : 9.8%     
  • FR : 7.9%     
  • HR : 40.5%     
  • IT : 7.8%     
  • AT : 15.5%     
  • Други страни : 18.5%     
   Подробни данни:
   • BE : 1%
   • BG : 1.7%
   • CZ : 0.4%
   • ES : 2.5%
   • LU : 0.4%
   • HU : 2.6%
   • NL : 0.5%
   • PL : 2.1%
   • RO : 1.7%
   • SK : 5.1%
   • SE : 0.1%
 • SK

  Приети работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната, в която са изпратени: 0.4%

  Процент на командированите работници:
  • CZ : 12.2%     
  • DE : 23.7%     
  • ES : 6.1%     
  • FR : 6.2%     
  • AT : 6.6%     
  • PL : 17.7%     
  • SI : 6.7%     
  • Други страни : 20.8%     
   Подробни данни:
   • BE : 1.2%
   • BG : 0.6%
   • EL : 0.2%
   • HR : 1.4%
   • IT : 5.5%
   • LU : 0.8%
   • HU : 4.3%
   • NL : 0.5%
   • PT : 0.9%
   • RO : 4.9%
 • FI

  Приети работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната, в която са изпратени: 0.9%

  Процент на командированите работници:
  • DE : 13.6%     
  • EE : 18%     
  • LT : 10.8%     
  • PL : 20.5%     
  • SK : 6.1%     
  • Други страни : 31.2%     
   Подробни данни:
   • BE : 0.7%
   • BG : 1%
   • CZ : 2.5%
   • DK : 0.1%
   • EL : 0.1%
   • ES : 4.3%
   • FR : 4.9%
   • HR : 3%
   • IT : 1.7%
   • LV : 1.5%
   • LU : 0.3%
   • HU : 0.5%
   • NL : 0.3%
   • AT : 2%
   • PT : 0.6%
   • RO : 1.5%
   • SI : 5.1%
   • SE : 1.1%
 • SE

  Приети работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната, в която са изпратени: 0.8%

  Процент на командированите работници:
  • DE : 22.4%     
  • LT : 8.2%     
  • PL : 34.3%     
  • SK : 6.4%     
  • Други страни : 28.9%     
   Подробни данни:
   • BE : 1.1%
   • BG : 0.3%
   • CZ : 0.7%
   • DK : 0.4%
   • EE : 1.3%
   • IE : 0.9%
   • EL : 0.1%
   • ES : 3.4%
   • FR : 4.5%
   • HR : 2.6%
   • IT : 1.4%
   • LV : 1.3%
   • LU : 0.4%
   • HU : 1.3%
   • NL : 1.5%
   • AT : 1.9%
   • PT : 1.2%
   • RO : 0.9%
   • SI : 1.7%
   • FI : 1.9%
 • UK

  Приети работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната, в която са изпратени: 0.2%

  Процент на командированите работници:
  • DE : 19.5%     
  • ES : 18.3%     
  • FR : 21.1%     
  • PL : 9.5%     
  • Други страни : 31.5%     
   Подробни данни:
   • BE : 3.6%
   • BG : 1.2%
   • CZ : 0.6%
   • DK : 0.2%
   • IE : 1%
   • EL : 0.2%
   • HR : 1.2%
   • IT : 6.6%
   • LT : 0.8%
   • LU : 1.6%
   • HU : 1.6%
   • NL : 2.2%
   • AT : 2.4%
   • PT : 2.2%
   • RO : 1.8%
   • SI : 2.1%
   • SK : 1.7%
   • FI : 0.3%
   • SE : 0.2%
Други страни

Къде са изпратени командированите работници?

 • BE

  Изпратени работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната на произход: 1.5%

  Процент на командированите работници:
  • DE : 10.3%     
  • FR : 40.1%     
  • LU : 8.9%     
  • NL : 23.9%     
  • Други страни : 16.9%     
   Подробни данни:
   • BG : 0.1%
   • CZ : 0.5%
   • DK : 0.6%
   • EE : 0.1%
   • IE : 0.3%
   • EL : 0.3%
   • ES : 3%
   • HR : 0.1%
   • IT : 2.4%
   • CY : 0.1%
   • LV : 0.1%
   • LT : 0.1%
   • HU : 0.3%
   • AT : 0.8%
   • PL : 0.6%
   • PT : 0.5%
   • RO : 0.3%
   • SI : 0.1%
   • SK : 0.2%
   • FI : 0.2%
   • SE : 0.6%
   • UK : 2.9%
   • NO : 0.3%
   • CH : 2%
   • неясно : 0.3%
 • BG

  Изпратени работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната на произход: 0.5%

  Процент на командированите работници:
  • BE : 15.6%     
  • DE : 48.3%     
  • FR : 8.9%     
  • Други страни : 28.4%     
   Подробни данни:
   • CZ : 0.3%
   • DK : 0.5%
   • IE : 0.1%
   • EL : 4.6%
   • ES : 0.6%
   • HR : 0.2%
   • IT : 2%
   • LT : 0.8%
   • HU : 0.1%
   • NL : 4.1%
   • AT : 3.2%
   • PL : 1.2%
   • PT : 0.1%
   • RO : 0.5%
   • SI : 0.6%
   • SK : 0.4%
   • FI : 1.3%
   • SE : 0.8%
   • UK : 4.5%
   • NO : 0.9%
   • CH : 0.5%
 • CZ

  Изпратени работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната на произход: 0.2%

  Процент на командированите работници:
  • DE : 33.2%     
  • FR : 9.1%     
  • AT : 8.9%     
  • SK : 10.6%     
  • Други страни : 38.3%     
   Подробни данни:
   • BE : 4.3%
   • BG : 2.3%
   • DK : 0.7%
   • EE : 0.3%
   • IE : 0.9%
   • EL : 1.1%
   • ES : 0.3%
   • HR : 0.3%
   • IT : 4%
   • CY : 0.1%
   • LT : 0.1%
   • LU : 0.9%
   • HU : 0.8%
   • NL : 2.5%
   • PL : 4.3%
   • PT : 0.3%
   • RO : 2.1%
   • SI : 0.2%
   • FI : 4.7%
   • SE : 2.3%
   • UK : 3.1%
   • IS : 0.1%
   • NO : 0.8%
   • CH : 1.8%
 • DK

  Изпратени работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната на произход: 0.2%

  Процент на командированите работници:
  • Други страни : 100%     
   Подробни данни:
   • BE : 0.2%
   • DE : 2.6%
   • IE : 0.1%
   • EL : 0.2%
   • ES : 1.1%
   • FR : 2.2%
   • IT : 0.3%
   • LT : 0.3%
   • MT : 0.1%
   • NL : 0.9%
   • AT : 0.3%
   • PL : 0.4%
   • PT : 0.1%
   • RO : 0.1%
   • FI : 0.2%
   • SE : 2.4%
   • UK : 1.7%
   • NO : 13.7%
   • CH : 0.2%
   • неясно : 72.7%
 • DE

  Изпратени работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната на произход: 0.6%

  Процент на командированите работници:
  • BE : 8.5%     
  • FR : 10.5%     
  • NL : 12.2%     
  • AT : 13%     
  • Други страни : 55.8%     
   Подробни данни:
   • BG : 0.4%
   • CZ : 1.5%
   • DK : 2.1%
   • EE : 0.7%
   • IE : 0.5%
   • EL : 0.5%
   • ES : 5.8%
   • HR : 0.4%
   • IT : 5%
   • CY : 0.1%
   • LV : 0.1%
   • LT : 0.1%
   • LU : 5%
   • HU : 1%
   • MT : 0.3%
   • PL : 2.5%
   • PT : 0.9%
   • RO : 1%
   • SI : 0.2%
   • SK : 1%
   • FI : 1.2%
   • SE : 3.8%
   • UK : 4.8%
   • IS : 0.1%
   • LI : 0.1%
   • NO : 1.6%
   • CH : 15%
   • неясно : 0.1%
 • EE

  Изпратени работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната на произход: 1%

  Процент на командированите работници:
  • FI : 59.9%     
  • SE : 7.9%     
  • Други страни : 34.3%     
   Подробни данни:
   • BE : 1.2%
   • DK : 0.3%
   • DE : 4.5%
   • ES : 0.5%
   • FR : 1.5%
   • HR : 0.8%
   • IT : 1.2%
   • LV : 0.2%
   • LT : 0.2%
   • MT : 0.1%
   • NL : 1.6%
   • AT : 0.2%
   • PL : 0.1%
   • UK : 0.1%
   • NO : 19.7%
   • CH : 0.1%
   • неясно : 0.1%
 • IE

  Изпратени работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната на произход: 0.2%

  Процент на командированите работници:
  • BE : 14.4%     
  • DE : 14.1%     
  • NL : 23.3%     
  • SE : 11.1%     
  • UK : 16.9%     
  • Други страни : 20.4%     
   Подробни данни:
   • CZ : 0.3%
   • DK : 1.1%
   • EE : 0.2%
   • EL : 0.1%
   • ES : 1.9%
   • FR : 4.9%
   • HR : 0.1%
   • IT : 1.9%
   • CY : 0.1%
   • LT : 0.1%
   • LU : 0.1%
   • HU : 0.2%
   • MT : 0.1%
   • AT : 0.8%
   • PL : 1.1%
   • PT : 0.1%
   • RO : 0.2%
   • SI : 0.1%
   • SK : 0.1%
   • FI : 0.2%
   • IS : 0.9%
   • NO : 4.6%
   • CH : 1.2%
 • EL

  Изпратени работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната на произход: 0.1%

  Процент на командированите работници:
  • DE : 39.8%     
  • FR : 11.9%     
  • NL : 8.8%     
  • Други страни : 39.5%     
   Подробни данни:
   • BE : 1.9%
   • BG : 4.1%
   • CZ : 0.1%
   • DK : 3.5%
   • EE : 0.2%
   • IE : 1.5%
   • ES : 3.9%
   • HR : 0.1%
   • IT : 3%
   • CY : 5.2%
   • LU : 0.1%
   • HU : 0.1%
   • MT : 2%
   • AT : 0.7%
   • PL : 1.2%
   • PT : 2.3%
   • RO : 3.8%
   • SI : 0.1%
   • SK : 0.5%
   • FI : 0.3%
   • SE : 0.6%
   • UK : 2.9%
   • NO : 0.6%
   • CH : 0.9%
 • ES

  Изпратени работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната на произход: 0.5%

  Процент на командированите работници:
  • BE : 6.8%     
  • DE : 15.1%     
  • FR : 28%     
  • IT : 8.5%     
  • PT : 11.7%     
  • UK : 10.4%     
  • Други страни : 19.6%     
   Подробни данни:
   • BG : 0.3%
   • CZ : 1.1%
   • DK : 0.7%
   • EE : 0.2%
   • IE : 0.8%
   • EL : 0.7%
   • HR : 0.3%
   • CY : 0.1%
   • LV : 0.1%
   • LT : 0.1%
   • LU : 0.3%
   • HU : 0.4%
   • MT : 0.1%
   • NL : 3%
   • AT : 1.1%
   • PL : 2.4%
   • RO : 1.5%
   • SI : 0.1%
   • SK : 0.6%
   • FI : 0.9%
   • SE : 1.3%
   • IS : 0.1%
   • NO : 1.2%
   • CH : 2.2%
 • FR

  Изпратени работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната на произход: 0.5%

  Процент на командированите работници:
  • BE : 30%     
  • DE : 13.2%     
  • ES : 9.3%     
  • IT : 8.5%     
  • UK : 9.2%     
  • Други страни : 29.9%     
   Подробни данни:
   • BG : 0.4%
   • CZ : 1.3%
   • DK : 0.9%
   • EE : 0.1%
   • IE : 0.9%
   • EL : 1.1%
   • HR : 0.4%
   • CY : 0.1%
   • LV : 0.1%
   • LT : 0.1%
   • LU : 3.1%
   • HU : 1%
   • MT : 0.2%
   • NL : 3.5%
   • AT : 1.3%
   • PL : 2%
   • PT : 1.9%
   • RO : 1.2%
   • SI : 0.3%
   • SK : 0.5%
   • FI : 0.8%
   • SE : 1.3%
   • IS : 0.1%
   • NO : 0.7%
   • CH : 6.6%
 • HR

  Изпратени работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната на произход: 2.3%

  Процент на командированите работници:
  • DE : 66.9%     
  • Други страни : 33.1%     
   Подробни данни:
   • BE : 2.1%
   • BG : 0.1%
   • CZ : 0.8%
   • DK : 2.2%
   • IE : 0.4%
   • EL : 0.1%
   • ES : 0.3%
   • FR : 1.3%
   • IT : 3.2%
   • LV : 0.1%
   • LU : 0.6%
   • HU : 0.6%
   • NL : 2.9%
   • AT : 3.4%
   • PL : 1.3%
   • RO : 0.2%
   • SI : 5.8%
   • SK : 0.4%
   • FI : 1.7%
   • SE : 2.8%
   • UK : 1.9%
   • NO : 0.9%
 • IT

  Изпратени работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната на произход: 0.5%

  Процент на командированите работници:
  • DE : 10.2%     
  • ES : 6.2%     
  • FR : 18.7%     
  • Други страни : 64.9%     
   Подробни данни:
   • BE : 5.4%
   • BG : 0.2%
   • CZ : 0.5%
   • DK : 1.1%
   • EE : 0.1%
   • IE : 0.1%
   • EL : 0.4%
   • HR : 0.6%
   • LV : 0.1%
   • LT : 0.1%
   • LU : 0.5%
   • HU : 0.4%
   • MT : 0.5%
   • NL : 1.4%
   • AT : 4.9%
   • PL : 1.3%
   • PT : 0.5%
   • RO : 1%
   • SI : 0.4%
   • SK : 0.5%
   • FI : 0.3%
   • SE : 0.5%
   • UK : 3.5%
   • LT : 0.1%
   • NO : 0.9%
   • CH : 36.6%
 • CY

  Изпратени работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната на произход: 0%

  Процент на командированите работници:
  • DK : 14.8%     
  • EL : 60.9%     
  • UK : 9.5%     
  • Други страни : 14.8%     
   Подробни данни:
   • DE : 4.1%
   • FR : 0.6%
   • IT : 2.4%
   • HU : 4.7%
   • NL : 0.6%
   • AT : 1.2%
   • RO : 0.6%
   • CH : 0.6%
 • LV

  Изпратени работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната на произход: 0.3%

  Процент на командированите работници:
  • DE : 24.2%     
  • FI : 13%     
  • SE : 20%     
  • Други страни : 42.4%     
   Подробни данни:
   • BE : 5%
   • DK : 0.4%
   • EE : 2.5%
   • IE : 0.2%
   • ES : 0.4%
   • FR : 3.7%
   • IT : 3.8%
   • LT : 3.8%
   • NL : 1.1%
   • AT : 1.1%
   • PL : 0.7%
   • UK : 0.8%
   • NO : 10.9%
   • CH : 2.1%
   • неясно : 5.9%
 • LT

  Изпратени работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната на произход: 1.9%

  Процент на командированите работници:
  • DE : 24.3%     
  • FR : 7.1%     
  • NL : 7.4%     
  • FI : 9%     
  • SE : 12.6%     
  • Други страни : 39.5%     
   Подробни данни:
   • BE : 5.5%
   • DK : 2.3%
   • EE : 0.9%
   • IE : 0.1%
   • ES : 0.3%
   • IT : 0.5%
   • LV : 0.9%
   • MT : 0.4%
   • AT : 0.7%
   • PL : 0.5%
   • UK : 1.9%
   • IS : 0.1%
   • NO : 25.1%
   • CH : 0.2%
 • LU

  Изпратени работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната на произход: 13.2%

  Процент на командированите работници:
  • BE : 37.2%     
  • DE : 21%     
  • FR : 32.3%     
  • Други страни : 9.2%     
   Подробни данни:
   • BG : 0.1%
   • CZ : 0.3%
   • DK : 0.2%
   • IE : 0.1%
   • EL : 0.1%
   • ES : 0.9%
   • IT : 1%
   • HU : 0.2%
   • MT : 0.1%
   • NL : 1.4%
   • AT : 0.5%
   • PL : 0.5%
   • PT : 0.2%
   • RO : 0.1%
   • SK : 0.1%
   • FI : 0.1%
   • SE : 0.3%
   • UK : 1.7%
   • NO : 0.1%
   • CH : 1.2%
 • HU

  Изпратени работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната на произход: 1.4%

  Процент на командированите работници:
  • DE : 56.8%     
  • AT : 19.3%     
  • Други страни : 22.9%     
   Подробни данни:
   • BE : 5.4%
   • BG : 0.1%
   • CZ : 0.5%
   • DK : 0.5%
   • IE : 0.1%
   • EL : 0.1%
   • ES : 0.3%
   • FR : 2.6%
   • HR : 0.2%
   • IT : 1.2%
   • LU : 1.2%
   • MT : 0.2%
   • NL : 5%
   • PL : 0.4%
   • RO : 1.2%
   • SI : 0.2%
   • SK : 0.7%
   • FI : 0.2%
   • SE : 0.8%
   • UK : 1.5%
   • NO : 0.5%
   • CH : 0.9%
   • неясно : 0.1%
 • MT

  Изпратени работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната на произход: 0.1%

  Процент на командированите работници:
  • BE : 7.3%     
  • ES : 10.9%     
  • IT : 21.8%     
  • LU : 6.4%     
  • HU : 7.3%     
  • NL : 18.2%     
  • UK : 10.9%     
  • Други страни : 17.2%     
   Подробни данни:
   • DE : 4.5%
   • EE : 0.9%
   • FR : 5.5%
   • PL : 0.9%
   • PT : 1.8%
   • FI : 0.9%
   • CH : 2.7%
 • NL

  Изпратени работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната на произход: 0.3%

  Процент на командированите работници:
  • BE : 45.3%     
  • DE : 19.5%     
  • FR : 9.8%     
  • Други страни : 25.2%     
   Подробни данни:
   • BG : 0.1%
   • CZ : 0.4%
   • DK : 1%
   • IE : 0.4%
   • EL : 0.4%
   • ES : 4%
   • HR : 0.1%
   • IT : 4.7%
   • CY : 0.1%
   • LU : 0.7%
   • HU : 0.3%
   • MT : 0.1%
   • AT : 2.4%
   • PL : 0.7%
   • PT : 0.2%
   • RO : 0.2%
   • SI : 0.1%
   • SK : 0.2%
   • FI : 0.2%
   • SE : 2%
   • UK : 4.3%
   • NO : 0.6%
   • CH : 2%
 • AT

  Изпратени работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната на произход: 1.5%

  Процент на командированите работници:
  • DE : 51.5%     
  • Други страни : 48.2%     
   Подробни данни:
   • BE : 2%
   • BG : 0.2%
   • CZ : 1.1%
   • DK : 0.5%
   • EE : 0.2%
   • IE : 0.2%
   • EL : 0.2%
   • ES : 2.5%
   • FR : 4.8%
   • HR : 0.8%
   • IT : 5.1%
   • LV : 0.1%
   • LU : 0.4%
   • HU : 1.3%
   • MT : 0.1%
   • NL : 1.9%
   • PL : 0.7%
   • PT : 0.2%
   • RO : 0.9%
   • SI : 1.3%
   • SK : 1%
   • FI : 0.7%
   • SE : 1.2%
   • UK : 2.2%
   • IS : 0.1%
   • LI : 0.6%
   • NO : 1.4%
   • CH : 8.8%
   • неясно : 7.7%
 • PL

  Изпратени работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната на произход: 1.6%

  Процент на командированите работници:
  • BE : 10.3%     
  • DE : 50.3%     
  • FR : 11.9%     
  • Други страни : 27.3%     
   Подробни данни:
   • BG : 0.2%
   • CZ : 1.5%
   • DK : 1.5%
   • EE : 0.3%
   • IE : 0.4%
   • EL : 0.2%
   • ES : 0.8%
   • HR : 0.1%
   • IT : 1.2%
   • LT : 0.3%
   • LU : 0.4%
   • HU : 0.6%
   • MT : 0.1%
   • NL : 5.1%
   • AT : 2.3%
   • PT : 0.1%
   • RO : 0.2%
   • SK : 0.7%
   • FI : 1.7%
   • SE : 5.2%
   • UK : 2.1%
   • IS : 0.3%
   • NO : 1.2%
   • CH : 0.8%
 • PT

  Изпратени работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната на произход: 1.3%

  Процент на командированите работници:
  • BE : 21.9%     
  • ES : 14.9%     
  • FR : 43.2%     
  • Други страни : 19.8%     
   Подробни данни:
   • CZ : 0.1%
   • DK : 0.3%
   • DE : 5.6%
   • EE : 0.1%
   • IE : 0.2%
   • EL : 0.1%
   • IT : 1.3%
   • LU : 0.4%
   • HU : 0.2%
   • NL : 4.7%
   • AT : 1.4%
   • PL : 0.2%
   • RO : 0.1%
   • SK : 0.1%
   • FI : 0.2%
   • SE : 0.7%
   • UK : 2%
   • NO : 0.2%
   • CH : 1.5%
   • неясно : 0.4%
 • RO

  Изпратени работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната на произход: 0.6%

  Процент на командированите работници:
  • BE : 15.5%     
  • DE : 38%     
  • FR : 13%     
  • IT : 14.6%     
  • Други страни : 18.9%     
   Подробни данни:
   • BG : 0.5%
   • CZ : 0.4%
   • DK : 0.1%
   • EE : 0.3%
   • EL : 0.2%
   • ES : 0.7%
   • LU : 0.5%
   • HU : 1.2%
   • NL : 5.6%
   • AT : 2.2%
   • PL : 1%
   • PT : 0.2%
   • SI : 0.2%
   • SK : 1%
   • FI : 0.6%
   • SE : 0.7%
   • UK : 2.1%
   • NO : 1.1%
   • CH : 0.3%
 • SI

  Изпратени работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната на произход: 16.5%

  Процент на командированите работници:
  • BE : 6.1%     
  • DE : 44.3%     
  • AT : 30%     
  • Други страни : 19.4%     
   Подробни данни:
   • BG : 0.1%
   • CZ : 0.3%
   • DK : 0.1%
   • EE : 0.1%
   • IE : 0.1%
   • ES : 0.5%
   • FR : 1.4%
   • HR : 4%
   • IT : 4.8%
   • LU : 0.4%
   • HU : 0.5%
   • NL : 2.3%
   • PL : 0.3%
   • RO : 0.1%
   • SK : 0.4%
   • FI : 0.7%
   • SE : 0.4%
   • UK : 0.8%
   • NO : 0.3%
   • CH : 1.8%
 • SK

  Изпратени работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната на произход: 3.6%

  Процент на командированите работници:
  • BE : 6%     
  • CZ : 10.4%     
  • DE : 44.9%     
  • AT : 13.6%     
  • Други страни : 25.1%     
   Подробни данни:
   • BG : 0.1%
   • DK : 0.3%
   • EE : 0.1%
   • IE : 0.1%
   • EL : 0.1%
   • ES : 0.4%
   • FR : 5.3%
   • HR : 0.3%
   • IT : 1.6%
   • LT : 0.1%
   • LU : 0.2%
   • HU : 2.5%
   • NL : 4.4%
   • PL : 1.5%
   • PT : 0.1%
   • RO : 0.6%
   • SI : 0.3%
   • FI : 1.4%
   • SE : 2.8%
   • UK : 1.1%
   • NO : 0.4%
   • CH : 1.4%
 • FI

  Изпратени работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната на произход: 0.2%

  Процент на командированите работници:
  • ES : 12%     
  • SE : 19.8%     
  • Други страни : 68.5%     
   Подробни данни:
   • BE : 2.9%     
   • BG : 0.2%     
   • CZ : 0.5%     
   • DK : 1.9%     
   • DE : 5.8%     
   • EE : 1.6%     
   • IE : 0.3%     
   • EL : 2.4%     
   • FR : 4.7%     
   • HR : 0.6%     
   • IT : 3.1%     
   • CY : 0.1%     
   • LV : 0.2%     
   • LT : 0.1%     
   • LU : 0.2%     
   • HU : 0.5%     
   • MT : 0.5%     
   • NL : 2%     
   • AT : 2.2%     
   • PL : 1.2%     
   • PT : 0.8%     
   • RO : 0.1%     
   • SK : 0.1%     
   • UK : 4.1%     
   • NO : 5.4%
   • CH : 1.2%
   • неясно : 25.8%
 • SE

  Изпратени работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната на произход: 0.1%

  Процент на командированите работници:
  • ES : 10.6%     
  • FR : 14.3%     
  • IT : 6.2%     
  • FI : 6.2%     
  • Други страни : 62.4%     
   Подробни данни:
   • BE : 2.8%
   • BG : 0.5%
   • CZ : 0.2%
   • DK : 2.4%
   • DE : 4.9%
   • EE : 0.3%
   • IE : 0.9%
   • EL : 5.9%
   • HR : 0.7%
   • CY : 0.9%
   • LV : 0.2%
   • LT : 0.1%
   • LU : 0.1%
   • HU : 0.1%
   • NL : 1.2%
   • AT : 5.4%
   • PL : 0.8%
   • PT : 0.6%
   • RO : 0.1%
   • SI : 0.1%
   • SK : 0.1%
   • UK : 3.4%
   • NO : 29.6%
   • CH : 1.1%
 • UK

  Изпратени работници: оценка на дела им спрямо работещото население на страната на произход: 0.1%

  Процент на командированите работници:
  Липсват данни
Други страни