Europa vam želi dobrodošlicu?

Zahtjevi za azil i izbjeglice u EU-u.
Zahtjevi za azil Europa vam želi dobrodošlicu?

Zahtjevi za azil ( 2018 )

Detalji: Belgija

 • Broj stanovnika u 2018: 11398589         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 42168         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 22530         

Detalji: Bugarska

 • Broj stanovnika u 2018: 7050034         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 19918         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 2535         

Detalji: Češka Republika

 • Broj stanovnika u 2018: 10610055         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 2186         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 1690         

Detalji: Danska

 • Broj stanovnika u 2018: 5781190         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 36631         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 3570         

Detalji: Njemačka

 • Broj stanovnika u 2018: 82792351         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 1063837         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 184180         

Detalji: Estonija

 • Broj stanovnika u 2018: 1319133         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 325         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 95         

Detalji: Irska

 • Broj stanovnika u 2018: 4830392         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 6041         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 3670         

Detalji: Grčka

 • Broj stanovnika u 2018: 10741165         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 48026         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 66965         

Detalji: Španjolska

 • Broj stanovnika u 2018: 46658447         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 20457         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 54050         

Detalji: Francuska

 • Broj stanovnika u 2018: 66926166         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 368352         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 120425         

Detalji: Hrvatska

 • Broj stanovnika u 2018: 4105493         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 750         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 800         

Detalji: Italija

 • Broj stanovnika u 2018: 60483973         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 189243         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 59950         

Detalji: Cipar

 • Broj stanovnika u 2018: 864236         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 11014         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 7765         

Detalji: Kipra

 • Broj stanovnika u 2018: 1934379         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 670         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 185         

Detalji: Litva

 • Broj stanovnika u 2018: 2808901         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 1734         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 405         

Detalji: Luksemburg

 • Broj stanovnika u 2018: 602005         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 2046         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 2335         

Detalji: Mađarska

 • Broj stanovnika u 2018: 9778371         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 6040         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 670         

Detalji: Malta

 • Broj stanovnika u 2018: 475701         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 8579         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 2130         

Detalji: Nizozemska

 • Broj stanovnika u 2018: 17181084         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 101837         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 24025         

Detalji: Austrija

 • Broj stanovnika u 2018: 8822267         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 128769         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 13710         

Detalji: Poljska

 • Broj stanovnika u 2018: 37976687         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 12506         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 4110         

Detalji: Portugal

 • Broj stanovnika u 2018: 10291027         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 2136         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 1285         

Detalji: Rumunjska

 • Broj stanovnika u 2018: 19530631         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 4157         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 2135         

Detalji: Slovenija

 • Broj stanovnika u 2018: 2066880         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 749         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 2875         

Detalji: Slovačka

 • Broj stanovnika u 2018: 5443120         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 949         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 175         

Detalji: Finska

 • Broj stanovnika u 2018: 5513130         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 22295         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 4500         

Detalji: Švedska

 • Broj stanovnika u 2018: 10120242         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 248226         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 21560         

Detalji: Ujedinjena Kraljevina

 • Broj stanovnika u 2018: 66273576         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 126720         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 37730         

Detalji: Europska unija

 • Broj stanovnika u 2018: 512379225         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 2476361         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 646060         
 1. 1. Izbjeglice su ljudi koji bježe is svojih zemalja kako bi spasili vlastite živote te koji su kao takvi priznati od strane zemlje domaćina.
 2. 2. Tražitelji azila su ljudi koji dođu u stranu zemlju te službeno zatraže utočište pred progonom.

Potpuni podaci

 1. Cijena: > 100000
  1. DE  :  184180 
  2. FR  :  120425 
 2. Cijena: 10000 - 100000
  1. EL  :  66965 
  2. IT  :  59950 
  3. ES  :  54050 
  4. UK  :  37730 
  5. NL  :  24025 
  6. BE  :  22530 
  7. SE  :  21560 
  8. AT  :  13710 
 3. Cijena: 1000 - 10000
  1. CY  :  7765 
  2. FI  :  4500 
  3. PL  :  4110 
  4. IE  :  3670 
  5. DK  :  3570 
  6. SI  :  2875 
  7. BG  :  2535 
  8. LU  :  2335 
  9. RO  :  2135 
  10. MT  :  2130 
  11. CZ  :  1690 
  12. PT  :  1285 
 4. Cijena: < 1000
  1. HR  :  800 
  2. HU  :  670 
  3. LT  :  405 
  4. LV  :  185 
  5. SK  :  175 
  6. EE  :  95 

Zahtjevi za azil ( 2017 )

Detalji: Belgija

 • Broj stanovnika u 2017: 11351727         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 42168         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 18340         

Detalji: Bugarska

 • Broj stanovnika u 2017: 7101859         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 19184         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 3695         

Detalji: Češka Republika

 • Broj stanovnika u 2017: 10578820         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 3644         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 1445         

Detalji: Danska

 • Broj stanovnika u 2017: 5748769         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 35672         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 3220         

Detalji: Njemačka

 • Broj stanovnika u 2017: 82521653         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 970365         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 222560         

Detalji: Estonija

 • Broj stanovnika u 2017: 1315635         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 411         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 190         

Detalji: Irska

 • Broj stanovnika u 2017: 4784383         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 6405         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 2930         

Detalji: Grčka

 • Broj stanovnika u 2017: 10768193         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 32945         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 58650         

Detalji: Španjolska

 • Broj stanovnika u 2017: 46528024         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 17561         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 31120         

Detalji: Francuska

 • Broj stanovnika u 2017: 66989083         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 337177         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 99330         

Detalji: Hrvatska

 • Broj stanovnika u 2017: 4154213         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 504         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 975         

Detalji: Italija

 • Broj stanovnika u 2017: 60589445         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 167335         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 128850         

Detalji: Cipar

 • Broj stanovnika u 2017: 854802         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 9800         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 4600         

Detalji: Kipra

 • Broj stanovnika u 2017: 1950116         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 662         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 355         

Detalji: Litva

 • Broj stanovnika u 2017: 2847904         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 1580         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 495         

Detalji: Luksemburg

 • Broj stanovnika u 2017: 590667         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 2046         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 2430         

Detalji: Mađarska

 • Broj stanovnika u 2017: 9797561         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 5691         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 3390         

Detalji: Malta

 • Broj stanovnika u 2017: 460297         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 8000         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 1840         

Detalji: Nizozemska

 • Broj stanovnika u 2017: 17081507         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 103860         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 18210         

Detalji: Austrija

 • Broj stanovnika u 2017: 8772865         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 115263         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 24715         

Detalji: Poljska

 • Broj stanovnika u 2017: 37972964         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 12238         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 5045         

Detalji: Portugal

 • Broj stanovnika u 2017: 10309573         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 1623         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 1750         

Detalji: Rumunjska

 • Broj stanovnika u 2017: 19644350         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 3924         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 4815         

Detalji: Slovenija

 • Broj stanovnika u 2017: 2065985         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 614         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 160         

Detalji: Slovačka

 • Broj stanovnika u 2017: 5435343         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 923         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 1475         

Detalji: Finska

 • Broj stanovnika u 2017: 5503297         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 20805         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 4990         

Detalji: Švedska

 • Broj stanovnika u 2017: 9995153         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 240962         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 26325         

Detalji: Ujedinjena Kraljevina

 • Broj stanovnika u 2017: 65808573         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 121837         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 33780         

Detalji: Europska unija

 • Broj stanovnika u 2017: 511522671         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 2283199         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 705705         
 1. 1. Izbjeglice su ljudi koji bježe is svojih zemalja kako bi spasili vlastite živote te koji su kao takvi priznati od strane zemlje domaćina.
 2. 2. Tražitelji azila su ljudi koji dođu u stranu zemlju te službeno zatraže utočište pred progonom.

Potpuni podaci

 1. Cijena: > 100000
  1. DE  :  222560 
  2. IT  :  128850 
 2. Cijena: 10000 - 100000
  1. FR  :  99330 
  2. EL  :  58650 
  3. UK  :  33780 
  4. ES  :  31120 
  5. SE  :  26325 
  6. AT  :  24715 
  7. BE  :  18340 
  8. NL  :  18210 
 3. Cijena: 1000 - 10000
  1. PL  :  5045 
  2. FI  :  4990 
  3. RO  :  4815 
  4. CY  :  4600 
  5. BG  :  3695 
  6. HU  :  3390 
  7. DK  :  3220 
  8. IE  :  2930 
  9. LU  :  2430 
  10. MT  :  1840 
  11. PT  :  1750 
  12. SK  :  1475 
  13. CZ  :  1445 
 4. Cijena: < 1000
  1. HR  :  975 
  2. LT  :  495 
  3. LV  :  355 
  4. EE  :  190 
  5. SI  :  160 

Zahtjevi za azil ( 2016 )

Detalji: Belgija

 • Broj stanovnika u 2016: 11289853         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 42168         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 18280         

Detalji: Bugarska

 • Broj stanovnika u 2016: 7153784         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 17814         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 19420         

Detalji: Češka Republika

 • Broj stanovnika u 2016: 10553843         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 3644         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 1475         

Detalji: Danska

 • Broj stanovnika u 2016: 5707251         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 33507         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 6180         

Detalji: Njemačka

 • Broj stanovnika u 2016: 82162000         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 669482         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 745155         

Detalji: Estonija

 • Broj stanovnika u 2016: 1315944         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 322         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 175         

Detalji: Irska

 • Broj stanovnika u 2016: 4723605         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 5731         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 2245         

Detalji: Grčka

 • Broj stanovnika u 2016: 10783748         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 21484         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 51110         

Detalji: Španjolska

 • Broj stanovnika u 2016: 46438422         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 12989         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 15755         

Detalji: Francuska

 • Broj stanovnika u 2016: 66661621         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 304546         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 84270         

Detalji: Hrvatska

 • Broj stanovnika u 2016: 4190669         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 304         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 2225         

Detalji: Italija

 • Broj stanovnika u 2016: 60665551         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 147370         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 122960         

Detalji: Cipar

 • Broj stanovnika u 2016: 848319         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 8484         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 2940         

Detalji: Kipra

 • Broj stanovnika u 2016: 1968957         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 349         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 350         

Detalji: Litva

 • Broj stanovnika u 2016: 2888558         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 1093         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 430         

Detalji: Luksemburg

 • Broj stanovnika u 2016: 576249         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 2046         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 2160         

Detalji: Mađarska

 • Broj stanovnika u 2016: 9830485         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 4748         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 29430         

Detalji: Malta

 • Broj stanovnika u 2016: 434403         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 7948         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 1930         

Detalji: Nizozemska

 • Broj stanovnika u 2016: 16979120         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 101744         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 20945         

Detalji: Austrija

 • Broj stanovnika u 2016: 8700471         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 93250         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 42255         

Detalji: Poljska

 • Broj stanovnika u 2016: 37967209         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 11747         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 12305         

Detalji: Portugal

 • Broj stanovnika u 2016: 10341330         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 1194         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 1460         

Detalji: Rumunjska

 • Broj stanovnika u 2016: 19759968         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 2905         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 1880         

Detalji: Slovenija

 • Broj stanovnika u 2016: 2064188         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 462         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 1310         

Detalji: Slovačka

 • Broj stanovnika u 2016: 5426252         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 990         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 145         

Detalji: Finska

 • Broj stanovnika u 2016: 5487308         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 18401         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 5605         

Detalji: Švedska

 • Broj stanovnika u 2016: 9851017         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 230164         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 28790         

Detalji: Ujedinjena Kraljevina

 • Broj stanovnika u 2016: 65382556         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 118995         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 38785         

Detalji: Europska unija

 • Broj stanovnika u 2016: 510152681         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 1863881         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 1259955         
 1. 1. Izbjeglice su ljudi koji bježe is svojih zemalja kako bi spasili vlastite živote te koji su kao takvi priznati od strane zemlje domaćina.
 2. 2. Tražitelji azila su ljudi koji dođu u stranu zemlju te službeno zatraže utočište pred progonom.

Potpuni podaci

 1. Cijena: > 100000
  1. DE  :  745155 
  2. IT  :  122960 
 2. Cijena: 10000 - 100000
  1. FR  :  84270 
  2. EL  :  51110 
  3. AT  :  42255 
  4. UK  :  38785 
  5. HU  :  29430 
  6. SE  :  28790 
  7. NL  :  20945 
  8. BG  :  19420 
  9. BE  :  18280 
  10. ES  :  15755 
  11. PL  :  12305 
 3. Cijena: 1000 - 10000
  1. DK  :  6180 
  2. FI  :  5605 
  3. CY  :  2940 
  4. IE  :  2245 
  5. HR  :  2225 
  6. LU  :  2160 
  7. MT  :  1930 
  8. RO  :  1880 
  9. PT  :  1460 
  10. CZ  :  1475 
  11. SI  :  1310 
 4. Cijena: < 1000
  1. LT  :  430 
  2. LV  :  350 
  3. EE  :  175 
  4. SK  :  145 

Zahtjevi za azil ( 2015 )

Detalji: Belgija

 • Broj stanovnika u 2015: 11258434         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 35314         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 44660         

Detalji: Bugarska

 • Broj stanovnika u 2015: 7202198         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 16557         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 20365         

Detalji: Češka Republika

 • Broj stanovnika u 2015: 10538275         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 3644         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 1515         

Detalji: Danska

 • Broj stanovnika u 2015: 5659715         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 27326         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 20935         

Detalji: Njemačka

 • Broj stanovnika u 2015: 81197537         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 316115         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 476510         

Detalji: Estonija

 • Broj stanovnika u 2015: 1313271         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 168         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 230         

Detalji: Irska

 • Broj stanovnika u 2015: 4628949         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 6125         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 3275         

Detalji: Grčka

 • Broj stanovnika u 2015: 10858018         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 18489         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 13205         

Detalji: Španjolska

 • Broj stanovnika u 2015: 46449565         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 5798         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 14780         

Detalji: Francuska

 • Broj stanovnika u 2015: 66415161         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 273126         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 75750         

Detalji: Hrvatska

 • Broj stanovnika u 2015: 4225316         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 308         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 210         

Detalji: Italija

 • Broj stanovnika u 2015: 60795612         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 118047         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 84085         

Detalji: Cipar

 • Broj stanovnika u 2015: 847008         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 7067         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 2265         

Detalji: Kipra

 • Broj stanovnika u 2015: 1986096         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 208         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 330         

Detalji: Litva

 • Broj stanovnika u 2015: 2921262         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 1093         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 315         

Detalji: Luksemburg

 • Broj stanovnika u 2015: 562958         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 1332         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 2505         

Detalji: Mađarska

 • Broj stanovnika u 2015: 9855571         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 4393         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 177135         

Detalji: Malta

 • Broj stanovnika u 2015: 429344         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 7075         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 1845         

Detalji: Nizozemska

 • Broj stanovnika u 2015: 16900726         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 88536         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 44970         

Detalji: Austrija

 • Broj stanovnika u 2015: 8576261         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 72216         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 88160         

Detalji: Poljska

 • Broj stanovnika u 2015: 38005614         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 14065         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 12190         

Detalji: Portugal

 • Broj stanovnika u 2015: 10374822         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 699         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 895         

Detalji: Rumunjska

 • Broj stanovnika u 2015: 19870647         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 2598         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 1260         

Detalji: Slovenija

 • Broj stanovnika u 2015: 2062874         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 292         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 275         

Detalji: Slovačka

 • Broj stanovnika u 2015: 5421349         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 820         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 330         

Detalji: Finska

 • Broj stanovnika u 2015: 5471753         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 12703         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 32345         

Detalji: Švedska

 • Broj stanovnika u 2015: 9747355         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 169520         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 162450         

Detalji: Ujedinjena Kraljevina

 • Broj stanovnika u 2015: 64875165         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 123067         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 38800         

Detalji: Europska unija

 • Broj stanovnika u 2015: 508450856         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 1326701         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 1321600         
 1. 1. Izbjeglice su ljudi koji bježe is svojih zemalja kako bi spasili vlastite živote te koji su kao takvi priznati od strane zemlje domaćina.
 2. 2. Tražitelji azila su ljudi koji dođu u stranu zemlju te službeno zatraže utočište pred progonom.

Potpuni podaci

 1. Cijena: > 100000
  1. DE  :  476510 
  2. HU  :  177135 
  3. SE  :  162450 
 2. Cijena: 10000 - 100000
  1. AT  :  88160 
  2. IT  :  84085 
  3. FR  :  75750 
  4. NL  :  44970 
  5. BE  :  44660 
  6. UK  :  38800 
  7. FI  :  32345 
  8. DK  :  20935 
  9. BG  :  20365 
  10. ES  :  14780 
  11. EL  :  13205 
  12. PL  :  12190 
 3. Cijena: 1000 - 10000
  1. CZ  :  1515 
  2. IE  :  3275 
  3. LU  :  2505 
  4. CY  :  2265 
  5. MT  :  1845 
  6. RO  :  1260 
 4. Cijena: < 1000
  1. PT  :  895 
  2. SK  :  330 
  3. LV  :  330 
  4. LT  :  315 
  5. SI  :  275 
  6. EE  :  230 
  7. HR  :  210 

Zahtjevi za azil ( 2014 )

Detalji: Belgija

 • Broj stanovnika u 2014: 11203992         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 29115         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 22710         

Detalji: Bugarska

 • Broj stanovnika u 2014: 7245677         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 11006         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 11080         

Detalji: Češka Republika

 • Broj stanovnika u 2014: 10512419         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 3079         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 1145         

Detalji: Danska

 • Broj stanovnika u 2014: 5627235         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 17737         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 14680         

Detalji: Njemačka

 • Broj stanovnika u 2014: 80767463         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 216921         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 202645         

Detalji: Estonija

 • Broj stanovnika u 2014: 1315819         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 57         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 155         

Detalji: Irska

 • Broj stanovnika u 2014: 4605501         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 5797         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 1450         

Detalji: Grčka

 • Broj stanovnika u 2014: 10926807         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 10262         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 9430         

Detalji: Španjolska

 • Broj stanovnika u 2014: 46512199         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 5737         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 5615         

Detalji: Francuska

 • Broj stanovnika u 2014: 65889148         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 252228         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 64310         

Detalji: Hrvatska

 • Broj stanovnika u 2014: 4246809         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 689         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 450         

Detalji: Italija

 • Broj stanovnika u 2014: 60782668         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 93662         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 64625         

Detalji: Cipar

 • Broj stanovnika u 2014: 858000         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 5075         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 1745         

Detalji: Kipra

 • Broj stanovnika u 2014: 2001468         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 163         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 375         

Detalji: Litva

 • Broj stanovnika u 2014: 2943472         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 972         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 440         

Detalji: Luksemburg

 • Broj stanovnika u 2014: 549680         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 1046         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 1150         

Detalji: Mađarska

 • Broj stanovnika u 2014: 9877365         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 2819         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 42775         

Detalji: Malta

 • Broj stanovnika u 2014: 425384         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 6055         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 1350         

Detalji: Nizozemska

 • Broj stanovnika u 2014: 16829289         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 82433         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 24495         

Detalji: Austrija

 • Broj stanovnika u 2014: 8506889         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 55560         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 28035         

Detalji: Poljska

 • Broj stanovnika u 2014: 38017856         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 15695         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 8020         

Detalji: Portugal

 • Broj stanovnika u 2014: 10427301         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 634         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 440         

Detalji: Rumunjska

 • Broj stanovnika u 2014: 19947311         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 2136         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 1545         

Detalji: Slovenija

 • Broj stanovnika u 2014: 2061085         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 231         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 385         

Detalji: Slovačka

 • Broj stanovnika u 2014: 5415949         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 771         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 330         

Detalji: Finska

 • Broj stanovnika u 2014: 5451270         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 11708         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 3620         

Detalji: Švedska

 • Broj stanovnika u 2014: 9644864         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 142152         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 81180         

Detalji: Ujedinjena Kraljevina

 • Broj stanovnika u 2014: 64351155         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 117093         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 32785         

Detalji: Europska unija

 • Broj stanovnika u 2014: 506944075         
 • Izbjeglice(fusnota 1): 1090833         
 • Tražitelji azila(fusnota 2): 626960         
 1. 1. Izbjeglice su ljudi koji bježe is svojih zemalja kako bi spasili vlastite živote te koji su kao takvi priznati od strane zemlje domaćina.
 2. 2. Tražitelji azila su ljudi koji dođu u stranu zemlju te službeno zatraže utočište pred progonom.

Potpuni podaci

 1. Cijena: > 100000
  1. DE  :  202645 
 2. Cijena: 10000 - 100000
  1. SE  :  81180 
  2. IT  :  64625 
  3. FR  :  64310 
  4. HU  :  42775 
  5. UK  :  32785 
  6. AT  :  28035 
  7. NL  :  24495 
  8. BE  :  22710 
  9. DK  :  14680 
  10. BG  :  11080 
 3. Cijena: 1000 - 10000
  1. EL  :  9430 
  2. PL  :  8020 
  3. ES  :  5615 
  4. FI  :  3620 
  5. CY  :  1745 
  6. RO  :  1545 
  7. IE  :  1450 
  8. MT  :  1350 
  9. LU  :  1150