skip to content

Sīkdatņu politika EP biroja mājas lapā

Mēs lietojam sīkdatnes (cookies-angļu.val.), lai nodrošinātu jums labāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Šīs sīkdatnes mēs izmantojam tikai statistikas vākšanas nolūkos, izmantojot Google Analytics; personas dati netiek vākti. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā atslēgt sīkdatnes jūsu datorā, lūdzu apmeklējiet www.aboutcookies.org

Turpināt
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Eiropas Parlaments pieņem ES direktīvu par pasažieru datu apmaiņu

14/04/2016

Ceturtdien Eiropas Parlaments apstiprināja jauno direktīvu, kas regulēs Pasažieru Datu reģistra (PDR) datu izmantošanu Eiropas Savienībā – novēršanas, noteikšanas, izmeklēšanas un terorisma un citu nopietnu noziegumu izmeklēšanas vajadzībām. Jaunie noteikumi prasīs lidsabiedrībām nodot dalībvalstu iestādēm pasažieru datus par visiem lidojumiem starp ES un trešajām valstīm.

"Mēs esam pieņēmuši jaunu instrumentu cīņai ar teroristiem un kontrabandistiem. Vācot pasažieru datus, ar tiem daloties un analizējot, mūsu izlūkošanas iestādes varēs konstatēt aizdomīgas uzvedības modeļus, kam pievērst uzmanību. PDR nav risinājums visām problēmām, bet dalībvalstis, kurām ir nacionālās PDR sistēmas, ir vairakkārt pārliecinājušās par to efektivitāti”, teica EP ziņotājs Timothy Kirkhope (ECR, UK).

“Bija pamatotas bažas par iedzīvotāju datu vākšanu un uzglabāšanu, bet es uzskatu, ka šī direktīva nodrošina arī datu aizsardzības garantijas, kā arī ir proporcionāla riskam, kam šobrīd esam pakļauti. ES valdībām tagad ir jāsāk šie noteikumi arī piemērot”, viņš piebilda.

Dalībvalstīm būs jāizveido “pasažieru informācijas nodaļas”, kam būs jāpārvalda gaisa pārvadātāju savāktie PDR dati. Šī informācija būs jāglabā piecus gadus, bet pēc sešiem mēnešiem šie dati tiks "maskēti", proti, anonimizēti – no tiem izņems informāciju, kas varētu ļaut identificēt indivīdu – vārdu, adresi un kontaktinformāciju. 

Pasažieru informācijas nodaļas būs atbildīgas par PDR datu vākšanu, glabāšanu un apstrādi, nosūtīšanu atbildīgajām iestādēm un to apmaiņu ar citām dalībvalstīm un Eiropolu. Direktīva paredz, ka datu apmaiņu varēs veikt vienīgi atsevišķos gadījumos, saistībā ar konkrētu lietu, lai novērstu, atklātu, izmeklētu ar terorismu saistītu nodarījumu vai smagu noziegumu vai lai sauktu pie atbildības par šāda nodarījuma pastrādāšanu.

Direktīva attieksies uz lidojumiem ES ārējiem lidojumiem, bet dalībvalstis var paplašināt tās piemērošanu arī uz iekšējiem (starp dalībvalstīm), ja par to informē arī ES Komisiju. Dalībvalstis var izvēlēties vākt PDR datus arī no ceļojumu aģentūrām un tūrisma operatoriem (“uzņēmējiem, kas nav gaisa pārvadātāji”).

Datu aizsardzības garantijas

·         dalībvalstu “pasažieru informācijas nodaļās” būs datu aizsardzības inspektors, kas atbild par PDR datu apstrādes uzraudzību un attiecīgu aizsardzības pasākumu ieviešanu

·         pilniem PDR datiem pēc sākotnējā glabāšanas perioda beigām varēs piekļūt tikai ar ļoti stingriem un ierobežotiem nosacījumiem un pilnvarā,

·         visas ar PDR datiem veiktās manipulācijas būs jāreģistrē un jādokumentē

·         būs aizliegta PDR datu apstrāde, kuras rezultātā tiek atklāta personas rase vai etniskā izcelsme, politiskie uzskati, reliģija vai filozofiskā pārliecība, dalība arodbiedrībā, veselība, seksuālā dzīve vai dzimumorientācija. Ja nodaļas saņem PDR datus, kas atklāj šādu informāciju, tos nekavējoties dzēš 

Pārskatīšana

Komisija direktīva būs jāpārskata divus gadus pēc tās transponēšanas dalībvalstu noteikumos, analizējot atbilstības nodrošināšanu personas datu aizsardzības standartiem, datu vākšanas nepieciešamības proporcionalitāti, datu glabāšanas ilgumu un arī informācijas apmaiņas efektivitāti starp dalībvalstīm.

Tālākie soļi

Priekšlikums vēl oficiāli jāapstiprina Padomē. Pēc tā publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī, dalībvalstīm būs divi gadi tās transponēšanai.

Saites

 

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (klikšķiniet uz 14.05.2016)
Debašu video ieraksts (13.04.2016.)
Preses konferences video (13.04.2016.)
EbS+
EP audiovizuālais materiāls mediju profesionāļiem
EP Pētījuma dienesta: noslēdzot ES PDR direktīvas piņemšanu
Fona informācija – ES PNR piedāvājums, pārskats:
Procedūra

 

Papildu informācijai:

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā,

Tālr.: + 371 26440185

E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu