skip to content

Sīkdatņu politika EP biroja mājas lapā

Mēs lietojam sīkdatnes (cookies-angļu.val.), lai nodrošinātu jums labāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Šīs sīkdatnes mēs izmantojam tikai statistikas vākšanas nolūkos, izmantojot Google Analytics; personas dati netiek vākti. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā atslēgt sīkdatnes jūsu datorā, lūdzu apmeklējiet www.aboutcookies.org

Turpināt
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

EP pieņem noteikumus publisko apliecību atzīšanai citās dalībvalstīs

09/06/2016

Eiropas Parlaments ceturtdien pieņēma jaunus ES noteikumus, kuru mērķis ir veicināt iedzīvotāju brīvu pārvietošanos ES, vienkāršojot procedūras dažu publisko dokumentu, piemēram, dzimšanas vai laulības apliecību, atzīšanai citās ES dalībvalstīs. Lai izvairītos no prasības pēc tulkojuma, noteikumi paredz jaunu daudzvalodu ES veidlapu pievienošanu ikvienam dokumentam.

“Vairāk nekā 14 miljoni ES iedzīvotāju dzīvo citā dalībvalstī. Lai apprecētos, paziņotu par bērna dzimšanu vai pierādītu nesodāmību, jāsaskaras ar nogurdinošām procedūrām. Šodienas balsojums ir pirmais solis birokrātisko apgrūtinājumu mazināšanai, atceļot dārgo un apgrūtinošo autentificēšanas zīmoga (apostille) prasību un ieviešot daudzvalodu standarta veidlapas,” teica ziņotāja Mady Delvaux (EP sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa / S&D, Luksemburga) debašu laikā.

“Neraugoties uz pretestību ES Padomē, esam panākuši arī solījumu pārskatīt noteikumus par dažiem citiem dokumentiem, piemēram, universitātes diplomi vai invalīda apliecība, uz kuriem šajā posmā vēl nevarēja attiecināt jaunās prasības. Šodien pieņemtais teksts ir pirmais solis ceļā uz galīgo mērķi - nodrošināt kopīgus publiskos dokumentus visā Eiropas Savienībā,” viņa piebilda.

Jaunie noteikumi atbrīvo no legalizācijas un apostille prasības - divas administratīva rakstura formalitātes, ar kādām parasti citā valstī apliecina publiskos dokumentus par civilstāvokli, vecāku statusu un valsts piederību. EP deputāti un ES Padome vienojās paplašināt noteikumu jomu, lai iekļautu arī dokumentus, kas pierāda spēju stāties laulībā vai reģistrētās partnerattiecībās. Bez legalizācijas prasībām būs jāpieņem arī dokumenti, kas apliecina sodāmības neesamību.

Noteikumi attieksies arī uz dokumentiem, kas jāuzrāda citas dalībvalsts iedzīvotājiem, ja viņi vēlas balsot un/vai izvirzīt savu kandidatūru Eiropas vai pašvaldību vēlēšanās tajā dalībvalstī, kurā viņi uzturas.

Jaunas daudzvalodu veidlapas

Šodien pieņemtie noteikumi ievieš jaunas daudzvalodu veidlapas, ko pievieno atsevišķiem publiskiem dokumentiem, lai tie nebūtu jātulko. Veidlapas pievienos dokumentiem, kas attiecas uz dzimšanas faktu, ka persona ir dzīva, miršanas faktu, laulību (t.sk., spēju stāties laulībā un ģimenes stāvokli), reģistrētām partnerattiecībām (tostarp spēju stāties reģistrētās partnerattiecībās un reģistrētu partnerattiecību statusu), pastāvīgās uzturēšanās vietu un sodāmības neesamību.

Pienākums informēt iedzīvotājus

Lai informētu iedzīvotājus par vienkāršotajām procedūrām un jaunajām daudzvalodu veidlapām, EP deputāti prasa Eiropas Komisijai un dalībvalstīm informēt iedzīvotājus par jaunajiem noteikumiem ar interneta un e-Justice portāla starpniecību.

Pārskatīšana pēc diviem gadiem

EP deputāti arī izvirzījuši nosacījumu, ar kuru jauno noteikumu darbības jomu pēc diviem gadiem varētu paplašināt, iekļaujot publiskos dokumentus, kas attiecas uz uzņēmumu juridisko statusu un pārstāvību, izglītību un kvalifikāciju apliecinošiem diplomiem, kā arī publiskiem dokumentiem, kas apliecina invaliditāti. Pēc diviem gadiem tiks izvērtēts arī, vai arī citiem dokumentiem vajadzētu pievienot daudzvalodu veidlapas.

Nākamie soļi

Jauno regulu drīzumā publicēs ES Oficiālajā Vēstnesī. Tā stāsies spēkā pakāpeniski un pilnībā būs jāpiemēro no 2019. gada.

Vispārēja informācija

Ierosinātā regula attiecas uz publiskiem dokumentiem, kurus saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem izdevušas kādas dalībvalsts iestādes un kuru primārais mērķis ir konstatēt dzimšanas faktu, faktu, ka persona ir dzīva, miršanas faktu, vārdu un uzvārdu, laulību (tostarp spēju doties laulībā un ģimenes stāvokli), laulības šķiršanu, laulāto atšķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu, reģistrētas partnerattiecības (tostarp spēju stāties reģistrētās partnerattiecībās un reģistrētu partnerattiecību statusu), reģistrēto partnerattiecību izbeigšanu, reģistrēto partneru atšķiršanu vai reģistrēto partnerattiecību atzīšanu par neesošām, vecāku statusu, adopciju, domicilu un/vai uzturēšanās vietu, valstspiederību vai sodāmības neesamību.

Ierosinātā regula attiecas arī uz publiskiem dokumentiem, ko ES pilsoņiem, kuri uzturas citā dalībvalstī, var lūgt uzrādīt, ja tie vēlas balsot vai izvirzīt savu kandidatūru Eiropas Parlamenta vai pašvaldību vēlēšanās dzīvesvietas dalībvalstī.

Visbeidzot, ar ierosināto regulu ievieš daudzvalodu standarta veidlapas, kas izmantojamas kā tulkošanas palīglīdzeklis, kuru pievieno publiskiem dokumentiem par dzimšanas faktu, to, ka persona ir dzīva, miršanas faktu, laulību (tostarp spēju doties laulībā un ģimenes stāvokli), reģistrētām partnerattiecībām (tostarp spēju stāties reģistrētās partnerattiecībās un reģistrētu partnerattiecību statusu), domicilu un/vai uzturēšanās vietu, un sodāmības neesamību.

Saites

 

EP fona informācija: “Vieglāka publisko dokumentu pieņemšana”
Intervija ar EP ziņotāju Mady Delvaux: “Iesniegt publiskos dokumentus ES valstīs kļūs vienkāršāk.”
Apstiprinātā likumprojekta teksts (neformālu sarunu starp abiem ES likumdevējiem EP un ES Padomi iznākums)
Procedūras fails (angļu valodā)
EP ziņotājs Mady Delvaux (EP sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa / S&D, Luksemburga)

Papildu informācijai:

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā,

Tālr.: + 371 26440185

E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu