skip to content

Sīkdatņu politika EP biroja mājas lapā

Mēs lietojam sīkdatnes (cookies-angļu.val.), lai nodrošinātu jums labāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Šīs sīkdatnes mēs izmantojam tikai statistikas vākšanas nolūkos, izmantojot Google Analytics; personas dati netiek vākti. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā atslēgt sīkdatnes jūsu datorā, lūdzu apmeklējiet www.aboutcookies.org

Turpināt
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

EP deputāti aicina atvieglot mazo saimniecību piekļuvi lauksaimniecības zemei

27/04/2017

Eiropas Savienības (ES) valstīm būtu jāveicina mazo saimniecību piekļuve lauksaimniecības zemei, kā arī jāizskauž ar ražošanu nesaistīti darījumi ar lauksaimniecības zemi. Kaut gan zemes politika nedrīkst būt diskriminējoša pret citu ES valstu pilsoņiem, Eiropas Komisijai (EK) būtu jāizskaidro dalībvalstīm, kādi regulējuma pasākumi ir pieļaujami. Eiropas Parlamenta (EP) deputāti aicina EK apsvērt iespēju līdz šādu kritēriju izstrādei noteikt moratoriju uzsāktajām pārbaudes procedūrām. EK šādu procedūru uzsākusi arī pret Latviju.

“Lauksaimniecības zeme vairāk un vairāk tiek koncentrēta aizvien mazāka skaita uzņēmumu rokās. Zeme nav parasta prece. Mums jāatbalsta dalībvalstu centieni novērst lauksaimniecības zemes izpārdošanu. Komisijai būtu jāizstrādā kritēriju katalogs, kā dalībvalstīm, izvairoties no diskriminācijas, novērst lauksaimniecības zemes izpārdošanu. Bumba ir Komisijas un dalībvalstu laukuma pusē,” sacīja ziņotāja Maria Noichl (S&D, Vācija).

EP rezolūciju apstiprināja ar 524 balsīm par, 37 pret un 45 deputātiem atturoties.

Vairāk iespēju mazajām saimniecībām un jauniem zemniekiem

Tā kā pēdējā laikā pieaug ar lauksaimniecību nesaistītu ieguldītāju interese par zemes iegādi - bieži tikai spekulācijas nolūkos, EP deputāti aicina ES dalībvalstis zemes iegādē un nomā dot priekšroku maziem un vidējiem vietējiem (MUV) ražotājiem, jaunpienācējiem un gados jauniem lauksaimniekiem un lauksaimniecēm - sievietēm. Šo grupu atbalstam deputāti aicina izmantot ES struktūrpolitikas piedāvātās iespējas.

Deputāti aicina dalībvalstis izmantot šādus zemes tirgus regulēšanas instrumentus, kas dažās valstīs jau tiek sekmīgi izmantoti:

  • valsts licences prasības zemes iegādei un nomai;
  • pirmpirkuma tiesības;
  • pienākums nomniekiem iesaistīties lauksaimniecībā;
  • iegādes tiesību ierobežošana juridiskām personām;
  • griestu noteikšana iegādājamo hektāru skaitam u.c.

Labāka informācijas apmaiņa

EP deputāti aicina EK izveidot novērošanas centru, kura uzdevumi būtu reģistrēt zemes iegādes cenas un nomas maksas tirgū un novērot lauksaimniecības platību samazināšanos cita veida zemes izmantošanas dēļ. Dalībvalstis savukārt aicinātas izveidot saskaņotas lauksaimniecības zemes uzskaites sistēmas, kurās statistikas veidā tiktu publiskotas visas īpašumtiesības un lietošanas tiesības uz lauksaimniecības zemi.

Vispārīga informācija: Zemes tirgus politika un lauksaimniecības zemes tirgus regulējums dažādās dalībvalstīs atšķiras, un tam ir nozīmīga ietekme uz lauksaimniecības uzņēmumu konkurētspēju ES tirgū, norāda EP deputāti. Daudzviet Eiropā lauksaimniecības zemes cenas pieaugums sekmējis finanšu spekulācijas, un daudzām mazām vai vidēji lielām saimniecībām ir sarežģīti noturēt nomātās platības, teikts rezolūcijā.

Fakts: 2013.gadā ES vairāk nekā puse lauksaimniecībā izmantotās zemes bija tikai 3,1% saimniecību valdījumā. Latvijā 2013.gadā 10% lielāko saimniecību izmantoja gandrīz 2/3 lauksaimniecības zemes.

 

Papildu informācijai:

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā,

Tālr.: + 371 26440185

E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu