skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

EP: vīrieši saņem gandrīz par 40% lielākas pensijas nekā sievietes, starpība jāmazina

14/06/2017

Īsumā:

  • Jāstimulē sievietes strādāt vairāk gadu ar īsākiem pārtraukumiem;
  • Ieviest “aprūpes kredītus” aprūpei veltīto karjeras pārtraukumu kompensācijai;
  • Ievērot “vienlīdzīga samaksa par vienlīdzīgu darbu” principu.

Lai izlīdzinātu vīriešu un sieviešu saņemtās pensijas, efektīvāk jācīnās ar dzimumu nevienlīdzību nodarbinātībā un jāmazina vīriešu un sieviešu atalgojuma atšķirības.

2014.gadā ES vīrieši vidēji saņēma par 39,4% augstāku pensiju nekā sievietes, turklāt pēdējo piecu gadu laikā starpība pieaugusi pusē dalībvalstu. Vismazākā atšķirība – 3,7% - fiksēta Igaunijā, bet vislielākā – 48,8% - Kiprā. Latvijā vīrieši vidēji saņem par 18% lielāku pensiju nekā sievietes.

Atšķirīgās pensijas atspoguļo situāciju darba tirgū un : sievietes biežāk nekā vīrieši strādā nepilnu darba laiku (32% sieviešu un tikai 8% vīriešu), saņem zemāku atalgojumu, kā arī pavada vairāk gadu ārpus darba tirgus, rūpējoties par ģimeni.

EP deputāti piedāvā virkni priekšlikumu pensiju atšķirību mazināšanai:

  • ievērot “vienlīdzīga samaksa par vienlīdzīgu darbu” principu un mudināt sievietes strādāt vairāk gadu ar īsākiem pārtraukumiem;
  • radīt elastīgus darba apstākļus un ieviest “aprūpes kredītus”, kas būtu paredzēti kā sievietēm, tā vīriešiem, lai kompensētu ģimenes locekļu aprūpei veltītus karjeras pārtraukumus. Šie kredīti būtu jāņem vērā, aprēķinot pensiju tiesības;
  • uzlabot darba un privātās dzīves līdzsvaru, stimulējot vīriešus doties bērna kopšanas atvaļinājumā;
  • stiprināt bērnu un senioru aprūpes pakalpojumu pieejamību.

Rezolūcija tika apstiprināta ar 433 balsīm pret 67, 175 deputātiem atturoties.

EP ziņotājas Constance Le Grip (EPP, Francija) citāts:  “Ir acīmredzams, ka kaut kas nav pareizi! Risinot šo nepieņemamo situāciju, mēs redzam netaisnību, ar kuru saskaras sievietes, dodoties pensijā un zaudējot finansiālo neatkarību. Ieslīgstot nabadzībā, viņas var zaudēt gribasspēku, kas vajadzīgs risinājuma meklēšanai.

Papildu informācija:

Procedūras dokumentācija
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
Pieņemtie teksti drīz būs pieejami šeit (14.06.2017)
Debašu videoieraksts (izvēlēties 12.06.2017)
EP ziņotāja Constance Le Grip (EPP, FR)
Pensiju atšķirība: situācija dalībvalstīs 2014. gadā
EP Politikas departamenta ziņojums “The gender pension gap: differences between mothers and women without children” (angļu valodā)
EP Politikas departamenta ziņojums “Gender Gap in Pensions: Looking ahead” (angļu valodā)EP Politikas departamenta ziņojums “Gender Gap in Pensions: Looking ahead” (angļu valodā)

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā

Tālr.: + 371 26440185

signe.znotina-znota@europarl.europa.eu