skip to content

Sīkdatņu politika EP biroja mājas lapā

Mēs lietojam sīkdatnes (cookies-angļu.val.), lai nodrošinātu jums labāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Šīs sīkdatnes mēs izmantojam tikai statistikas vākšanas nolūkos, izmantojot Google Analytics; personas dati netiek vākti. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā atslēgt sīkdatnes jūsu datorā, lūdzu apmeklējiet www.aboutcookies.org

Turpināt
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Eiropas Parlaments pieņem jaunus antidempinga noteikumus darbavietu un ražošanas aizsardzībai ES

15/11/2017

ĪSUMĀ:

  • Pastiprināta ES tirdzniecības aizsardzība pret importu par dempinga cenām;
  • prasība ievērot darba un vides standartus;
  • bez papildu pierādīšanas pienākumiem ES uzņēmumiem, atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Eiropas Parlamenta deputāti trešdien atbalstīja stingrākus ES noteikumus cīņai pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu.

Jaunie ES noteikumi kļūs par pirmajiem pasaulē, kas tirdzniecības partneriem un ražotājiem ārpus ES nolūkā novērst dempingu liks ievērot starptautiskos darba un vides standartus. Šo noteikumu mērķis ir pasargāt ES darbavietas un uzņēmumus no negodīgas tirdzniecības prakses, kādu īsteno valstis, kas pārmērīgi iejaucas ekonomikas darbībā.

 

Jaunie noteikumi paredz:

  • Lemjot par antidempinga pasākumiem, tiks ņemta vērā sociālā un vides dempinga ietekme;
  • Eiropas Komisijai jāseko apstākļiem eksporta valstīs. ES uzņēmumi var izmantot šos ziņojumus, iesniedzot sūdzības;
  • ES uzņēmumiem nebūs jāsniedz papildu pierādījumi par trešo valstu konkurentu īstenotu dempingu ES tirgū;
  • maziem un vidējiem uzņēmumiem tiks piedāvāta palīdzība sekmīgi atrisināt procedūru jautājumus;
  • visas iesaistītās puses, īpaši arodbiedrības, var iesaistīties tirdzniecības aizsardzības lēmumu sagatavošanā.

 

Parlaments trešdien apstiprināja neoficiālu vienošanos, kas EP un ES Padomes sarunās tika panākta 3. oktobrī. Vienošanās tika atbalstīta ar 554 balsīm pret 48, 80 deputātiem atturoties.

 

EP Starptautiskās tirdzniecības komitejas (INTA) priekšsēdētājs Bernd Lange (S&D, Vācija) sacīja: “Esmu gandarīts par sasniegto rezultātu. Mēs esam stiprinājuši mūsu tirdzniecības aizsardzību un panākuši, ka pirmo reizi pasaulē tirdzniecības aizsardzības likumdošanā ņemta vērā darba un vides standartu ievērošana. Mēs esam devuši mūsu ražotājiem ilgtspējīgu sistēmu, kas efektīvi pasargās no negodīgas tirdzniecības prakses.”

 

Eiropas Parlamenta ziņotājs Salvatore Cicu (EPP, Itālija) sacīja: “Šodien mēs diskutējam ne tikai par to, vai Ķīna ir tirgus ekonomika, bet arī par to vai, vai mūsu Eiropas sistēma var un vai tai jānodrošina vienādi noteikumi visiem, un vai šie noteikumi visiem var piedāvāt vienlīdzīgas iespējas. Atbilde ir “jā”, jo mums nepieciešama vienlīdzīga un godīga konkurence.”

 

Nākamie soļi

Jaunie noteikumi stāsies spēkā pēc tam, kad tos būs apstiprinājusi ES Padome un tie būs publicēti ES Oficiālajā Vēstnesī.

Fakti

ES ražotājiem ir grūti konkurēt ar mākslīgi palētinātu importu no trešajām valstīm, kas subsidē ražošanu noteiktās nozarēs. Galvenokārt tas attiecas uz tērauda, alumīnija, cementa, ķimikāliju,  saules enerģijas paneļu, stikla un papīra ražošanu. Jaunie noteikumi ES ļautu cīnīties ar šādu negodīgu praksi, vēršoties pret importa produktiem, kas valsts iejaukšanās dēļ netiek piedāvāti par tirgus cenu. EP deputāti turpina darbu pie ES “tirgus aizsardzības instrumentu” uzlabošanas, kas ļautu paaugstināt muitas tarifus importam par dempinga cenām vai subsidētam importam no valstīm, kas pārmērīgi neiejaucas ekonomikā.

 

Papildu informācija

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (izvēlēties 15. novembri)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/texts-adopted.html

Debašu videoieraksts (izvēlēties 14. novembri)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/debates-video.html

Paziņojums presei par vienošanos ar ES Padomi (03.10.2017., angļu valodā)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171003IPR85229/eu-anti-dumping-measures-that-protect-jobs-meps-and-ministers-strike-deal

EP pārskats: Protection from dumped and subsidised imports (10.11.2017., angļu valodā)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595905/EPRS_BRI(2017)595905_EN.pdf

Europarl TV: Tackling trade dumping (20.06.2016., angļu valodā)

https://www.europarltv.europa.eu/programme/economy/tackling-trade-dumping

 .

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā

Tālr.: + 371 26440185

signe.znotina-znota@europarl.europa.eu