skip to content

Sīkdatņu politika EP biroja mājas lapā

Mēs lietojam sīkdatnes (cookies-angļu.val.), lai nodrošinātu jums labāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Šīs sīkdatnes mēs izmantojam tikai statistikas vākšanas nolūkos, izmantojot Google Analytics; personas dati netiek vākti. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā atslēgt sīkdatnes jūsu datorā, lūdzu apmeklējiet www.aboutcookies.org

Turpināt
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Norīkotie darbinieki: EP gatavs sarunām ar dalībvalstīm

25/10/2017

Eiropas Parlamenta atbildīga komiteja saņēmusi zaļo gaismu sarunām ar dalībvalstīm par grozītajiem noteikumiem darbinieku norīkošanai darbā uz ārzemēm.

Plenārsēdē nav saņemti iebildumi pret Nodarbinātības komitejas lēmumu uzsākt sarunas ar Padomi. Tas nozīmē, ka komiteja var uzsākt sarunas ar ES dalībvalstu ministriem, kuri savu pozīciju sarunām apstiprināja pirmdien.

Galvenie jautājumi

Noteikumu reformas mērķis ir nodrošināt labāku norīkoto darbinieku aizsardzību un godīgu konkurenci uzņēmumiem. Būtiskākās izmaiņas, salīdzinot ar 1996.gadā pieņemtu direktīvu, skar norīkoto darbinieku atalgojumu, norīkojuma ilgumu, kolektīvās vienošanās un pagaidu darba aģentūru darba ņēmējus.

Citāts

EP ziņotājas Elisabeth Morin-Chartier (EPP, Francija) un Agnes Jongerius (S&D, Nīderlande): “Tagad, kad ES Padome ir gatava sēsties pie sarunu galda ar Eiropas Parlamentu,  mēs vēlamies vienoties par direktīvu, kas atbilst mūsdienu prasībām. Attīstības virziens ir pareizs, taču būtiskas ir detaļas. Mēs pievērsīsim īpašu uzmanību ceļu transporta nozarei, lai nodrošinātu līdzsvaru starp pakalpojumu sniegšanas brīvību un labāku darba ņēmēju aizsardzību.”

Nākamie soļi

Eiropas Parlaments un ES Padome sarunas varētu uzsākt novembrī, izvirzot mērķi panākt vienošanos pirmajā lasījumā.

Fakti

  • Norīkots darbinieks ir darba ņēmējs, kuru darba devējs pagaidu kārtā nosūtījis veikt darba pienākumus citā ES dalībvalstī. 2015. gadā visā ES bija 2,05 miljoni norīkotu darbinieku.
  • Visvairāk darbinieku norīkoti no Polijas, Vācijas un Francijas, bet visvairāk darbinieku uzņem Vācija, Francija un Beļģija.
  • Darbinieki īpaši bieži tiek norīkoti tādās nozarēs kā būvniecība, ražošana, izglītība un veselības aprūpe.
  • Informācija par situāciju Latvijā un pārējās dalībvalstīs atrodama infografikā.

 

Papildu informācija

Nodarbinātības komitejā apstiprinātās EP pilnvaras sarunām ar ES Padomi

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-2017-0319%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN

Paziņojums presei par balsojumu komitejā (16.10.2017)

http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20171016IPR86114/posted-workers-better-protection-and-fair-conditions-for-all

Procedūras dokumentācija

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0070%28COD%29

EP Izpētes dienests: The revision of the posting of workers directive (angļu valodā)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607346/IPOL_BRI(2017)607346_EN.pdf

EP Izpētes dienests: Posting of workers directive (angļu valodā)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/582043/EPRS_BRI%282016%29582043_EN.pdf

Audiovizuālie materiāli

http://audiovisual.europarl.europa.eu/posted-workers

 

 

 

 

 

 

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā

Tālr.: + 371 26440185

signe.znotina-znota@europarl.europa.eu