skip to content

Sīkdatņu politika EP biroja mājas lapā

Mēs lietojam sīkdatnes (cookies-angļu.val.), lai nodrošinātu jums labāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Šīs sīkdatnes mēs izmantojam tikai statistikas vākšanas nolūkos, izmantojot Google Analytics; personas dati netiek vākti. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā atslēgt sīkdatnes jūsu datorā, lūdzu apmeklējiet www.aboutcookies.org

Turpināt
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Izskaust seksuālu uzmākšanos un vardarbību!

26/10/2017

Eiropas Parlamenta deputāti stingri nosoda visu veidu seksuālu vardarbību un pauž nožēlu par to, ka pret šiem nodarījumiem izturas pārāk iecietīgi. Varmākas ir jāsoda, viņi norāda.

 

ĪSUMĀ:

  • aicina izstrādāt ES stratēģiju pret visu veidu ar dzimumu saistītu vardarbību
  • pasākumi, lai novērstu nepietiekamu ziņošanu, īpašu uzmanību pievēršot visneaizsargātākajām grupām;
  • prasa izveidot neatkarīgu ekspertu darba grupu, kas pārbaudītu situāciju Eiropas Parlamentā

Eiropas Parlamenta deputāti atkārtoti aicina Eiropas Komisiju nākt klajā ar vispārēju Eiropas Savienības (ES) stratēģiju, tostarp izstrādājot likumprojektu, kas būtu vērsts pret visu veidu vardarbību pret sievietēm un meitenēm un dzimum vardarbību.

Rezolūcijā teikts, ka daļa no cīņas ar seksuālu vardarbību ir arī informācijas kampaņas, ziņošanas veicināšana un sociālo aizspriedumu mazināšana.

 

Eiropas Parlaments rezolūciju apstiprināja ar 580 balsīm pret 10, 27 deputātiem atturoties.

 

Eiropas Parlamentam (EP) būtu steidzami jāpārbauda nesen izskanējusī informācija par seksuālu uzmākšanos un vardarbību EP un jāievieš darbiniekiem un deputātiem obligāta apmācību programma par respektu un cieņu darbavietā. Tāpat būtu uzturams konfidenciāls ierosināto lietu reģistrs, jāizveido neatkarīgu ekspertu darba grupa un jāstiprina atbalsts upuriem, uzlabojot Eiropas Parlamenta administrācijā un/vai policijā paredzētās oficiālās procedūras.

 

ES dalībvalstīm vajadzētu pārbaudīt situāciju savos parlamentos, norāda deputāti: “Politiķiem kā pilsoņu ievēlētiem pārstāvjiem ir būtisks pienākums darboties kā pozitīvam piemēram, lai sabiedrībā novērstu un apkarotu seksuālu uzmākšanos.”

 

Fakti: Saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) 2014. gada pētījumu par vardarbību pret sievietēm:

  • katra trešā sieviete ir piedzīvojusi fizisku vai seksuālu vardarbību;
  • līdz 55% ES sieviešu ir piedzīvojušas seksuālu uzmākšanos;
  • 32% upuru ES norādījuši, ka varmāka bijis priekšnieks, kolēģis vai klients;
  • 75% sieviešu profesijās, kur vajadzīga kvalifikācija, vai augstākā līmeņa vadības amatos ir cietušas no seksuālas uzmākšanās. Šāda pieredze ir arī 61% pakalpojumu nozarē nodarbināto sieviešu;
  • 20% jauno sieviešu (vecumā no 18 līdz 29 gadiem) ES-28 ir cietušas no uzmākšanās tiešsaistē;
  • katra desmitā sieviete ir saskārusies ar seksuālu uzmākšanos vai kļuvusi par upuri vajāšanai jauno tehnoloģiju vidē.

 

Skaitlis: 55% - tik sieviešu ES ir saskārušās ar seksuālu uzmākšanos un vardarbību

 

Papildu informācija

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (izvēlēties 26.10.2017)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/texts-adopted.html

Debates plenārsēdē par seksuālu uzmākšanos ES (25.10.2017)

http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20171023STO86603/ep-plenarsesija-tiek-apspriesta-seksuala-uzmaksanas-eiropas-savieniba

Debašu videoieraksts (izvēlēties 25.10.2017)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lv/plenary/search-by-date

EbS+ (25.10.2017)

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=2&date=10/25/2017&institution=European%20Parliament#s381909

Paziņojums presei par Eiropas Parlamenta paveikto cīņā ar seksuālu izmantošanu Parlamentā (angļu valodā)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171023IPR86650/parliament-rolled-out-campaign-against-sexual-harassment-last-year

Eiropas Parlamenta ieteikumi Eiropas Komisijai saistībā ar vardarbības pret sievietēm novēršanu (25.02.2014)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0126+0+DOC+XML+V0//LV

Audiovizuālie materiāli mediju profesionāļiem

http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

 

 

 

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā

Tālr.: + 371 26440185

signe.znotina-znota@europarl.europa.eu