skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Brexit: EP iesaka ES un Apvienotās Karalistes attiecības definēt asociācijas nolīgumā

14/03/2018
  • Ievērot vienotā tirgus integritāti, muitas savienību un četras brīvības;
  • Nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret ES pilsoņiem Apvienotajā Karalistē un tās pilsoņiem ES;
  • Saglabāt Lielās piektdienas vienošanās garantētās pilsoņu tiesības (Īrijas robežas jautājums);

Eiropas Parlaments plenārsēdē apstiprinājis rezolūciju, kurā izklāstīts ES un Apvienotās Karalistes iespējamais attiecību regulējums pēc Brexit.

Ņemot vērā Apvienotās Karalistes valdības nospraustās sarkanās līnijas, asociācijas nolīgums varētu būt visatbilstošākais ES un šīs valsts nākotnes attiecību ietvars, teikts rezolūcijā, kas trešdien tika apstiprināta ar 544 balsīm pret 110, 51 deputātam atturoties. Šīm attiecībām būtu četri stūrakmeņi:

  • Tirdzniecība un ekonomiskās attiecības;
  • Iekšējā drošība;
  • Sadarbība ārlietās un drošības politikā;
  • Tematiskā sadarbība, piemēram, pētniecības jomā.

EP deputāti uzstāj, ka asociācijas nolīgumam būtu jāizveido arī saskaņots pārvaldības satvars un stabils strīdu izšķiršanas mehānisms.

Eiropas Parlamenta Brexit koordinācijas grupas izstrādātajā rezolūcijā uzsvērts, ka ES ir kopīgi saistoši noteikumi, kopīgas institūcijas un kopīgi uzraudzības, tiesvedības un tiesību piemērošanas mehānismi. Tādējādi trešajām valstīm nav iespējams iegūt piekļuvi tirgum un priekšrocības, kādas bauda ES dalībvalstis, pat ja to likumdošana ir identiska.

EP deputāti arī norāda, ka jebkuram attiecību regulējumam būs jāievēro vienotā tirgus integritāte, muitas savienība un četras brīvības, kā arī jānodrošina ES tiesību ievērošana, neļaujot atkarībā no nozares piemērot atšķirīgus noteikumus. Tam jāsaglabā ES neatkarīgā lēmumu pieņemšanas procedūra un tiesiskā kārtība, ieskaitot Eiropas Savienības Tiesas pilnvaras.

Izstāšanās līgums un pārejas periods

EP deputāti rezolūcijā atzinīgi novērtē Eiropas Komisijas 28. februāra izstāšanās līguma projektu un pauž atbalstu piedāvātajiem pārejas noteikumiem.

Tajā arī uzsvērts, ka ir būtiski nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret ES pilsoņiem Apvienotajā Karalistē un tās pilsoņiem ES.

Rezolūcijā atzinīgi novērtēts izstāšanās līguma projektā iekļautais protokols par Īriju un Ziemeļīriju un kopīgajā ziņojumā izklāstītais atbalsta mehānismu, kas paredz alternatīvu risinājumu robežas “nocietināšanas” novēršanai un saglabā ziemeļu – dienvidu sadarbību.

Nākamie soļi

Rezolūcijā izklāstīta Parlamenta nostāja pirms ES valstu līderu sanāksmes Briselē 22. un 23. martā. Paredzams, ka tajā tiks apstiprinātas Eiropadomes pamatnostādnes sarunām par Apvienotās Karalistes un ES attiecībām. Vienošanās par izstāšanos no ES un nākotnes attiecību regulējumu ir iespējama tikai ar Parlamenta piekrišanu.

Atsevišķo runātāju paziņojumi EP debatēs:

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers

Bulgārijas prezidentūras pārstāve Monika Panajotova

Elmar Brok (EPP, Vācija)

Roberto Gualtieri (S&D, Itālija)

Peter van Dalen (ECR, Nīderlande)

Guy Verhofstadt (ALDE, Beļģija)

Philippe Lamberts (Greens/EFA, Beļģija)

Gabi Zimmer (GUE/NLG, Vācija)

Nigel Farage (EFDD, Apvienotā Karaliste)

Janice Atkinson (ENF, Apvienotā Karaliste)

Viss debašu videoieraksts

Papildu informācija

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (14.03.2018)
Debašu videoieraksts (13.03.2018)
Jaunumi par Brexit
Infografika “Apvienotā Karaliste Eiropas Savienībā”
Bezmaksas foto, video un audiomateriāli
 .

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā

Tālr.: + 371 26440185

E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu