skip to content

Sīkdatņu politika EP Informācijas biroja mājas lapā

Mēs lietojam sīkdatnes (cookies-angļu.val.), lai nodrošinātu jums labāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Šīs sīkdatnes mēs izmantojam tikai statistikas vākšanas nolūkos, izmantojot Google Analytics; personas dati netiek vākti. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā atslēgt sīkdatnes jūsu datorā, lūdzu apmeklējiet www.aboutcookies.org

Turpināt
 
 
 

EUROSCOLA

Tavas klases iespēja doties uz Eiropas Parlamentu (EP) Strasbūrā un kopā ar vidusskolēniem no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm redzēt klātienē parlamentāro darbu.

 

KONKURSA EUROSCOLA NOLIKUMS

EP birojs Latvijā izsludina EUROSCOLA konkursu 10.-12.klašu skolēniem. Balva - iespēja dodoties apmaksātā braucienā uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā (Francijā).

PAR EIROPAS PARLAMENTU
Eiropas Parlaments ir vienīgā Eiropas Savienības iestāde, ko ievēl tiešās vēlēšanās. Pēdējās vēlēšanas notika 2014. gada 24. maijā, nākamās būs 2019.gadā. Eiropas Parlaments kopā ar ES Padomi apstiprina likumus, kas ietekmē vairāk nekā 500 miljonu cilvēku ikdienas dzīvi visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tai skaitā, protams, arī Latvijā. Pašlaik Latviju Eiropas Parlamentā pārstāv 8 deputāti. Eiropas Parlaments piedalās visu nozīmīgo lēmumu pieņemšanā Eiropas Savienībā.
Vairāk par Eiropas Parlamenta aktualitātēm var uzzināt mājas lapās: www.europarl.lv un www.europarl.europa.eu, kā arī EP biroja Latvijā sociālajos tīklos: www.draugiem.lv/europarl, www.facebook.com/Eiroparlaments, www.twitter.com/EP_Riga.

PAR KONKURSU
Aicinām 10.-12.klašu skolēnus piedalīties konkursā, lai stiprinātu jauniešu interesi un izpratni par ES procesiem, lēmumu pieņemšanu un šo lēmumu nozīmi katra cilvēka dzīvē! Vienlaikus šis konkurss ir lieliska iespēja uzzināt vairāk par EP uzbūvi, deputātu darbu, iepazīt jauniešus no citām dalībvalstīm, kā arī parādīt plašākai auditorijai skolēnu radošumu un stratēģisko domāšanu.

EUROSCOLA diskusijas Strasbūrā notiek nelielās starptautiskās grupās, tādējādi ļaujot skolēniem saprast, ka svešvaloda nav šķērslis veiksmīgai komunikācijai, bet gan veids, kā vairāk uzzināt par citiem un izprast viņu problēmas.

Izsludinātais EUROSCOLA nolikums Latvijā ir spēkā līdz 2018. gada 15. maijam, tas nozīmē, ka skolas, jauniešu centri vai jauniešu NVO līdz 2018. gada 15. maijam var iesūtīt darbus atbilstoši šim nolikumam.

Iesniegto darbu izvērtēšanas datumi:

  • 15.novembris 2016.gads - skolu vizītes Strasbūrā 2016./2017.gada ziemā.
  • 31.janvāris 2017.gads - skolu vizītes Strasbūrā 2017.gada pavasarī.
  • 15.marts 2017.gads - skolu vizītes Strasbūrā 2017.gada vasarā.
  • 15.maijs 2017.gads - skolu vizītes Strasbūrā 2017.gada rudenī.
  • 15.oktobris 2017.gads - skolu vizītes Strasbūrā 2017.gada/2018.gada ziemā.
  • 15.decembris 2017.gads - skolu vizītes Strasbūrā 2018.gada pavasarī.
  • 1.marts 2018.gads - skolu vizītes Strasbūrā 2018.gada pavasarī.
  • 15.maijs 2018.gads - skolu vizītes Strasbūrā 2018.gada rudenī.

Lūdzam ņemt vērā to, ka izrādītā interese un pieteikumi no skolām ir daudz, tādēļ EUROSCOLA uzvarētāji uz simulācijas spēli Strasbūrā tiek nosūtīti aptuveni pusgada laikā.

EUROSCOLA PRASĪBAS
Kā un kas var piedalīties konkursā?

1. Vienas skolas skolēniem (var būt dažādas klases), jauniešu centram (piemēram, dienas centram) vai jauniešu nevalstiskai organizācijai jāizveido komanda, kurā ir 12 skolēni, kas pašlaik mācās 10., 11. vai 12.klasē (vecums 16-18 gadi).

2. Jāiesniedz komandas veikums (īss idejas apraksts (līdz 1000 zīmēm; struktūra 3-5 apakšpunkti) par tēmu pēc izvēles:

2.1 EP spēles projekts. Jāizveido un jāīsteno ar Eiropas Parlamenta tematiku (likumdošana, aktuālie lēmumi, institūcija u.c.) saistīta spēle skolā vai ārpus tās, pilsētas vai jauniešu pasākumu ietvaros. Spēlei jāietver: vizuāls risinājums un noformējums, uzdevumi saistībā ar EP darbu un aktualitātēm, detalizēti izstrādāta norises kārtība un noteikumi. Viens no spēles uzdevumiem ir izskaidrot EP lomu un tā aktuālo darbu. Par spēli jāsagatavo arī prezentācija (Power point, Canva u.t.t.), pievienojot video (maksimālais ilgums - 2 minūtes) vai fotoreportāžu no notikuma. Piemērs spēlei, orientēšanās spēle, stafete u.c.. Iedvesmai par EP: http://www.europarl.lv/lv/informacija_es.html

vai

2.2 “Ar sportu par politiku”- Eiropas Parlamenta tematikas (likumdošana, aktuālie lēmumi, institūcija u.c.) iekļaušana konkrētā mācību priekšmetā skolas ietvaros. Skolēnu uzdevums ir integrēt Eiropas Parlamenta tematiku savā mīļākajā mācību priekšmetā (pēc skolēnu izvēles) - izveidot un sadarbībā ar priekšmeta skolotāju īstenot interaktīvu mācību stundu jauniešu izpratnē par Eiropas Parlamenta aktualitātēm (ES datu reformu; jauniešu līdzdalību politikā; ĢMO un jauno pārtiku; enerģētikas savienību; ES iedzīvotāju veselības politiku un patērētāju tiesībām; EP - ES likumdevējs utt.). Jāizstrādā: mācību stundas ideja un norise (iekļaujot risinātos uzdevumus un aptverto tematiku/ mācību stundā skolēnu jauniegūtās zināšanas) strukturēti jāapraksta, pievienojot video (maksimālais ilgums - 2 minūtes) vai fotoreportāžu no notikuma.

EP kompetences: http://www.europarl.lv/lv/informacija_es/ep_pilnvaras.html

EP aktuālā informācija: http://www.europarl.lv/lv/jaunumi.html

vai

2.3 Eiropas Parlamenta diena tavā skolā. Tematiska pasākuma rīkošana skolā, kas veltīta EP vērtībām – ik gadu Eiropas Parlaments piešķir četras balvas par izcilību cilvēktiesību, kino, jaunatnes projektu un Eiropas pilsonības jomā. Tā ir iespēja pievērst uzmanību cilvēkiem un organizācijām, kuri smagi strādā, lai padarītu mūsu pasauli mazliet labāku, kā arī iedrošināt citus sekot viņu piemēram. Skolēnu uzdevums ir rīkot konkrētas (pēc izvēles) balvas “Latvijas versiju”, pasākumā ietverot konkrētās EP nominācijas (Saharova balvas, LUX kino balvas, Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas, Pilsoņu balvas) idejas skaidrošanu un aktuālo informāciju - skaidrojumam jābūt pievienotam pasākuma aprakstā. Par pasākumu jāinformē un pasākumā jāiesaista vietējie mediji. Pasākuma aprakstam jāpievieno video (maksimālais ilgums - 2 minūtes) vai fotoreportāža no notikuma. Vairāk par EP nominācijām: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/lv/20150201PVL00043/Balvas

3. Par savu projektu jāsagatavo preses relīze, kas jānosūta plašsaziņas līdzekļiem (pēc izvēles-piemēram, reģionālajam laikrakstam vai portālam). Preses relīzi un publikāciju (ja tāda ir tapusi pēc preses relīzes izsūtīšanas) jāsniedz kopā ar pārējiem konkursā prasītajiem dokumentiem.

4. Foto / video reportāžā tiek atspoguļots:

4.1. Komandas darbs (piemēram, pētniecības process, ideju ģenerēšana, pasākuma spilgtākie mirkļi utt.)

4.2. Secinājumi, kas tapuši, gatavojot projektu.

4.3. Citi fakti, ko komanda uzskata par būtisku šī projekta īstenošanā.

5. Pēc projekta nosūtīšanas EP birojam Latvijā trīs dienu laikā komandas dalībniekiem no skolas, jauniešu centra vai jauniešu NVO sociālo tīklu profilā (ja tāds ir) vai komandas dalībnieka privātā profila jāievieto īss apraksts par realizēto projektu EUROSCOLA konkursa ietvaros, fotoparakstā jāpiemin Eiropas Parlamenta Facebook lapa. Piemēram, "kopā ar @Eiropas Parlaments Latvijā" un/vai pievienojiet atsauci ziņojuma tekstā @Eiroparlaments.

6. Katram komandas dalībniekam ar savu parakstu jāapliecina, ka iesniegtais projekts ir viņu komandas autordarbs, ko nodod EP biroja Latvijā rīcībā. Vienlaikus komandas dalībnieki uzņemas atbildību par to, ja tiktu apstrīdēta iesniegtā projekta autorība (piemēram, par attēliem vai tekstiem).

Kā iesniegt savu projektu?
Projektu var iesniegt, sūtot uz e-pastu epriga@europarl.europa.eu, pa pastu vai atnesot uz EP biroju Latvijā. Dokumentā noteikti jānorāda visu 12 skolēnu vārdi, uzvārdi un pienākumi, kā arī atbildīgā skolotāja vārds, uzvārds un kontaktinformācija.

EUROSCOLA KONKURSA VĒRTĒŠANA
Iesniegtos darbus vērtēs žūrija, kurā ir Eiropas Parlamenta biroja Latvijā darbinieki. Darbi tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem: konkursa prasību izpilde, domas skaidrība, idejas oriģinalitāte un vizuālā uztveramība, pasākuma iesaistīto jauniešu skaits, pasākuma scenārijs un video/foto reportāža.

BALVAS
Konkursa balva ir ceļojums 12 skolēniem un 1 pieaugušajam (piemēram, skolotājam) uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā, lai iepazītu EP darbu klātienē un, tiekoties ar jauniešiem no citām ES dalībvalstīm, diskutētu par visdažādākajiem ES jautājumiem. Skolai, Jauniešu centram vai jauniešu NVO, kas piedalās EUROSCOLA, Eiropas Parlaments atmaksā ceļa un uzturēšanās izdevumus EURSCOLA pasākuma dienā Strasbūrā, Francijā. Proti, dalībnieki sākotnēji patstāvīgi nodrošina viesnīcu rezervēšanu un apmaksā transporta izdevumus - Eiropas Parlaments atmaksā naudu vizītes izdevumu segšanai (izmaksājot noteiktu summu par katru dalībnieku) pēc pasākuma Strasbūrā - pārskaitot naudas summu uz grupas vaditāja kontu. EPIB nesedz dienas naudu, personīgos izdevumus, interneta pieslēguma izdevumus, apdrošināšanas u.c. izmaksas. Katra organizācija (skola, jauniešu centrs vai jauniešu NVO) var pretendēt uz braucienu reizi divos gados.

PIETEIKŠANĀS
Pieteikuma anketu, uzdevumu un projekta aprakstu skolas, jauniešu centra vai jauniešu NVO komanda var iesniegt, sākot no 2016. gada līdz 2018.gada 15.maijam. Aicinām ņemt vēra projektu izvērtēšanas datumus. Pieteikumā jābūt minētam organizācijas (skolas, centra vai NVO) nosaukumam, kontaktpersonai un kontaktinformācijai.

CITA INFORMĀCIJA

Saskaņā ar Konkursa Organizatora lēmumu šajā Nolikumā var tikt veikti grozījumi. Visi veiktie grozījumi tiks publicēti Konkursa oficiālajā tīmekļa vietnē.

Konkursa nolikuma pēdējā redakcija: 5.12.2017

Detalizētu informācija par EUROSCOLA programmu, vizītes atmaksu var uzzināt, rakstot uz e-pastu: jelena.glazova@europarl.europa.eu

KONTAKTI
Eiropas Parlamenta birojs Latvijā
Tālrunis: 6708 54 60, fakss: 6708 54 70
E-pasts: epriga@europarl.europa.eu
Mājas lapa: www.europarl.lv
Adrese: Aspazijas bulvāris 28 - 3. stāvs, Rīga, LV1050, Latvija

 
 .
 .
 
 
 

Pieredze:

Rīgas 25.vidusskolas skolēni
piedalās konkursā EUROSCOLA
Rīgas 25.vidusskolas skolēni piedalās konkursā EUROSCOLA