skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

EP prasa pastiprināt cīņu pret lolojumdzīvnieku kontrabandu

25/02/2016

Ceturtdien Eiropas Parlaments pieņēma prasību izveidot ES līmeņa datu bāzi apmaiņai ar kaķu un suņu reģistrācijas datiem, lai cīnītos pret lolojumdzīvnieku nelikumīgu tirdzniecību. Lolojumdzīvnieku, tostarp arī savvaļas un eksotisko dzīvnieku, kontrabanda ir arvien vairāk saistīta ar organizēto noziedzību, tā rada bažas par dzīvnieku labturību un draudus sabiedrības veselībai, uzsver EP deputāti.

Rezolūcijā Eiropas Parlaments aicina Komisiju nodrošināt, lai visām dalībvalstīm būtu saderīgas kaķu un suņu datu bāzes, un apsvērt iespēju izveidot šādas bāzes arī citiem lolojumdzīvniekiem. Viņi uzskata, ka saderīgas identificēšanas un reģistrēšanas prasības suņiem un kaķiem mazinātu dzīvnieku dokumentu viltošanu un nelegālu tirdzniecību, tādējādi uzlabojot dzīvnieku labturību un aizsargājot sabiedrības un dzīvnieku veselību.

Daudzām dalībvalstīm jau ir obligātas lolojumdzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas sistēmas, tomēr pastāv atšķirības attiecībā uz informāciju, ko šajās sistēmās iekļauj.  EP deputāti arī prasa aizsargāt lolojumdzīvnieku īpašnieku un pārdevēju personas datus.

Cīņa pret nelikumīgo tirdzniecību

EP aicina Komisiju pieņemt stingrus un efektīvus pasākumus, lai cīnītos pret nelegālu tirdzniecību ar lolojumdzīvniekiem, tostarp savvaļas dzīvniekiem, kuri tiek turēti kā lolojumdzīvnieki.

Lolojumdzīvnieki, kas tiek tirgoti nelegāli, bieži vien ir audzēti sliktos apstākļos, tie ir slikti socializēti un tiem pastāv lielāks risks saslimt, uzsver deputāti, atgādinot, ka 70 % no jaunajām, cilvēkus skarošajām slimībām, kas parādījušās pēdējo desmitgažu laikā, ir dzīvnieku izcelsmes slimības.

Papildinformācija

Likumprojektu par dzīvnieku veselību, par ko EP un ES ministri vienojās pagājušā gada jūnijā, visticamāk Parlamentā galīgi apstiprinās plenārsesijā 7.-10. martā. Šis likums ļaus Eiropas Komisijai prasīt dalībvalstīm izveidot nacionālas lolojumdzīvnieku datu bāzes, ja tas vajadzīgs efektīvai slimību novēršanai un izsekojamībai ES teritorijā. Likums arī uzliek pienākumu reģistrēties visiem profesionālajiem lolojumdzīvnieku turētājiem un pārdevējiem.

Saites

·         Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (25.02.2016.)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

·         Vērojiet plenārsesijas debates (04.02.2016.)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1454597798789

 ·         Procedūras fails
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2540(RSP)&l=en

·         Audio, foto un video materiāli žurnālistiem

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2718 

 
Papildu informācijai:
Signe Znotiņa-Znota,
Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā,
Tālr.: + 371 26440185
E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu