skip to content

 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Eiropas Parlaments aicina rūpīgi izvērtēt laika maiņas lietderību

08/02/2018

Eiropas Parlamenta (EP) deputāti ceturtdien pieņemtā rezolūcijā aicina rūpīgi izvērtēt ziemas un vasaras laika maiņas lietderību un, ja nepieciešams, pārskatīt attiecīgos noteikumus.

Pilsoņu iniciatīvas vairākās Eiropas valstīs apliecinājušas, ka lielu daļu sabiedrības satrauc pāreja uz vasaras laiku un atgriešanās pie ziemas laika, kas notiek katra marta un oktobra pēdējā nedēļas nogalē. Virkne pētījumu uzrādījuši pretrunīgus rezultātus, taču norāda uz negatīvu ietekmi uz cilvēku veselību, teikts rezolūcijā. EP deputāti aicina Eiropas Komisiju rūpīgi izvērtēt vasaras laika direktīvu un, ja nepieciešams, pārskatīt attiecīgos noteikumus.

Rezolūcija tika pieņemta ar 384 balsīm, pret 153, 12 deputātiem atturoties.

Pašreizējā direktīva stājās spēkā 2001. gadā, un tā nosaka vienotu datumu un stundu, kad visā ES veicama laika maiņa. Direktīvas mērķis ir nodrošināt pienācīgu ES iekšējā tirgus darbību.

Papildu informācija

Pieņemtais teksts (08.02.2018)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

Debašu videoieraksts

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date

Vasaras laika direktīva

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0084

EP izpētes dienests: EU summer-time arrangements under Directive 2000/84/EC (2017. gada oktobris, angļu valodā)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611006/EPRS_STU(2017)611006_EN.pdf

Procedūras dokumentācija

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2968(RSP)

 .

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā

Tālr.: + 371 26440185

signe.znotina-znota@europarl.europa.eu