skip to content

 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Pieteikumu iesniegšana partnerībai - mediju jomās

14/02/2018

Eiropas Parlamenta Komunikācijas ģenerāldirektorāts (DG COMM) izsludinājis jaunu iespēju iesniegt pieteikumus partnerībai. Pieteikumu partnerībai var iesniegt līdz š.g. 28. februārim.   Tikai mediji ar partnerības statusu (atlasītie partneri) varēs pretendēt uz dotācijām saviem projektiem.

Projekti, kas varēs pretendēt uz līdzfinansējumu, būs jāiesniedz atbilstoši prasībām, ko plānots publicēt š.g. februāra vidū (aptuveni 15. februāris) ar iesniegšanas termiņu 31. marts (provizoriski). 

 

Kandidāti varēs iesniegt projektu priekšlikumus šādās jomās: TV, radio vai tiešsaistes mediji, kā arī būs iespēja iesniegt multimediju projektus.

 

Maksimālais līdzfinansējuma apjoms apstiprinātajiem projektiem ir 60% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Projektu ilgums var būt līdz 7 mēnešiem.

 

Partnerības un dotācijas pieteikuma formas un projektu priekšlikumi jāiesniedz angļu valodā. Lielākā daļa nepieciešamo dokumentu var tikt iesniegti jebkurā ES oficiālajā valodā (sīkāku informāciju skatīt projektu iesniegšanas uzaicinājumā - saite zemāk).

 

Jautājumus saistībā ar partnerības pieteikumu un/vai projektu priekšlikumu iesniegšanu sūtīt uz:

dgcomm-subvention@ep.europa.eu

 

Uzaicinājumi pieteikumu priekšlikumu iesniegšanai, aizpildāmās pieteikumu formas un visa saistītā dokumentācija atrodama:

http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/lv/20150201PVL00100/Dot%C4%81cijas

 

Par dotācijas projektu priekšlikumu iesniegšanu (termiņš: 31.03.2018.) - skatīt sadaļu:  

Grants under partnership 2018 – Media

2. Call for proposals for grants in the media category COMM/SUBV/2018/M New

 

Par partnerības pieteikumu iesniegšanu (termiņš: 28.02.2018.) - skatīt sadaļu:  

Multi-annual partnership 2016-2019 – Media

1- Call for proposals for partnership in the media category (COMM/FPA/2016)
New

 .

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā,

Tālr. + 371 26440185

signe.znotina-znota@europarl.europa.eu