skip to content

Sīkdatņu politika EP biroja mājas lapā

Mēs lietojam sīkdatnes (cookies-angļu.val.), lai nodrošinātu jums labāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Šīs sīkdatnes mēs izmantojam tikai statistikas vākšanas nolūkos, izmantojot Google Analytics; personas dati netiek vākti. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā atslēgt sīkdatnes jūsu datorā, lūdzu apmeklējiet www.aboutcookies.org

Turpināt
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Eiropas Parlaments pēc Brexit saruks

07/02/2018

ĪSUMĀ:

  • Deputātu skaits pēc Brexit samazināsies no 751 līdz 705;
  • 46 no 73 iepriekš Apvienotajai Karalistei paredzētajām vietām pieejamas nākamajām dalībvalstīm;
  • Atlikušās 27 Apvienotās Karalistes vietas sadalīs starp 14 nepietiekami pārstāvētajām ES valstīm.

 

Eiropas Parlamenta vietu skaitam pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās būtu jāsarūk no 751 līdz 705, paredzot vietas arī jaunām dalībvalstīm.

EP trešdien apstiprinātais vietu skaita pārdalījums līdzās samazinājumam no 751 līdz 705 vietām radītu 46 vietu “rezervi”.

 

Daļa vai visas šīs vietas varētu tikt atvēlētas jaunām dalībvalstīm vai netikt aizpildītas, lai samazinātu EP izmēru.

 

Jauns vietu sadalījums starp 27 valstīm

 

Atlikušās 27 Apvienotās Karalistes deputātu vietas būtu jāsadala starp 14 pašlaik nepietiekami pārstāvētajām ES valstīm, uzskata deputāti.

 

Piedāvātais vietu sadalījums (tabula)

 

Deputāti arī uzsver, ka šis sadalījums stātos spēkā tikai tad, ja Apvienotā Karaliste izstāsies no ES. Pretējā gadījumā spēkā paliktu pašreizējā kārtība.

 

Eiropas mēroga vēlēšanu saraksti

 

Konstitucionālo jautājumu komitejas priekšlikums daļu deputātu ievēlēt no visas Eiropas mēroga kandidātu sarakstiem neguva deputātu vairākuma atbalstu.

 

Priekšlikums Eiropadomes lēmumam trešdien tika apstiprināts ar 431 balsi pret 182, 61 deputātam atturoties.

 

Citāti

 

Parlamenta līdzziņotāja Danuta Hübner (EPP, Polija) sacīja: “Laikā, kad demokrātija tiek apšaubīta, mūsu pienākums ir atjaunot cilvēku ticību tai. Es ceru, ka mēs spersim soli šajā virzienā, apstiprinot taisnīgu un objektīvu EP vietu sadalījumu saskaņā ar ES līgumiem.”

 

Parlamenta līdzziņotājs Pedro Silva Pereira (S&D, Portugāle) sacīja: “Šis balsojums ir nozīmīgs solis uz priekšu Eiropas demokrātijai. Jaunais vietu sadalījums nozīme, ka mēs samazināsim vietu skaitu parlamentā, nesamazinot to nevienai dalībvalstij. Tās valstis, kas pašlaik nav pietiekami pārstāvētas, saņems 27 no 73 Apvienotās Karalistes vietām. Tas Eiropas Parlamentu padarīs par taisnīgāku pārstāvēto pilsoņu atspulgu.”

 

Nākamie soļi

 

Tagad, ka likumdošanas priekšlikumu apstiprinājis Parlaments, tas vienbalsīgi jāapstiprina Eiropadomei (dalībvalstu vadītājiem), bet pēc tam galīgais lēmums ar “jā/nē” balsojumu tiks pieņemts Parlamentā. Paredzams, ka valstu un valdību vadītāji par Parlamenta sastāvu 2019. – 20204. gadā diskutēs neformālajā samitā vēlāk februārī.

 

Pamatinformācija

 

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 14. panta 2. punktu EP deputātu skaits nevar pārsniegt 750 (neskaitot priekšsēdētāju). Tas arī nosaka, ka dalībvalstu pārstāvniecība Parlamentā ir “līdzsvaroti proporcionāla”, un nevienai valstij nav mazāk kā sešu vai vairāk nekā 96 deputātu vietu.

 

“Līdzsvarotā proporcionalitāte” nozīmē, ka mazākām valstīm nav vairāk vietu kā lielākām. Tāpat šis princips nosaka, ka attiecība starp iedzīvotāju skaitu un deputātu vietu skaitu pirms noapaļošanas līdz veseliem skaitļiem pieaug, ja pieaug iedzīvotāju skaits.

 

 

Papildu informācija

 

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (07.02.2018)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/texts-adopted.html

 

Debašu videoieraksts (07.02.2018)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/debates-video.html

 

Paziņojums presei par balsojumu komitejā (23.01.2018)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180123IPR92301/eu-elections-2019-meps-pave-way-for-pan-european-constituency-post-brexit

 

Procedūras dokumentācija

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/2054%28INL%29

 

Eiropas Parlamenta sastāvs (pārskats, 31.01.2018, angļu valodā)

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)614687

 

Padziļināta analīze: Eiropas Parlamenta sastāvs (angļu valodā)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583117/IPOL_IDA%282017%29583117_EN.pdf

 

Bezmaksas foto, video un audiomateriāli

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-elections-2019_4002_pk

 

 .

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā

Tālr.: + 371 26440185

signe.znotina-znota@europarl.europa.eu