skip to content

Sīkdatņu politika EP biroja mājas lapā

Mēs lietojam sīkdatnes (cookies-angļu.val.), lai nodrošinātu jums labāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Šīs sīkdatnes mēs izmantojam tikai statistikas vākšanas nolūkos, izmantojot Google Analytics; personas dati netiek vākti. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā atslēgt sīkdatnes jūsu datorā, lūdzu apmeklējiet www.aboutcookies.org

Turpināt
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Eiropas Parlamenta deputāti aicina mazināt draudus mediju brīvībai

03/05/2018
 .

Eiropas Savienības (ES) valstīm vajadzētu “tiesību aktos un praksē izveidot un uzturēt žurnālistiem drošu vidi,” Eiropas Parlamenta (EP) deputāti norāda ceturtdien pieņemtā rezolūcijā.

  • Vairāk atbalsta sabiedriskajiem medijiem un pētnieciskajiem žurnālistiem;
  • Izveidot neatkarīgu regulatoru, kura pienākums būtu ziņot par draudiem žurnālistiem;
  • ES noteikumi, lai novērstu tiesas procesus, kuru mērķis ir apklusināt kritisku viedokļu paudējus.

EP rezolūcija tika pieņemta ar 488 balsīm pret 43, 114 deputātiem atturoties.

Eiropas Parlamenta (EP) deputāti aicina Eiropas Komisiju (EK) piešķirt pastāvīgu un atbilstošu finansējumu ES budžetā Mediju plurālisma un mediju brīvības centra Plašsaziņas līdzekļu plurālisma uzraudzības instrumenta atbalstam un izveidot mehānismu, ar ko novērtē plašsaziņas līdzekļu daudzveidības apdraudējumu dalībvalstīs.

EP deputāti arī aicina ES dalībvalstis palielināt finansiālo atbalstu sabiedriskajiem medijiem un pētnieciskajiem žurnālistiem, neiesaistoties redakcionālu lēmumu pieņemšanā. Viņi arī ierosina paredzēt prasību dalībvalstīm regulāri ziņot par jebkuru publisko finansējumu, kas sniegts plašsaziņas līdzekļu īpašniekiem. Rezolūcija arī atgādina par 2011. gadā pausto aicinājumu dalībvalstīm nodrošināt PVN neitralitāti (piemēram, piemērojot vienlīdzīgus noteikumus laikrakstiem un tiešsaistes publikācijām).

Vārda brīvība

Lai aizsargātu žurnālistus, EP deputāti aicina dalībvalstis sadarbībā ar žurnālistu organizācijām izveidot neatkarīgu un objektīvu regulatīvu struktūru pret žurnālistiem vērstas vardarbības un draudu apzināšanai. Žurnālistiem, kuru darba brīvība ir apdraudēta, nepieciešamas efektīvas tiesiskās aizsardzības procedūras, lai nepieļautu pašcenzūru.

Iebiedēšana tiešsaistē, pornogrāfisku materiālu izplatīšana atriebības nolūkā un bērnu seksuāla izmantošana.

EP deputāti ir noraizējušies par aizvien izplatītāko iebiedēšanu tiešsaistē, pornogrāfisku materiālu izplatīšanu atriebības nolūkā un bērnu seksuālu izmantošanu, un aicina plašsaziņas līdzekļus ievērot nepilngadīgo intereses un tiesības. Viņi aicina dalībvalstis pieņemt tiesību aktus, lai risinātu šīs problēmas, ietverot noteikumus par cilvēka cieņu aizskaroša satura atklāšanu un dzēšanu.

Viltus ziņas: veicināt faktu pārbaudi

Rezolūcijā teikts, ka jēdzienu “viltus ziņas” “nekādā gadījumā nedrīkst izmantot ar nolūku graut sabiedrības uzticēšanos plašsaziņas līdzekļiem vai diskreditēt un kriminalizēt kritisku viedokļu paudējus.”

EP deputāti arī aicina sociālo plašsaziņas līdzekļu uzņēmumus un tiešsaistes platformas izstrādāt rīkus, kas ļautu lietotājiem ziņot vai signalizēt par iespējamām viltus ziņām, lai uz šādas informācijas izplatību varētu savlaicīgi reaģēt.

Rezolūcija arī aicina Eiropas Komisiju ierosināt direktīvu, kas vērsta pret stratēģiskiem tiesas procesiem pret sabiedrības dalību (“Anti-SLAPP”) un kas ES aizsargās neatkarīgus plašsaziņas līdzekļus no tiesas procesiem, kuru mērķis ir tos apklusināt vai iebiedēt.

Citāts

EP ziņotāja Barbara Spinelli (GUE/NGL, Itālija): “Šī ziņojuma galvenā atsauce ir Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR) 19. pants un ES Pamattiesību harta. Es centos uzsvērt, ka jēdziens “viltus ziņas” ir maldinošs, un to aizvien biežāk attiecina uz internetā atrodamo informāciju.”

“Mans mērķis bija ņemt vērā Kopīgo deklarāciju par vārda brīvību un “viltus ziņām”, dezinformāciju un propagandu. Es piekrītu tajā paustajam, ka tiesības izplatīt un saņemt informāciju nevar tikt attiecinātas tikai uz šķietami “pareiziem” uzskatiem, tās jāpiemēro arī šokējošiem un aizskarošiem viedokļiem,” viņa piebilda.

Rezolūcijas projekts arī aicina aizsargāt trauksmes cēlējus un norāda uz nepieciešamību stiprināt digitālo līdzekļu lietošanas prasmes, lai tā paaugstinātu iedzīvotāju spēju iegūt un analizēt informāciju.

 .

Papildu informācija

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (03.05.2018)
Debašu videoieraksts (02.05.2018)
EP ziņotāja Barbara Spinelli (GUE/NGL, Itālija)
Procedūras dokumentācija
EP Izpētes dienests: masu mediju daudzveidība un brīvība Eiropas Savienībā
EP Izpētes dienests: Preses brīvība ES: tiesiskais regulējums un izaicinājumi
 .

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā

Tālr.: + 371 26440185

E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu