skip to content

Sīkdatņu politika EP Informācijas biroja mājas lapā

Mēs lietojam sīkdatnes (cookies-angļu.val.), lai nodrošinātu jums labāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Šīs sīkdatnes mēs izmantojam tikai statistikas vākšanas nolūkos, izmantojot Google Analytics; personas dati netiek vākti. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā atslēgt sīkdatnes jūsu datorā, lūdzu apmeklējiet www.aboutcookies.org

Turpināt
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

EP plenārsēdes 2007

 • decembris
 • novembris
 • oktobris
 • septembris
 • augusts
 • jūlijs
 • jūnijs
  • Strasbūrā atklāj kārtējo plenārsesiju, 18.—21. jūnijs : Eiropas Parlaments šodien Strasbūrā atklāja kārtējo plenārsesiju. Tās darba kārtībā — regula par stipro alkoholisko dzērienu klasifikāciju un marķēšanu, debates par Kipras un Maltas pievienošanos eirozonai, ziņojums par ekonomiskajām un tirdzniecības attiecībām ar Krieviju, debates par satelītsistēmas Galileo finansējumu.
  • Iepriekšējā plenārsesija, 18.06.2007.-19.06.2007. : 18.06.2007.-19.06.2007.
  • Iepriekšējā plenārsesija, 06.06.2007.-07.06.2007. : 06.06.2007.-07.06.2007.
  • Eiropas Parlaments pieņem 2008. gada budžeta tāmi : Lai sagatavotos 2008. gada budžeta pirmajam lasījumam šā gada rudenī, Eiropas Parlaments šodien izvērtēja iestādes ieņēmu un izdevumu tāmi. Ierosinātais budžeta apjoms — 1,427 miljardi eiro — ir par 2,1 % lielāks salīdzinājumā ar 2007. gada, bet par 64 miljoniem eiro mazāks nekā Prezidija aplēsēs uzrādītā summa.
  • Šengenas Informācijas sistēma jaunajās dalībvalstīs 2008. gadā : Eiropas Parlaments šodien bez grozījumiem atbalstīja ES Padomes Lēmuma projektu par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) ieviešanu deviņās Austrumeiropas un Centrāleiropas valstīs, tostarp Latvijā. Aktualizētā datu bāze jaunajām dalībvalstīm ļaus iesaistīties Šengenas sistēmā kā pilntiesīgām tās dalībniecēm.
  • Mudina pabeigt ES konstitucionālo reformu līdz 2009. gada Eiropas vēlēšanām : Eiropas Parlaments atkārtoti pauž atbalstu Konstitucionālā līguma saturam un aicina ES valstu un valdību vadītājus 21.-22. jūnija Eiropadomē vienoties par skaidru ceļa karti ES institucionālajām reformām. Parlaments tomēr atzīmē, ka noraidīs tādu sarunu iznākumu, kas salīdzinājumā ar Konstitucionālo līgumu būs solis atpakaļ pilsoņu tiesību aizsardzības, demokrātijas, pārredzamības un iestāžu efektivitātes ziņā.
  • Aicina uzlabot skatuves mākslinieku sociālo aizsardzību : Nepastāvība mākslas profesijās jākompensē ar drošu sociālo aizsardzību, — uzsvērts šodien pieņemtajā Eiropas Parlamenta ziņojumā par mākslinieku sociālo statusu. Parlaments iesaka Eiropas Komisijai izstrādāt rokasgrāmatu, lai informētu māksliniekus par viņu sociālajām tiesībām, un rosina izpētīt iespējas ieviest māksliniekiem domātu elektronisku sociālās drošības karti.
  • Augļu un dārzeņu sektora reforma — atbalsts jāpielāgo nozares īpatnībām : Eiropas Parlaments šodien atbalstīja Eiropas Komisijas plānoto augļu un dārzeņu nozares reformu, vienlaikus prasot Eiropas Komisijas ierosinātajā regulā izdarīt grozījumus, lai nozarei paredzēto atbalstu labāk pielāgotu atsevišķu dalībvalstu un tirgus segmentu īpatnībām.
  • Atbalsta Vīzu informācijas sistēmas darbības principus : Eiropas Parlaments šodien atbalstīja likumprojektu par Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un dalībvalstu apmaiņu ar datiem par īstermiņa vīzām jaunās VIS datu bāzes ietvaros. Lēmumu par Vīzu informācijas sistēmas (VIS) izveidi dalībvalstis pieņēma jau 2004. gadā, tomēr tā varēs sākt darboties tikai tad, kad būs pieņemti atbilstošie tiesību akti un sagatavota operacionālā sistēma.
  • Eiropas Parlaments 7. jūnijā balsos par ceļvedi ES konstitucionālajam procesam : Kādam jāizskatās ES nākamajam pamatlīgumam, kuru varēs pieņemt visas dalībvalstis? Vai Konstitucionālā līguma saturs jāsaglabā, to papildinot, vai jāizstrādā pilnīgi jauns līgums? Kad reformas jāpabeidz? Rīt, 7. jūnijā, Eiropas Parlaments pieņems ziņojumu par ceļvedi Eiropas konstitucionālajā procesā. Gatavojoties balsojumam, EP deputāti šodien savus viedokļus izteica debatēs.
  • Eiropas Parlaments plenārsesijas atklāšanā sveic jaunievēlētos Bulgārijas deputātus : Eiropas Parlaments 6. jūnijā Briselē atklāja kārtējo plenārsesiju. Tās darba kārtībā —debates un ziņojums par ES konstitucionālo procesu, situācija Tuvajos Austrumos, dalībvalstu solidaritāte migrācijas jomā, likumprojekts par Vīzu informācijas sistēmu, mākslinieka statuss. Atklājot plenārsesiju, EP priekšsēdētājs Hans-Gert PÖTTERING sveica 18 jaunievēlētos Bulgārijas deputātus.
  • Iepriekšējā plenārsesija, 06.06.2007.-07.06.2007. : 06.06.2007.-07.06.2007.
 • maijs
  • ep_planarsedes-2007-May-18 : 21.05.2007.-24.05.2007.
  • KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS : Ievērojot Reglamenta 103. panta 4. punktu, iesnieguši
  • J. P. Balkenende: pamatlīgumā jāmeklē tas, kas vieno, nevis šķir : Nīderlandes premjerministrs Jan Peter BALKENENDE, šodien Strasbūrā piedaloties Eiropas Parlamenta debatēs par jaunu Eiropas Savienības pamatlīgumu, ieteica atteikties no termina "konstitūcija", jauno dokumentu izstrādājot pēc tāda paša principa kā Amsterdamas un Nicas līgumus, uzsvērt tajā subsidiaritātes principu un iekļaut jaunu valstu uzņemšanas kritērijus. Pēc premjerministra uzstāšanās deputātiem bija iespēja izteikt savu viedokli.
  • EP aicina sistematizēt Kopienas tiesu praksi veselības aprūpē : Ar 514 balsīm par, 132 pret, un 8 atturoties, pieņemtajā rezolūcijā par veselības aprūpes pakalpojumiem Eiropas Parlaments aicina Eiropas Komisiju izstrādāt priekšlikumu, kas vienā dokumentā sistematizētu Kopienas tiesu praksi par pārrobežu veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu atmaksu.
  • EP: Eiropas ārpolitika jāsaskaņo ar ES pilsoņu interesēm : Izvērtējot Eiropas Kopējo ārējo un drošības politiku (KĀDP) 2005. gadā, Eiropas Parlaments uzsver, ka ES ārpolitika vairāk jāsaskaņo ar Eiropas iedzīvotāju interesēm. Savukārt, lai uzlabotu ārpolitikas efektivitāti, jāveic iestāžu reformas — daļa no tām jau paredzētas Konstitucionālā līguma projektā.
  • Priekšlikumu par akcīzes nodokļa likmēm alkoholam izskatīs atkārtoti : Šodien lemjot par Eiropas Komisijas priekšlikumu atbilstoši inflācijai palielināt ES alkoholisko dzērienu minimālās akcīzes nodokļa likmi, Eiropas Parlaments vispirms pieņēma virkni grozījumu, pēc tam grozīto tekstu noraidot. Atbilstīgi Parlamenta Reglamentam ziņojums nosūtīts atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā Ekonomikas un monetāro lietu komitejā.
  • Eiropas Parlamenta lēmums par viesabonēšanu — solis tuvāk lētākiem zvaniem : Eiropas Parlaments šodien pirmajā lasījumā atbalstīja ar ES Padomi panākto vienošanos par viesabonēšanas pakalpojumiem publiskajos mobilo sakaru tīklos. Ar šādu lēmumu Parlaments pietuvina jaunās regulas pieņemšanu, lai cenas par viesabonēšanu Eiropā izdotos samazināt jau pirms vasaras atvaļinājumu perioda.
  • Izvirza stingras prasības virszemes ūdeņu kvalitātei : Eiropas Parlaments šodien pirmajā lasījumā izskatīja direktīvas projektu par virszemes ūdeņu kvalitāti. Tāpat kā 2005. un 2006. gadā, lemjot par peldūdens un gruntsūdeņu direktīvām, Parlaments grozījumos uzstāj uz stingriem ūdens kvalitātes standartiem.
  • Jauna forma sadarbībai ar Krieviju zvejniecībā Baltijas jūrā : Eiropas Kopiena un Krievijas Federācija gatavojas slēgt Nolīgumu par sadarbību zvejniecībā un dzīvo jūras resursu saglabāšanā Baltijas jūrā. Nolīgums aizstās Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Somijas un Zviedrijas divpusējos nolīgumus ar Krieviju, saglabājot nemainīgu līdzšinējās sadarbības būtību. Eiropas Parlaments šodien Nolīgumu atbalstīja, papildinot to ar vienu grozījumu.
  • Eiropas Parlaments vēlas stingrākas prasības bioloģiskai lauksaimniecībai : Eiropas Parlaments šodien galīgi pieņēma marta plenārsesijā izskatīto ziņojumu par bioloģisko lauksaimniecību un tās ražojumu marķēšanu. Galīgo balsojumu par regulas priekšlikumu Parlaments atlika uz šo sesiju, cenšoties par galvenajām prasībām panākt vienošanos ar ES Padomi.
  • Programma DAPHNE cīņai pret vardarbību pret bērniem, jauniešiem un sievietēm : Eiropas Parlaments otrajā lasījumā apstiprināja Kopienas programmu DAPHNE cīņai pret vardarbību pret bērniem, jauniešiem un sievietēm. Programmas darbības trešajam posmam — no 2007. gada līdz 2013. gadam — ES budžetā atvēlēti 116,85 miljoni eiro. Uz projektu līdzfinansējumu, kam šī summa paredzēta, varēs pieteikties valsts un pašvaldību iestādes, pētniecības centri un nevalstiskas organizācijas.
  • LIFE+ — Kopienas finansējums vides projektiem 2007.-2013. gadā : Eiropas Parlaments šodien apstiprināja 27. martā ar ES Padomi panākto vienošanos par Kopienas finansējumu vides projektiem. Jaunais finanšu instruments LIFE+ laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam apvienos vairākas līdz šim atšķirīgi finansētas vides programmas: Life, Forest Focus, programmu pilsētu attīstībai un nevalstisko organizāciju atbalstam.
  • Parlaments apstiprina sastāvu jaunajai Pagaidu komitejai klimata pārmaiņu jautājumos : Eiropas Parlaments 10. maijā apstiprināja sastāvu jaunajai Pagaidu komitejai klimata pārmaiņu jautājumos. Komitejas darbā piedalīsies 60 pastāvīgie locekļi, kam būs tik pat daudz aizvietotāju, starp kuriem ir trīs Latvijas deputāti.
  • Sabiedriskais transports — skaidrākas procedūras pakalpojumu līgumu piešķiršanai : Šodien, sešus gadus pēc pirmā lasījuma Eiropas Parlaments atbalstīja projektu regulai, kas noteikumus par līgumu piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumos darīs skaidrākus un pārskatāmākus. Regula aizstās pašreizējos ES tiesību aktus, precizējot līgumu piešķiršanas procedūras, zaudējumu aprēķināšanu, līgumu termiņus. Regula attiecas uz auto un sliežu ceļu pakalpojumiem.
  • Mazāk ierobežojumu pārtikas produktu tirgū : Eiropas Parlaments šodien atbalstīja dalībvalstu kopējo nostāju par direktīvu, kas dos lielāku rīcības brīvību ražotājiem attiecībā uz fasētu produktu standarta daudzumiem, kā arī plašākas izvēles iespējas patērētājiem. Pašreizējie standarti saglabāti nelielai produktu grupai, rūpējoties par to, lai netiktu maldināts patērētājs.
  • Ar "neredzamās zonas" spoguļiem uzlabos ceļu drošību : Eiropas Parlaments šodien nobalsoja par priekšlikumu direktīvai, kas visus pēc 2000. gada reģistrētos kravas transportlīdzekļus liks aprīkot ar t.s. neredzamās zonas spoguļiem. Aprīkošana jāveic ne vēlāk kā līdz 2009. gada 31. martam.
  • Eiropas Parlaments aicina ES sarunās ar Krieviju izrādīt vienotību : Krievija ir nozīmīgs partneris, ar kuru Eiropas Savienībai ir kopīgi mērķi, tomēr ES sadarbībā ar šo valsti "spēcīgai cilvēktiesību un demokrātisko vērtību aizsardzībai jākalpo par noteicošo principu", uzsvērts šodien pieņemtajā Eiropas Parlamenta rezolūcijā. Dokumentā, kas sagatavots ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmes priekšvakarā, Parlaments aicina ES izrādīt solidaritāti ar Igauniju, sarunās ar Krieviju paužot vienotu nostāju. Sammits notiks 18. maijā Samārā.
  • Iepriekšējā plenārsesija, 09.05.2007.-10.05.2007. : 09.05.2007.-10.05.2007.
 • aprīlis
  • Iepriekšējā plenārsesija, 23.04.2007.-26.04.2007. : 23.04.2007.-26.04.2007.
  • Priekšsēdētāja paziņojums par poļu deputāta Broņislava Geremeka neaizskaramību : Vakar neplānotās debatēs vairāki deputāti lūdza vārdu, lai izteiktos par poļu deputāta Bronisław GEREMEK (ALDE, PL) pilnvarām. Parlamenta priekšsēdētājs Hans-Gert PÖTTERING šodien paziņoja, ka Parlamenta politisko grupu priekšsēdētāju konference ar pārliecinošu balsu vairākumu ir atbalstījusi vakar izplatīto priekšsēdētāja paziņojumu.
  • Ātrās reaģēšanas vienības krīzes situācijām pie ES robežām : Eiropas Parlaments šodien atbalstīja priekšlikumu regulai, kas ES ļauj izveidot ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienības ārkārtas gadījumiem, kad pie ES ārējām robežām ierodas liels skaits nelegālu imigrantu.
  • Eiropas Parlaments atkārto aicinājumu par starptautisko nāvessoda moratoriju : Eiropas Parlaments atkārto šā gada 1. februārī izteikto aicinājumu Eiropas Savienībai iesniegt pašreizējai ANO Ģenerālajai asamblejai rezolūciju par vispasaules nāvessoda moratoriju. Parlaments arī aicina 10. oktobri pasludināt par pasaules dienu pret nāvessodu.
  • Parlaments izvērtē cilvēktiesību stāvokli pasaulē 2006. gadā : Ikgadējā ziņojumā par cilvēktiesībām pasaulē Eiropas Parlaments īpašu uzmanību pievērš Ķīnai, Irānai un Krievijai, kā arī kritiski izvērtē Eiropas Savienības darbību cilvēktiesību jomā starptautiskās organizācijās.
  • Eiropas Parlaments: Polijai jāatturas no homofobisku likumu pieņemšanas : Paužot bažas par Polijas amatpersonu naidpilnajiem izteikumiem pret geju un lesbiešu kopienu, jo īpaši neseno izglītības ministra nodomu izstrādāt likumu pret "homoseksuālu propagandu" skolās, Eiropas Parlaments šodien pieņēma rezolūciju, kas šādas naida izpausmes asi nosoda.
  • Diskusija par poļu deputāta Broņislava Geremeka pilnvarām Eiropas Parlamentā : Balsojuma laika ieskaņā 25. aprīlī Parlamentā izraisījās iepriekš neplānotas debates par poļu deputāta Bronisław GEREMEK (ALDE, Polija) pilnvarām, kas Polijā pašlaik tiek apstrīdētas. Priekšsēdētāja vietnieks Pierre MOSCOVICI (PSE, Francija), kas vadīja sēdi, norādīja — līdz šim Parlaments nekādu formālu paziņojumu no Polijas iestādēm nav saņēmis.
  • Drīz varēs stāties spēkā stratēģija plūdu riska novēršanai Eiropā : Pēc traģiskajiem plūdiem, kas Eiropu skāra 2002. un 2005. gadā, ES dalībvalstis apņēmās kopīgi vērsties pret plūdu draudiem. Parlaments, balsojot par izstrādāto stratēģijas priekšlikumu, papildināja vairākus tās punktus. Ar ES Padomi panāktā vienošanās ļaus direktīvu pieņemt otrajā lasījumā galīgi.
  • Eiropas Parlaments izveidos Pagaidu komiteju klimata pārmaiņu jautājumos : Eiropas Parlaments šodien nobalsoja par lēmumu izveidot Pagaidu komiteju saistībā ar klimata izmaiņām. Komitejas galvenie mērķi — veicināt izpratni par klimata pārmaiņām un panākt, ka jautājumu pastāvīgi iekļauj starptautiskajā darba kārtībā.
  • Kuģniecības drošība labākai vides un pasažieru aizsardzībai : Eiropas Parlaments šodien pirmajā lasījumā izskatīja piecus likumprojektus, kas veido daļu no tā dēvētās trešās kuģniecības drošības paketes. Likumdošanas priekšlikumus, kuru mērķis ir mazināt jūras negadījumu riskus, novērst piesārņojumu un labāk aizsargāt kuģu pasažieru tiesības, Parlaments atbalstīja, tomēr būtiski grozot.
  • Kriminālvajāšana par intelektuālo tiesību pārkāpumiem — viltojumiem un pirātismu : Eiropas Parlaments šodien ar grozījumiem atbalstīja priekšlikumu regulai, kas pirmo reizi saskaņos dalībvalstu krimināltiesību normas. Grozītais likumprojekts, par ko Parlaments pirmajā lasījuma nobalsoja ar 374 balsīm par, 278 pret, 17 atturoties, visām ES dalībvalstīm liks noteikt sankcijas par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem.
  • Jauni noteikumi uzlabos drošību gaisa transportā : Otrajā lasījumā izskatot regulu par drošības prasībām civilajā gaisa transportā, Eiropas Parlaments uzstāja uz stingriem noteikumiem par drošības darbinieku klātbūtni un ieroču pārvadāšanu. Attiecībā uz tādiem pakārtotiem piemērošanas pasākumiem kā Komisijas pieņemtie par šķidrumu pārvadāšanas ierobežojumiem, Parlaments vēlas ierobežot to darbības termiņu.
  • Eiropas Savienībai un ASV jāapvieno spēki : ES un ASV sammita priekšvakarā Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju par transatlantiskajām attiecībām. Rezolūcijā un debatēs pirms balsojuma Parlaments pievērsās tirdzniecības un ekonomikas aspektiem, PTO sarunām, vides jautājumiem, vīzu politikai un vairākiem ārpolitikas jautājumiem.
  • Moderni medicīnas produkti dos jaunas cerības pacientiem : Gēnu terapijas, šūnu terapijas un audu inženierijas produktiem ir milzīgs potenciāls tādu smagu saslimšanu ārstēšanā kā Parkinsona, Alcheimera, sirds slimības, vēzis. Jaunās terapijas ir daudzsološas tādu slimību ārstēšanai, ko līdz šim uzskatīja par neārstējamām vai kurām nepieciešama orgānu transplantācija. Regula, ko Parlaments šodien pieņēma pēc karstām debatēm par ētikas aspektiem, dod jaunas cerības tūkstošiem pacientu un pētnieku.
  • Vienkāršāki un lētāki bezskaidras naudas maksājumi : Eiropas Parlaments pirmajā lasījumā atbalstīja direktīvu, kas tādus bezskaidras naudas norēķinus kā maksājumus ar karti, bankas pārskaitījumus, tiešo debetu padarīs vienkāršākus un lētākus visā Eiropas Savienībā. Likumprojekts arī bruģē ceļu uz vienotu eiro maksājumu zonu. Iepriekšēja neformāla vienošanās ar ES Padomi ļauj direktīvu pieņemt galīgi pirmajā lasījumā.
  • ES paplašinoties, struktūrpolitika jāpārvalda racionāli : Plānotās paplašināšanās ES teritoriju palielinās par 35 % un iedzīvotāju skaitu par 27 %. Iekšzemes kopprodukts palielināsies tikai par 4 %, IKP uz vienu iedzīvotāju sarūkot par 18 %. Uz tādām aplēsēm norāda Eiropas Parlaments šodien pieņemtajā ziņojumā par jaunu valstu uzņemšanas ietekmi uz kohēzijas politiku, iesakot, kā šo politiku pielāgot visracionālāk.
  • AIDS — Parlaments aicina rīkoties : Cilvēku skaits, kas inficējas ar HIV un mirst no slimībām, kas saistītas ar AIDS, turpina palielināties gan Eiropas Savienībā, gan tās kaimiņvalstīs. Šodien pieņemtajā Georga Andrejeva (ALDE) sagatavotajā ziņojumā par HIV/AIDS apkarošanu ES un kaimiņvalstīs Eiropas Parlaments norāda uz vajadzību pēc informatīviem un izglītojošiem pasākumiem — īpaši tādiem, kas uzrunā jauniešus, un aicina veicināt to, lai ārstēšana būtu pieejama visiem.
  • ES līdzekļu izmantojumā prasa lielāku atbildību no dalībvalstīm : Apstiprinot 2005. gada ES budžeta izpildi, Eiropas Parlaments atkārtoja savu jau agrāk izteikto prasību par dalībvalstu deklarācijām. Ar to ieviešanu valdības ar Eiropas Komisiju dalīti uzņemtos atbildību par Kopienas līdzekļiem, ko dalībvalstis pārvalda kopā ar šo iestādi.
 • marts
  • Eiropas Parlaments atbalsta M. Ahtisāri priekšlikumu par Kosovas nākotni : "Eiropas Parlaments atbalsta M. Ahtisaari Vispārējo priekšlikumu par Kosovas statusa noteikšanu un uzskata, ka, lai sasniegtu šos mērķus, vislabākais situācijas atrisinājums būtu suverēna valsts, kuru uzraudzītu starptautiskā sabiedrība," teikts šodien pieņemtajā EP ziņojumā par Kosovu. Deputāti uzsver, ka ES jābūt vienai no vadošajām starptautiskajās sarunās par Kosovas statusu, un apliecina, ka gan Serbijas, gan Kosovas nākotne ir saistīta ar Eiropas Savienību.
  • Eiropas Parlamenta 2008. gada budžetā efektīvāk jāizmanto nodokļu maksātāju līdzekļi : Parlamentam nākamgad jācenšas līdzekļus izmantot efektīvāk, īpašu uzmanību pievēršot saziņas politikai, un efektīvāk izmantojot Parlamenta rīcībā esošos informācijas, personāla un tehnoloģiju resursus.
  • Iesaka stingrākus noteikumus par bioloģisko lauksaimniecību, tomēr ziņojumu nepieņem : EP deputāti atbalsta stingrākus Eiropas Savienības noteikumus par bioloģisko lauksaimniecību, nekā paredzēts Eiropas Komisijas priekšlikumā. Tomēr pēc grozījumu pieņemšanas Eiropas Parlaments nolēma dokumentu galīgi nepieņemt un nosūtīt atpakaļ vēlreizējai izskatīšanai EP Lauksaimniecības komitejā, jo Eiropas Komisija neatzīst Parlamenta tiesības šajā jomā lemt ar vienlīdzīgām likumdevēja tiesībām ar ES Padomi.
  • Eiropas Parlamenta ierosinājumi ES budžeta reformai : Eiropas Parlaments rosina ES budžeta resursu sistēmu reformēt tā, lai izveidotu taisnīgāku un pārskatāmāku iemaksu sadali dalībvalstu starpā. Reformu īstenotu divos posmos, sākumā ES budžetu balstot uz iemaksām proporcionāli nacionālajam kopproduktam. No 2014. gada noteiktu jaunu sistēmu, par ko vēl jāvienojas, tomēr resursus neveidos "Eiropas nodoklis".
  • Aicina pieņemt stingrākus noteikumus par kuģniecības drošību : Eiropas Parlaments, šodien pirmajā lasījumā izskatot divus Eiropas Komisijas ierosinātos likumprojektus par Eiropas kuģniecības drošību, atbalstīja priekšlikumu par prasībām karoga valstīm un aicināja precizēt ierosinātos pamatnoteikumus par civiltiesisko atbildību. Abi likumdošanas priekšlikumi veido daļu no tā dēvētās "trešās kuģniecības drošības paketes".
  • Futbola noteikumiem jābūt skaidriem arī ārpus stadiona : Nenormatīvā ziņojumā par profesionālā futbola nākotni Parlaments aicina Eiropas Komisiju iesniegt rīcības plānu, kas Eiropas futbola pārvaldē vairotu tiesisko skaidrību. Deputāti mudina nodrošināt ieņēmumu godīgu sadali no TV pārraides tiesību pārdošanas un prasa ievērot gados jaunāko spēlētāju tiesības. Parlaments ar dažiem nesaistošiem grozījumiem arī atbalstīja Padomes lēmumprojektu par drošību starptautisku spēļu laikā.
  • Deklarācija par C hepatītu : Eiropas Parlamenta deputāti ar ES Padomes prezidentvalsts Vācijas kancleri Angelu Merkelu un Eiropas Komisijas priekšsēdētāju Žozē M. Barozu šodien izvērtēja Romas Līgumu 50. gadadienā, 25. martā, pieņemto Deklarāciju par Eiropas nākotni.
  • Briselē atklāj kārtējo Eiropas Parlamenta plenārsesiju : Eiropas Parlaments šodien Briselē atklāja kārtējo divu dienu plenārsesiju, kuras darba kārtībā ir debates par 25. martā pieņemto Deklarāciju par Eiropas nākotni, diskusija par profesionālā futbola nākotni Eiropā un vairāki ziņojumi — par Kopējo lauksaimniecības politiku, par bioloģisko lauksaimniecību, par ES budžeta reformu un kuģošanas drošību. Ceturtdienas plenārsēdē paredzēta diskusija ar ES Padomes ģenerālsekretāru Havjeru Solanu par ASV pretraķešu bāzu izvietošanu Eiropā.
  • Iepriekšējā plenārsesija, 12.03.2007.-15.03.2007. : 12.03.2007.-15.03.2007.
  • Konstitūcija un izglītība — steidzamākās reformas Bosnijā un Hercegovinā : Atzīstot, ka Bosnijā un Hercegovinā ir vērojamas dažas pozitīvas pārmaiņas kā, piemēram, plānotā policijas reforma, Eiropas Parlaments uzsver, ka valstī steidzami jāveic konstitucionālās reformas, jo īpaši, ņemot vērā atkal pieaugošo etnisko spriedzi. Deputāti atzīst, ka "izglītība ir primārais līdzeklis, lai panāktu samierināšanos".
  • Eiropas pacientiem jādod tiesības uz vislabāko veselības aprūpi : Kādā veidā Eiropas iedzīvotājiem nodrošināt tiesības uz labāko veselības aprūpi neatkarīgi no valsts, kurā viņi dzīvo? Kā vienlaikus ņemt vērā katras dalībvalsts veselības aprūpes īpatnības un efektīvi dalīt resursus? Eiropas Parlaments šodien pieņemtajā rezolūcijā izsaka viedokli, ka vislabāko atbildi sniegtu tiesiskais regulējums Kopienas līmenī. Veselības aprūpes pakalpojumi savu īpatnību dēļ nav iekļauti Pakalpojumu direktīvā.
  • Eiropas Parlamentam jābūt iesaistītam Kodolieroču neizplatīšanas līguma pārskatīšanā : Eiropas Parlaments aicina visas valstis, kas pārkāpj kodolieroču neizplatīšanas režīmu, pildīt savas saistības, ko paredz Kodolieroču neizplatīšanas līgums. Parlaments rezolūcijā pauž vēlmi būt iesaistītam darbā, kas saistīts ar gatavošanos Kodolieroču neizplatīšanas līguma pārskatīšanas konferencei 2010. gadā.
  • Atzinīgi vērtē vienošanos par "atvērto debesu" nolīgumu ar ASV : Jaunā gaisa satiksmes nolīguma projekta teksts, par ko ES un ASV delegācijas vienojās 2007. gada 2. martā, ir ievērojams panākums, no kura labumu gūs patērētāji, atzīst Eiropas Parlaments šodien pieņemtajā rezolūcijā. Deputāti tomēr nožēlo, ka nolīgumā nav atrasts risinājums attiecībā uz ES kompāniju tiesībām veikt pārvadājumus ASV iekšienē.
  • Berlīnes Deklarācijai jāatbilst mūsdienu Eiropas vajadzībām : Debates par Berlīnes Deklarāciju, ko paredzēts pieņemt 25. martā, atzīmējot Romas Līguma 50. gadadienu, ievadīja Parlamenta priekšsēdētājs Hans-Gert PÖTTERING. Eiropas Parlamenta politiskās grupas priekšsēdētāju bija pilnvarojušas vest sarunas ar Padomi un Komisiju par Deklarācijas tekstu, ko kopīgi parakstīs triju ES iestāžu pārstāvji.
  • Skaidrāki noteikumi par finanšu iestāžu apvienošanās novērtējumu : Parlaments pirmajā lasījumā atbalstīja projektu direktīvai, kas maina pašreizējos Kopienas noteikumus par to, kā tiek apstiprināta finanšu institūciju un banku apvienošanās.
  • Aicina pieņemt Kopienas līmeņa noteikumus par mūzikas pakalpojumiem tiešsaistē : Par mūzikas pakalpojumiem tiešsaistē jāpieņem visai ES saistošs likumdošanas akts, kas aizsargātu Eiropas kultūras daudzveidību. Šādu viedokli Eiropas Parlaments izsaka šodien pieņemtajā iniciatīvas ziņojumā, kas balstās uz Eiropas Komisijas 2005. gada 18. oktobra ieteikumu, kurā autortiesību pārvaldību mūzikas tiešsaistes tirgū ieteikts atvērt pārrobežu konkurencei.
  • Sieviešu un vīriešu līdzdalības jomā ES uzdevumi jānosaka skaidrāk : Veicināt vienāda atalgojuma principu Eiropā, kur sievietes par stundu darba arvien nopelna par 15 % mazāk nekā vīrieši, līdzsvarot profesionālo un ģimenes dzīvi, saskaņot valstu juridiskās aizsardzības pasākumus pret vardarbību un mazināt stereotipu izplatību — lai šos mērķus īstenotu, Eiropas Parlaments aicina Eiropas Komisiju veikt konkrētus pasākumus.
  • Atklāj Eiropas Parlamenta plenārsesiju Strasbūrā : Marta plenārsesijā, kas sākās šodien Strasbūrā un ilgs līdz ceturtdienai, 15. martam, Eiropas Parlaments izvērtēs pavasara Eiropadomes rezultātus, apspriedīs topošo Berlīnes Deklarāciju par Eiropas nākotni, pieņems rezolūciju par pārrobežu veselības aprūpes pakalpojumiem un vērtēs Eiropas Komisijas Ceļvedi sieviešu un vīriešu līdztiesībai. Parlaments arī izteiks viedokli par ES un ASV gaisa satiksmes nolīgumu un izvērtēs likumdošanas priekšlikumu par Aviācijas drošības aģentūru.
 • februāris
  • Iepriekšējā plenārsesija, 12.02.2007.-15.02.2007. : 12.02.2007.-15.02.2007.
  • Atbalsta nolīgumu parakstīšanu par īstermiņa vīzu režīma atvieglojumiem un atpakaļuzņemšanu ar Krieviju : Eiropas Parlaments šodien bez grozījumiem atbalstīja priekšlikumus Padomes lēmumiem slēgt divus nolīgumus ar Krieviju — par īstermiņa vīzu režīma atvieglojumiem un atpakaļuzņemšanu. Nolīgumu mērķis ir atvieglot personu ceļošanu, uzlabojot vīzu izsniegšanas procedūras noteiktām ES un Krievijas pilsoņu kategorijām, un nodrošināt nelegālo ieceļotāju atpakaļuzņemšanu.
  • Iepretim enerģijas cenu pieaugumam Eiropai nekavējoties jārīkojas : Eiropas Parlaments šodien pieņēma ziņojumu par enerģijas cenu ietekmi uz Eiropas ekonomiku, aicinot vērienīgi ieguldīt enerģētikas infrastruktūrās un piegādē, veicināt piegādes drošību un veikt pasākumus, kas paaugstina energoefektivitāti. Ja Eiropa nerīkosies, tās atkarība no enerģijas importa pieaugs līdz 71% 2030. gadā, uzsver EP deputāti.
  • Klimata pārmaiņu iegrožošanai nepieciešami skaidri mērķi : Vērtējot Eiropas Komisijas paziņojumu "Globālo klimata pārmaiņu ierobežošana līdz 2 grādiem pēc Celsija" un ES Padomes pausto nostāju iepriekšējā plenārsesijā, Eiropas Parlaments norāda, ka klimata pārmaiņu iegrožošanai vajadzīgi skaidri un saistoši mērķi Eiropas un starptautiskā līmenī. Secinājumus Parlaments izsaka šodien pieņemtajā rezolūcijā.
  • Aicinājums pavasara Eiropadomei: ES ekonomikai jābūt enerģētiski visefektīvākajai pasaulē : Gatavojoties 8. un 9. martā paredzētajai Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju sanāksmei, Eiropas Parlaments šodien pieņēma savu nostāju par Eiropadomes darba kārtības tematiem — Lisabonas stratēģiju izaugsmei un nodarbinātībai, enerģētikas politiku, cīņu pret klimata izmaiņām un labāku likumdošanu.
  • Pieņemts galīgais EP ziņojums par iespējamajām nelegālajām CIP darbībām Eiropas teritorijā : Eiropas Parlaments šodien, 14.februārī, ar 382 balsīm par, 256 pret, un 74 atturoties, pieņēma galīgo ziņojumu par CIP iespējamo darbību Eiropas valstu teritorijā, lai pārvadātu vai turētu apcietinājumā gūstekņus, ko tur aizdomās par terorismu. Parlaments ziņojumā kritizē daudzu dalībvalstu un ES Padomes nepietiekamo sadarbību ar EP īpaši izveidoto pagaidu komiteju un sagaida, ka ES Padome izdarīs spiedienu uz visām iesaistītajām valdībām, lai tās sniegtu pilnīgu informāciju.
  • Sieviešu tiesību ievērošana Turcijā — obligāts priekšnosacījums dalībai ES : "Tiesiskais regulējums sieviešu tiesību jomā ir visumā apmierinošs", bet "tā īstenošana joprojām ir nepilnīga," Eiropas Parlaments secina ziņojumā par sieviešu lomu Turcijas sabiedriskajā, ekonomiskajā un politiskajā dzīvē. Parlaments uzsver — cilvēktiesību, tostarp sieviešu tiesību ievērošana ir obligāts priekšnosacījums Turcijas dalībai ES.
  • Jānosaka saistoši mērķi atkritumu daudzuma samazināšanais : Jaunajā direktīvā par atkritumiem, kas aizstās kopš 1975. gada spēkā esošo Pamatdirektīvu, Eiropas Parlaments prasa noteikt saistošu mērķi — atkritumu rašanos līdzsvarot 2008. gada līmenī un pakāpeniski to samazināt, paredzēt ražotāju atbildību un nostiprināt principu "piesārņotājs maksā".
  • Hanss-Gerts Poterings: "Eiropas Savienībai ir vajadzīgs jauns izrāviens" : Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Hanss-Gerts Poterings (Hans-Gert POETTERING, (PPE-DE, DE)) ievaduzrunā šodien iepazīstināja ar darba prioritātēm savā pilnvaru laikā. Priekšsēdētāja skatījumā Parlamenta un visas Eiropas Savienības galvenie uzdevumi nākamajos divarpus gados būs aizstāvēt Eiropas vērtības, veikt pamatīgas pārvaldes reformas un ar dialogu starp kultūrām un reliģijām veicināt iecietību un partnerību.
  • Atklāj Eiropas Parlamenta plenārsesiju Strasbūrā : Eiropas Parlaments 12. februārī Strasbūrā atklāja kārtējo plenārsesiju. Tās darba kārtībā — pirmais lasījums direktīvai par atkritumiem, ziņojums par CIP iespējamo darbību Eiropas teritorijā, rezolūcijas par klimata izmaiņām un par Lisabonas procesu saistībā ar gaidāmo Eiropadomes pavasara sanāksmi. Otrdien plkst.10.00 Parlamenta priekšsēdētājs H. G. Poterings iepazīstinās ar savām darba prioritātēm nākamajos divarpus gados, debatēs piedaloties kanclerei A. Merkelai un EK priekšsēdētājam Ž.M. Barozu.
  • ep_planarsedes-2007-February-10
  • Stereotipi par sievietēm Eiropā vēl nav izskausti : Šodien pieņemtajā ziņojumā par jaunu sieviešu un meiteņu diskrimināciju izglītības jomā Eiropas Parlaments norāda — neskatoties uz dzimumu līdzsvaru starp augstskolu absolventiem, joprojām ir nepieņemami lielas darba samaksas atšķirības sievietēm un vīriešiem. Parlaments atzīst, ka viens no iemesliem ir sabiedrībā valdošie stereotipi.
  • Latvijas deputāti Eiropas Parlamenta komitejās un delegācijās : Eiropas Parlaments 2007. gada 31. janvārī apstiprināja divdesmit komiteju un divu apakškomiteju jauno sastāvu. Sēdēs, kas sekoja tūlīt pēc balsojuma, atjaunotās komitejas ievēlēja priekšsēdētājus un viņu vietniekus. Katrā komitejā ir viens priekšsēdētājs un četri priekšsēdētāja vietnieki.
  • Mudina izvērst cīņu pret aptaukošanos : Uzsverot, ka Eiropā strauji aug cilvēku skaits, kas cieš no aptaukošanās, un ka slimības, kas saistītas ar lieko svaru, rada 4-7 % no dalībvalstu izdevumiem par veselību, Eiropas Parlaments aicina veselīgu uzturu un cīņu pret aptaukošanos Eiropas Savienībā padarīt par politisku prioritāti. Risinājumi jāmeklē, iesaistot visdažādākās politikas jomas, tomēr tas jādara līdzsvaroti, izvairoties no pārspīlētiem centieniem.
  • Aicina nekavējoties noteikt starptautisku nāvessoda moratoriju : Eiropas Parlaments aicina "nekavējoties un beznosacījumu kārtībā īstenot vispasaules moratoriju nāvessoda izpildei", izmantojot atbilstošu ANO Ģenerālās asamblejas rezolūciju.
 • janvāris
  • Apstiprina Eiropas Parlamenta komiteju jauno sastāvu : Eiropas Parlaments šodien apstiprināja divdesmit komiteju un divu apakškomiteju jauno sastāvu.
  • Top rezolūcija par starptautisku nāvessoda moratoriju : Rīt, 1. februārī, kad Parīzē sāksies trešā Vispasaules konference pret nāvessodu, Eiropas Parlaments gatavojas pieņemt rezolūciju, lai aicinātu "nekavējoties un beznosacījumu kārtībā īstenot vispasaules moratoriju nāvessoda izpildei".
  • Atklāj Eiropas Parlamenta plenārsesiju Briselē : Eiropas Parlaments 31. janvāra un 1. februāra plenārsesijā Briselē apstiprinās Parlamenta komiteju jauno sastāvu, kā goda viesus uzņems Bulgārijas un Rumānijas prezidentus, debatēs pievērsīsies cīņai pret klimata izmaiņām, veselīga uztura un liekā svara problēmām Eiropā, kā arī pieņems rezolūciju, aicinot visā pasaulē ieviest nāvessoda moratoriju.
  • Iepriekšējā plenārsesija, 15.01.2007.-18.01.2007. : 15.01.2007.-18.01.2007.
  • Kā samazināt bojā gājušo skaitu uz Eiropas ceļiem? : ES ceļu satiksmes negadījumos ik gadu iet bojā vairāk nekā 40000 cilvēku. ES ir izvirzījusi mērķi līdz 2010. gadam liktenīgo negadījumu skaitu samazināt uz pusi. Lai gan Eiropas Parlaments uzskata, ka ceļu satiksmes drošība ir dalībvalstu un ES dalīta atbildība, tas šodien pieņemtajā juridiski nesaistošajā ziņojumā norāda — ES steidzami jārīkojas, ja tā vēlas pietuvoties izvirzītajam mērķim.
  • Eiropas dzelzceļi: pasažieru pakalpojumu liberalizācija — tikai starptautiskos reisos : Otrajā lasījumā izskatot trīs likumprojektus par Eiropas dzelzceļa pakalpojumu tālāku liberalizāciju, tā dēvēto trešo dzelzceļa paketi, Eiropas Parlaments neguva absolūto balsu vairākumu, lai apstiprinātu savu pirmā lasījuma galveno prasību — dzelzceļa pakalpojumus pasažieru pārvadājumu jomā atvērt tirgum ne vien attiecībā uz starptautiskajiem, bet arī dalībvalstu iekšējiem reisiem. Attiecībā uz citiem neatrisinātajiem jautājumiem likumprojekti jāturpina izskatīt trešajā lasījumā.
  • Jāpanāk labāks dzimumu līdzsvars atbildīgos EP amatos : Deputāšu procentuālais skaits Eiropas Parlamentā ir nepārtraukti pieaudzis — no 17,5 % 1979. gadā līdz 30,45 % pašlaik. Parlaments tomēr uzskata, ka joprojām nepietiekams daudzums sieviešu ieņem atbildīgus administratīvus amatus.
  • Nosoda Bulgārijas medmāsām piespriesto nāvessodu Lībijā : Eiropas Parlaments nosoda Lībijas piespriesto nāvessodu piecām bulgāru medmāsām un palestīniešu ārstam, kurus apsūdz par vairāku simtu bērnu inficēšanu ar HIV Bengāzī slimnīcā. Uzsverot savu radikālo nostāju pret nāvessodu un norādot uz smagiem pārkāpumiem tiesas procesā, Parlaments šodien gandrīz vienprātīgi (ar 567 balsīm par, 1 pret, 7 atturoties) pieņemtajā rezolūcijā aicina Lībiju atcelt spriedumu un mudina ES Padomi un Komisiju panākt ieslodzīto drīzu atbrīvošanu.
  • Eiropas Parlaments ar kancleri A. Merkelu apspriež Vācijas prezidentūru : Vai Vācijai, šajā pusgadā vadot ES Padomi, izdosies pildīt solījumu un apstiprināt rīcības plānu Konstitucionālajam līgumam? Cik pareiza ir Vācijas pieeja energoresursu drošības, izaugsmes un ārlietu jautājumiem? Savu viedokli par šiem jautājumiem Eiropas Parlamenta deputāti izteica debatēs ar Vācijas kancleri Angelu MERKELU, apspriežot ES prezidējošās valsts Vācijas prioritātes.
  • Ievēlēti Parlamenta kvestori : Eiropas Parlaments šodien apstiprināja amatā sešus kvestorus. Šīs amatpersonas Parlamentā ir atbildīgas par administratīvajiem un finanšu jautājumiem, kas tieši skar deputātus. Kvestoru pilnvaru laiks divarpus gadi beigsies vienlaicīgi ar sasaukuma termiņu 2009. gada vasarā.
  • Ievēlēti Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieki : Sākoties Eiropas Parlamenta sestā sasaukuma otrajam posmam, EP deputāti uz pusotra gada pilnvaru laiku ievēlēja četrpadsmit Parlamenta priekšsēdētāja vietniekus. Parlamenta priekšsēdētājs saviem vietniekiem var uzdot pildīt tādus pienākumus kā vadīt sēdi un balsošanu vai pārstāvēt Parlamentu svinīgos pasākumos.
  • Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja amatā ievēl Hansu Gertu Poteringu : Eiropas Parlaments šodien Parlamenta priekšsēdētāja amatā uz pilnvaru laiku divarpus gadi ievēlēja Parlamenta Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) grupas līdzšinējo vadītāju vācu deputātu Hansu Gertu Poteringu (Hans-Gert POETTERING). Aizklātajā balsojumā H. G. Poterings ieguva 450 no nodotajām derīgajām 689 balsīm, tā uzvarot vēlēšanu pirmajā posmā.
 .