skip to content

Sīkdatņu politika EP Informācijas biroja mājas lapā

Mēs lietojam sīkdatnes (cookies-angļu.val.), lai nodrošinātu jums labāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Šīs sīkdatnes mēs izmantojam tikai statistikas vākšanas nolūkos, izmantojot Google Analytics; personas dati netiek vākti. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā atslēgt sīkdatnes jūsu datorā, lūdzu apmeklējiet www.aboutcookies.org

Turpināt
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 
25/11/2010

Parlaments apstiprina rezolūciju par 2011.gada budžetu

Šodien apstiprinātajā rezolūcijā par 2011. gada budžetu, Eiropas Parlaments norāda, ka ir gatavs pieņemt Padomes piedāvātos budžeta limitus, ja dalībvalstu valdības piekritīs budžeta elastīguma principiem un darba metodēm ar budžeta un  daudzgadu finanšu perspektīvas jautājumiem.

Rezolūciju Parlaments pieņēma ar lielu balsu vairākumu - 486 - "par", 64 - "pret" un 21 - "atturas". Parlamenta deputāti pauda gatavību "ļoti īsā laikā veicināt vienošanās panākšanu par 2011.gada budžetu un ar to saistītiem elementiem ", ja tiks ievēroti trīs nosacījumi.

Pirmkārt, deputāti vēlas panākt vienošanos, ka "Parlamenta un Padomes kvalificēts vairākums pieņems lēmumu attiecībā uz vienošanos par patiesiem elastīguma mehānismiem, kas atbildīs pašreiz spēkā esošajiem pārskatīšanas principiem." Pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā, budžetu varēja mainīt līdz 0,03% no ES nacionālā kopienākuma, ja to apstiprināja Padome ar kvalificētu balsu vairākumu un nobalsoja Parlaments. Šis elastīguma mehānisms tika izmantots, piemēram, lai piešķirtu finansējumu Galileo projektam un palīdzības sniegšanai attīstības valstīm pārtikas krīzes risināšanai. Parlaments vēlas arī turpmāk saglabāt elastīguma principu.

Otrkārt, deputāti rezolūcijā aicina Komisiju iesniegt būtiskus priekšlikumus par jaunajiem ES pašas resursiem. Savukārt Padomei šie priekšlikumi būtu jāapspriež ar Parlamentu sarunu procesā par nākamo daudzgadu finanšu perspektīvu (jeb shēmu), kā tas bija paredzēts Iestāžu nolīgumā par budžeta jautājumiem (2006. gads). EK priekšsēdētājs J.M.Barosso otrdienas debatēs ar deputātiem norādīja, ka Komisija šos priekšlikumus varētu iesniegt līdz 2011.gada jūnija beigām.

Trešais nosacījums, kas iekļauts rezolūcijā, paredz, ka "visas trīs iestādes vienojas par sadarbības metodēm, kurās tiek paredzēta Parlamenta dalība nākamās daudzgadu finanšu shēmas apspriešanas procesā, nodrošinot piekļuvi stratēģiskiem dokumentiem" (atbilstoši Līguma par ES darbību 312.panta 5.punktam).

EP priekšsēdētājs Ježijs Buzeks (Jerzy Buzek) uzsvēra " Lai panāktu ātru un ES interesēm atbilstošu vienošanos, mēs esam gatavi sarunām. Parlaments vēlas piedalīties sarunās par nākošo daudzgadu finanšu perspektīvu (shēmu), diskutēt par pašu resursiem un budžeta elastīguma mehānismiem, kas atbilst pašreizējiem darbības principiem un veicinātu finansējuma piešķiršanu politikas jomām, kuras ir apstiprinātas Lisabonas līgumā."


Uzziņai
Komisija budžeta priekšlikumu iesniedza šī gada aprīlī, savukārt Padome augustā un Parlaments oktobrī pauda savu nostāju. Sākotnēji bija paredzēts, ka vienošanās tiks panākta Samierināšanas komitejā, kur sarunas noslēdzās 15.novembrī. Taču tā kā institūcijas nespēja vienošanos panākt, Komisija iesniegs jaunu budžeta priekšlikumu visticamāk 1.decembrī. Parlamenta Budžeta komiteja to apspriedīs 1.-2. decembrī.
Savukārt priekšlikumus par daudzgadu finanšu perspektīvu (shēmu) Komisija iesniegs 2011.gada vasarā.


Papildu informācija

Jautājumi un atbildes par ES budžetu Pieņemtais teksts būs pieejams - šeit (datums 25.11.2010)Debates un EP politisko grupu viedokļi par rezolūciju

Kontakti: Iveta ĶELPE  iveta.kelpe@europarl.europa.eu
(+371) 67 08 54 60 (Rīga)
(+371) 2 948 94 81 (Mob.)