skip to content

Sīkdatņu politika EP Informācijas biroja mājas lapā

Mēs lietojam sīkdatnes (cookies-angļu.val.), lai nodrošinātu jums labāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Šīs sīkdatnes mēs izmantojam tikai statistikas vākšanas nolūkos, izmantojot Google Analytics; personas dati netiek vākti. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā atslēgt sīkdatnes jūsu datorā, lūdzu apmeklējiet www.aboutcookies.org

Turpināt
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Stingrāki noteikumi par recepšu medikamentiem

Šodien, 24.novembrī Eiropas Parlaments pieņēma grozījumus tiesību aktos, kas regulē informāciju par recepšu medikamentiem un paredz, ka pacientiem turpmāk jānodrošina kvalitatīva un objektīva informācija par recepšu medikamentiem, kā arī jāpasargā no slēpto reklāmu saturošas informācijas.

Parlaments pirmajā lasījumā pieņēma divus normatīvos ziņojumus - regulu par ES līmeņa aspektiem (ar 564 balsīm par, 41 pret un 45 atturoties) un direktīvu par noteikumiem, kas attiecas uz dalībvalstīm (ar 558 balsīm par, 42 pret un 53 atturoties). Par šiem noteikumiem lēmumu vēl jāpieņem Eiropas Padomei.

Parlamenta grozījumi pamatojas uz principiem, ka pacientiem ir tiesības saņemt precīzu un nesagrozītu informāciju par zālēm. Noteikumi nosaka, kādu informāciju farmācijas firmām būs pacientiem obligāti jānodrošina un kādi būs dalībvalstu pienākumi, īstenojot noteikumus.

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas deputāts Christofer Fjellner (EPP, Zviedrija), kurš sagatavoja ziņojumu, sacīja: "Vissvarīgākais bija panākt, lai likumu fokusā būtu pacientu tiesības saņemt tieši to informāciju, kas viņiem nepieciešama, nevis farmācijas uzņēmumu tiesības izplatīt informāciju. Mūsu priekšlikumi ietver uzlabojumus par pacientiem pieejamās informācijas kvalitāti un apjomu."

Uzņēmumiem jāinformē, nevis jāreklamē

Noteikumos uzsvērts, ka farmācijas firmām būs pienākums pacientiem nodrošināt apstiprinātus un ar jaunāko informāciju papildinātus medikamentu apraksta kopsavilkumus, anotācijas un ietekmes novērtējuma ziņojumus. Uzņēmumiem būs atļauts sniegt nekomerciālu informāciju, piemēram, cenu, fasējuma vai iepakojuma izmaiņām, taču tikai ar atbilstošu dalībvalstu kompetentas iestādes atļauju.

Ir konstatēts, ka dalībvalstīs ir pieņemti atšķirīgi noteikumi par pacientu informēšanu par zālēm un atšķiras informēšanas prakses. Tāpēc radusies situācija, ka "pacientiem un plašai sabiedrībai nav vienlīdzīgas pieejas informācijai", proti, atsevišķu dalībvalstu iedzīvotājiem, iespējams, tiek liegtas tiesības piekļūt kvalitatīvai, nekomerciālai un objektīvai informācijai par zālēm. EP deputāti norāda, ka informāciju par recepšu zālēm nedrīkst brīvi izplatīt ne tikai televīzijā un radio, kā norādīts Komisijas priekšlikumā, bet arī drukātajos medijos. Veselības iestāžu speciālistiem jāsniedz atsauce un norādes uz saikni ar farmācijas uzņēmumu, ja viņi sniedz informāciju par zālēm publiskos pasākumos vai medijos.

Dalībvalstīs jānodrošina informācija elektroniskā veidā

Deputāti uzsvēra, ka dalībvalstis ir atbildīgas par nacionāla līmeņa noteikumiem, lai sabiedrībai būtu pieejama objektīva un netendencioza informācija, tai skaitā, zāļu aprakstu jaunākā redakcija, zāļu marķējums un lietošanas instrukciju, kā arī informācija par slimībām un veselības problēmām, kas jāārstē, izmantojot konkrēto medikamentu. Dalībvalstīm jānodrošina, ka šāda informācija ir pieejama arī elektroniskā veidā, izveidojot tam speciālas informatīvas interneta vietnes, kā arī  tādos formātos, kas pieejami cilvēkiem ar invaliditāti.

Papildu informācija

Christofer Fjellner (EPP, Zviedrija) profils
Pieņemtie teksti būs pieejami  - šeit (datums 24.11.2010.)


Kontakti: Iveta ĶELPE  iveta.kelpe@europarl.europa.eu
(+371) 67 08 54 60 (Rīga)
(+371) 2 948 94 81 (Mob.)

Christofer Fjellner (EPP, Zviedrija) profilsPieņemtie teksti būs pieejami - šeit (datums 24.11.2010