skip to content

Sīkdatņu politika EP Informācijas biroja mājas lapā

Mēs lietojam sīkdatnes (cookies-angļu.val.), lai nodrošinātu jums labāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Šīs sīkdatnes mēs izmantojam tikai statistikas vākšanas nolūkos, izmantojot Google Analytics; personas dati netiek vākti. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā atslēgt sīkdatnes jūsu datorā, lūdzu apmeklējiet www.aboutcookies.org

Turpināt
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 
23/11/2010

Eiropas Centrālajai bankai ir jāturpina aktīvi piedalīties ekonomiskās krīzes risināšanā

Otrdien, 23.novembrī, Eiropas Parlamenta deputāti, nobalsoja par rezolūciju, kurā izvērtēts Eiropas Centrālās bankas (ECB) darbs pagājušajā gadā, kā arī sniegti priekšlikumi turpmākam darbam, ņemot vērā ekonomisko situāciju.

Rezolūcija mudina ECB pieņemt eirozonas valstu valdību obligācijas kā vērtspapīrus, līdzīgi kā tas notiek Apvienotajā Karalistē un ASV. Rezolūcijā arī uzsvērtas problēmas, ko rada kredītvērtējuma aģentūras, kuras novērtē dalībvalstu parādsaistības, un aicina Eiropas Komisiju priekšlikumus stingrākai šo aģentūru darbības kontrolei.

Rezolūcijā arī uzsvērts, ka stabila ekonomiskās pārvaldības sistēma ir pamats ekonomiskai un monetārai savienībai. Lai novērstu nelīdzsvarotību, jāaicina dalībvalstu valdības saskaņot to ekonomikas politiku un nekavējoties jāizveido pastāvīga krīzes pārvaldības sistēma.

Visbeidzot, rezolūcija mudina pārdomāti īstenot taupības pasākumus visā Eiropas Savienībā, lai izvairītos no situācijas, ka šādi pasākumi varētu būtiski traucēt ekonomikas atveseļošanos.

Debatēs ar ECB prezidentu Jean-Claude Trichet akcents tika likts uz nepieciešamību risināt iedzīvotāju ikdienas rūpes saistībā ar krīzi, pievērsties līdz šim maz apskatītai problēmai, proti, nodokļu konkurencei starp dalībvalstīm, kā arī iespējamiem ieguvumiem no eiroobligācijām.

Ekonomikas un monetāro lietu komisārs Olli Rehn norādīja, ka palīdzība, ko drīzumā plānots piešķirt Īrijai, nodrošinās stabilitāti visā eirozonā. Turklāt sarunām ar Īriju par palīdzības mehānismiem jānoslēdzas jau novembra beigās.

EP deputāts Burkhard Balz (EPP/Vācija), ziņojuma virzītājs Parlamentā, uzsvēra, ka ir svarīgi pievērst uzmanību eirozonas dalībvalstu ekonomiskajai koordinācijai, lai nākotnē Eiropas Savienība spētu pienācīgi reaģēt uz problēmām, nevis tikai risināt monetārās problēmas.

Uzmanība jāpievērš iedzīvotāju bažām
"Mums ir jādomā par mūsu iedzīvotājiem," norādīja deputāts Jean-Paul Gauzes (EPP/Francija). "Mums jāinformē un jāizskaidro, kāpēc pārmaiņas nepieciešamas", deputāts uzsvērta un piebilda, ka iedzīvotāju bažas nevar kliedēt tikai ar ECB pasākumiem, ir nepieciešama arī stingra un noteikta rīcība politikas veidotāju līmenī.

Savukārt deputāte Sylvie Goulard (ALDE/Francija) uzsvēra, ka, pateicoties Lisabonas līgumam, notiks publiskas debates par ekonomiskās pārvaldības reformām.


Labi aizsargātā eirozona
Deputāts George Sabin Cutas (S&D/Rumānija) debatēs pauda viedokli, ka eirozonas pasargāšanai no spekulatīvu darījumu radītām krīzēm nepieciešams pastāvīgs mehānisms, ko pārrauga ECB, turklāt "iespējams, jādomā par Eiropas kredītreitingu aģentūru".

Nodokļu konkurence
Deputāts Sven Giegold (Green/EFA/Vācija) norādīja: "Mums nepieciešams novērst nelīdzsvarotību valstu starpā, uzrunājot ne vien valstis, kurās ir budžeta deficīts, bet arī tās valstis, kurās ir pārpalikums." Deputāts aicināja izveidot ietvaru, ar kura palīdzību risināt nodokļu konkurenci, norādot uz Īrijas zemo uzņēmuma ienākuma nodokli.

Globālā koordinācija
Deputāts Kay Swinburne (ECR/Apvienotā Karaliste) debatēs uzsvēra, ka globālā koordinācija ir galvenais: lēmumi jāpieņem kopā ar "lielajiem pasaules līmeņa spēlētājiem" un brīdināja no tā, ka atsevišķu valstu nacionālās intereses varētu radīt barjeras.

Laiks eiroobligācijām
Deputāts Jurgen Klute (GUE/Vācija) kritizēja ECB, ka tā nav emitējusi eiroobligācijas, lai finansētu grūtībās nonākušās dalībvalstis,.

Turpretī deputāts John Bufton (EFD/Apvienotā Karaliste) norādīja, ka centieni panākt ciešāku ekonomisko koordināciju nebūt nav zāles pašreizējām grūtībām, jo tieši ciešāka integrācija bija tā, kas noveda pie pašreizējām problēmām. "Vienota valūta var darboties tikai pastāvot federālismam," deputāts norādīja, jautājot, vai federāla savienība ir tas, ko piedāvā Komisijas?

Jādarbojas vienoti kā komandai
"Mums ir jādarbojas kā ugunsdzēsēju komandai, dzēšot ugunsgrēku Eiropā," sacīja komisārs O.Rehn, atbildot EP deputātiem. Atsaucoties uz situāciju Īrijā, viņš sacīja: "Ja kāds ir nonācis grūtībās, viņam ir jāpalīdz. (..) arī Eiropas interesēs." "Visas dalībvalstis būtu saskārušās ar lielākām grūtībām bez Eiropas Savienības vairoga," viņš piebilda.

Nestabilitāti izraisīja slikta pārraudzība
Atbildot uz debatēs izskanējušajiem pārmetumiem, ECB vadītājs uzsvēra, ka nevar vienmēr ES izmantot kā grēkāzi un vainot eiro: "Eiro ir spēcīga un stabila valūta. Tā ir fiskālā nestabilitāte, ko izraisīja slikta fiskāla politika un vāja ekonomikas pārraudzība atsevišķās dalībvalstīs." Noslēgumā ECB vadītājs aicināja parlamentāriešus rūpīgi strādāt, lai nodrošinātu spēcīgu ES ekonomikas pārraudzību.

Papildu informācija:

Ziņojums par ECB 2009. gada pārskatsBurkhard Balz profils

Kontakti: Iveta ĶELPE  iveta.kelpe@europarl.europa.eu
(+371) 67 08 54 60 (Rīga)
(+371) 2 948 94 81 (Mob.)