skip to content

Sīkdatņu politika EP Informācijas biroja mājas lapā

Mēs lietojam sīkdatnes (cookies-angļu.val.), lai nodrošinātu jums labāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Šīs sīkdatnes mēs izmantojam tikai statistikas vākšanas nolūkos, izmantojot Google Analytics; personas dati netiek vākti. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā atslēgt sīkdatnes jūsu datorā, lūdzu apmeklējiet www.aboutcookies.org

Turpināt
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 
11/11/2010

Rezolūcija par paaudžu solidaritāti


Parlaments šodien nobalsoja par rezolūciju, kurā ierosina iniciatīvas jauniešu un vecāka gadagājuma cilvēku nodarbinātības veicināšanai Eiropas Savienībā. Iniciatīvu mērķis ir atslogot finansiālo spiedienu uz sociālās drošības sistēmu un pensiju sistēmu.

ES demogrāfiskā situācija - pieaugošs dzīves ilgums un joprojām zemais dzimstības līmenis var radīt problēmu virkni nākamajām paaudzēm, uzsvērts rezolūcijā par demogrāfiskajām problēmām un paaudžu solidaritāti, kuras sagatavošanu pārraudzīja deputāts Thomas Mann (EPP/Vācija).
Rezolūcijā pausta pārliecība, ka uz starppaaudžu taisnīgumu vērstas politikas būtiskākais aspekts ir atklāta un taisnīga izglītošanās un nodarbinātības pieejamība visām vecuma grupām, vēl jo vairāk ņemot vērā, ka pašreizējā situācijā tieši jauni un vecāka gadagājuma cilvēki  visbiežāk sastopas ar darba atrašanas grūtībām.
Iniciatīva "Eiropas jauniešu nodarbinātības garantija"
Rezolūcijā Parlaments prasa Padomei un Komisijai izstrādāt konkrētus pasākumus, tostarp Eiropas jauniešu nodarbinātības garantiju, kura nodrošinātu to, ka ikvienam bez darba palikušam jaunietim ne vēlāk kā pēc četriem bezdarbnieka statusā pavadītiem mēnešiem tiek piedāvāta darba vieta, mācekļa prakses vieta, papildu apmācība vai darba un mācību apvienošanas iespējas, izvirzot nosacījumu, ka attiecīgajiem jauniešiem pašiem ir jāpieliek pūles, lai veicinātu savu iekļaušanos darba tirgū.

Nodarbinātības iniciatīva "Eiropas pakts 50+"
Šī iniciatīva aicina Komisiju un dalībvalstis  gādāt par to, lai nodrošinātu pilnīgu nodarbinātību iedzīvotājiem vecuma grupā no 50 gadiem līdz tiesību aktos noteiktajam pensionēšanās vecumam un panākt, lai nodarbinātības līmenis būtu vismaz 55 %. Parlaments rezolūcijā aicina apkarot uz vecuma faktora balstītu diskrimināciju darbā un tālākizglītības jomā un radīt stimulus darbiniekiem, kuri pārsnieguši 60 gadu vecumu, joprojām palikt darba tirgū, lai varētu nodot nākamajām paaudzēm savas zināšanas un pieredzi, norādot, ka šajā nolūkā dalībvalstīm būs jāpieņem attiecīgi tiesību akti, lai stimulētu uzņēmumus pieņemt darbā šādus darbiniekus

Pret diskrimināciju vērsti noteikumi
Deputāti atbalstīja priekšlikumu par jauniem un stingriem tiesību aktiem, kuri nepieļaus diskrimināciju attiecībā uz piekļuvi precēm un pakalpojumiem, jo diemžēl nereti vecākiem cilvēkiem nākas saskarties ar ierobežojumiem. Parlaments aicina likvidēt visus nepamatotos un netaisnīgos vispārējos nosacījumus, pamatojoties vienīgi uz vecuma faktoru, kas liedz iegādāties, piemēram, apdrošināšanas polises, ceļojumus vai noīrēt automašīnu.


Eiropas paaudžu solidaritātes un aktīvas novecošanas gads
Deputāti aicina Komisiju izstrādāt priekšlikumu ar mērķi pasludināt 2012. gadu par Eiropas paaudžu solidaritātes un aktīvas novecošanas gadu,  lai akcentētu vecāka gadagājuma cilvēku nozīmi sabiedrībā un radītu iespējas jauniešu un vecāka gadagājuma cilvēku kopīgai sadarbībai.
Parlamenta balsojuma rezultāti: 440 balsis "par, 122 - "pret",  43 - "atturas".

Uzziņai
Saskaņā ar Komisijas aplēsēm demogrāfiskās pārmaiņas var būtiski ietekmēt iedzīvotāju struktūru un vecuma piramīdu - bērnu un pusaudžu vecumā no 0 līdz 14 gadiem skaitam samazinoties no 100 miljoniem (1975. gada dati) līdz 66 miljoniem (2050. gada prognoze), ap 2010. gadu būtu sasniegts maksimālais darbspējīgā vecuma iedzīvotāju skaits (331 miljons). Pēc tam tas pakāpeniski samazinātos, 2050. gadā sasniedzot aptuveni 268 miljonus, turpretī paredzamais vīriešu dzīves ilgums laikā no 2004. līdz 2050. gadam palielināsies par sešiem gadiem un sieviešu dzīves ilgums — par pieciem gadiem, līdz ar to iedzīvotāju vecumā virs 80 gadiem īpatsvars 2050. gadā būs sasniedzis 11,4 %, salīdzinot ar 4,1 %  - 2005. gadā.

Saites

• Ziņojuma gatavotāja Thomas Mann profils • Pieņemtie teksti būs pieejami (skat. 11.11.2010.)