skip to content

Sīkdatņu politika EP Informācijas biroja mājas lapā

Mēs lietojam sīkdatnes (cookies-angļu.val.), lai nodrošinātu jums labāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Šīs sīkdatnes mēs izmantojam tikai statistikas vākšanas nolūkos, izmantojot Google Analytics; personas dati netiek vākti. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā atslēgt sīkdatnes jūsu datorā, lūdzu apmeklējiet www.aboutcookies.org

Turpināt
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 
07/07/2011

Parlaments pret robežkontroli Šengenas zonā

Eiropas Parlaments uzskata, ka idejas atjaunot iekšējo robežkontroli Šengenas zonā ir pilnīgi nepieņemamas.  Ceturtdien apstiprinātajā rezolūcijā par pārmaiņām Šengenas zonā deputāti norāda, ka migrantu un patvēruma meklētāju pieplūdums nevar tikt izmantots kā pamatojums robežkontroles ieviešanai.

Pēdējā laikā dažas dalībvalstis izdara spiedienu uz Šengenas sistēmu, apsverot valsts robežkontroles atjaunošanu sakarā ar imigrantu un patvēruma meklētāju pieplūdumu no vairākām Ziemeļāfrikas valstīm. Eiropadomes šī  gada 24. jūnija secinājumos tiek pieprasīts, lai Komisija septembrī iesniegtu priekšlikumu par aizsardzības mehānismu, kuru varētu izmantot, lai reaģētu uz ārkārtas apstākļiem, kas var apdraudēt Šengenas sadarbību.

Šodien pieņemtajā rezolūcijā Parlaments pauž dziļu nožēlu par vairāku dalībvalstu centieniem atjaunot robežkontroli un atkārtoti apstiprina savu stingro nostāju pret jebkādu jaunu Šengenas mehānismu, kuram būtu kādi citi mērķi, nevis pārvietošanās brīvības un Šengenas zonas ES līmeņa pārvaldības nostiprināšana.

Parlaments uzsver, ka Šengenas Robežu kodeksa 23., 24. un 25. pants paredz iespēju atjaunot kontroli pie iekšējām robežām tikai tad, ja pastāv nopietns apdraudējums valsts politikai vai iekšējai drošībai. EP aicina Komisiju iesniegt iniciatīvu, kuras mērķis būtu panākt šo pantu stingru ievērošanu dalībvalstīs.

EP deputāti uzskata, ka jebkuri jauni papildu atbrīvojumi no spēkā esošajiem noteikumiem, piemēram, jauni pamatojumi robežkontroles atjaunošanai izņēmuma gadījumos nestiprinās Šengenas sistēmu.

Rezolūcijā pausta pārliecība, ka pašreizējās problēmas Šengenas zonā ir saistītas ar nevēlēšanos īstenot kopēju Eiropas politiku citās jomās, jo īpaši attiecībā uz kopēju Eiropas patvēruma un migrācijas sistēmu, kura paredzētu nelegālās imigrācijas novēršanu un cīņu pret organizēto noziedzību. Tāpēc atgādina, ka ir ārkārtīgi svarīgi panākt progresu šajā jomā, ņemot vērā arī to, ka kopējas Eiropas patvēruma sistēmas ieviešanas termiņš ir 2012. gads.

ES sistēmas Šengenas novērtēšanas mehānisms
Pašreizējie nosacījumi paredz, ka lēmumu par robežkontroles atjaunošanu valstis pieņem vienpusēji,  tāpēc deputāti vēlas, lai jaunais Šengenas zonas novērtēšanas mehānisms tiktu pastiprināts un iekļauts ES sistēmā.

Deputāts Carlos Coelho, EP ziņojuma par novērtēšanas mehānismu virzītājs, uzsver, ka "jaunajam Šengenas novērtēšanas mehānismam jābūt balstītam uz vienotas Eiropas pieeju, jāņem vērā Kopienas intereses, nevis tikai starpvaldību".

Rezolūcijā norādīts, ka jaunais Šengenas novērtēšanas mehānisms, kuru pašlaik apspriež Parlamentā, daļēji palīdzēs šajā jautājumā, ciktāl tas nodrošinās efektīvu uzraudzību pār jebkādiem mēģinājumiem ieviest nelikumīgas robežkontroles pie iekšējām robežām un veicinās savstarpēju uzticēšanos. Deputāti uzskata, ka novērtēšanas mehānisma efektivitāti nosaka iespēja piemērot sankcijas gadījumos, kad joprojām konstatējami trūkumi un tiek apdraudēta Šengenas zonas vispārējā drošība.

Solidaritāte
Jaunā Šengenas novērtēšanas sistēma ļaus prasīt un saņemt atbalstu dalībvalstīm, kad vērojamas nopietnas problēmas pie ES ārējām robežām.

Līdz ar Šengenas zonas izveidi ir noteikta Savienības kopēja ārējā robeža, par kuras pārvaldību Eiropas Savienībai  ir kopīga atbildība. Deputāti norāda, ka ES vēl nav pilnībā izpildījusi šo prasību. Tāpēc deputāti stingri iesaka stiprināt Šengenas zonas pārvaldību, lai palīdzētu nodrošināt, ka ikviena dalībvalsts spēj efektīvi kontrolēt tās daļu no ES ārējās robežas, un uzsver nepieciešamību apliecināt lielāku solidaritāti ar dalībvalstīm, kuras saskaras ar vislielākajām migrantu plūsmām, lai palīdzētu tām tikt galā ar šāda veida ārkārtas situācijām.

Saites:

 Pieņemtā ziņojuma teksts (skatīties 07.07.2011) - šeit Plenārsesijas debašu video (skatīties 06.07.2011) - šeit

Kontakti: Iveta ĶELPE  
iveta.kelpe@europarl.europa.eu
(+371) 67 08 54 60 (Rīga)
(+371) 2 948 94 81 (Mob.)