skip to content

Sīkdatņu politika EP Informācijas biroja mājas lapā

Mēs lietojam sīkdatnes (cookies-angļu.val.), lai nodrošinātu jums labāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Šīs sīkdatnes mēs izmantojam tikai statistikas vākšanas nolūkos, izmantojot Google Analytics; personas dati netiek vākti. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā atslēgt sīkdatnes jūsu datorā, lūdzu apmeklējiet www.aboutcookies.org

Turpināt
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 
23/06/2011

Parlaments pauž nostāju par jaunajiem ekonomiskās pārvaldības principiem

Eiropas Parlaments apstiprināja savu nostāju par ekonomiskās pārvaldības likumdošanas sešiem priekšlikumiem, prasot ambiciozākus un stingrākus noteikumus, nekā tie ir paredzēti Komisijas iesniegtajos priekšlikumos. Parlamenta ierosinājumu vidū - lielāka caurskatāmība, stingrākas un automātiski piemērojamas sankcijas, kā arī jauna sodu sistēma. Tomēr kreisās politiskās grupas minētos pasākumus vērtē kā pārāk stingrus. Sarunas ar Padomi turpināsies ar mērķi panākt vienošanos jūlijā.

Priekšlikumi, kuri attiecas uz Stabilitātes un izaugsmes pakta stiprināšanu, tika atbalstīti ar minimālo balsu vairākumu - S&D,Greens/EFA un GUE/NGL politiskās grupas nobalsoja "pret", norādot, ka minētie ierosinājumi pārāk koncentrējas uz fiskālo kontroli, ierobežojot būtisko investīciju piešķiršanu ilgtermiņa izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai. Priekšlikumi attiecībā uz makroekonomisko nelīdzsvarotību pārvarēšanu (ekonomikas pārkaršanu) tika atbalstīti ar vairākumu balsu.

Pieņemtajās rezolūcijās ir pausta Parlamenta oficiālā nostāja, sagaidot šī jautājuma apspriešanu Eiropadomes sanāksmē 23.-24.jūnijā, kurā piedalīsies dalībvalstu vadītāji un finanšu ministri. Šī nostāja kalpos par pamatu Parlamenta viedoklim EP deputātu sarunās ar dalībvalstīm, lai panāktu pēc iespējas ātrāku vienošanos.

Svarīgākie lēmumi
Apstiprinātajos tekstos parādījās vairāki jauni aspekti, kuri tika iekļauti rezolūcijās, noslēdzoties pēdējam sarunu raundam Ungārijas prezidentūras ietvaros. Tajās nav iekļauti pirmdien izskanējušie Ekonomikas un finanšu jautājumu Ministru Padomes priekšlikumi, kuri no ziņotāju puses tika novērtēti kā nepietiekami pamatoti. Jaunie aspekti ir:
• padarīt brīdinājumus un sankcijas par automātiski piemērojamiem, ja vien ar kvalificētu vairākuma balsojumu netiek izlemts nepielietot sankcijas konkrētā gadījumā. Tas attiecas uz gadījumiem, ja attiecīgā dalībvalsts neveic vajadzīgos pasākumus, kas iepriekš ieteikti Komisijas brīdinājumā par korekcijas pasākumiem makroekonomisko nelīdzsvarotību mazināšanai.
• Lielāka caurskatāmība, nodrošinot publisko pieeju dokumentiem un diskusijām salīdzinājumā ar līdzšinējo praksi, kā arī iesaistot Eiropas Parlamentu un nacionālos parlamentus.
• Eiropas ekonomiskā semestra iekļaušana oficiālajos dokumentos, lai sniegtu tam tiesisko nodrošinājumu.
• Lielākas Komisijas pilnvaras pieprasīt dalībvalstīm detalizētāku informāciju nekā līdz šim un sūtīt uz dalībvalstīm uzraudzības misijas.
• Sods 0,5% apmērā no dalībvalsts IKP par viltus statistisko datu iesniegšanu par deficītu un valsts parādu.

• Procentnoguldījums vai ikgadējā naudassoda apmērs 0,1% no dalībvalsts IKP gadījumos, ja valsts neievēro rekomendācijas par makroekonomisko nelīdzsvarotību mazināšanu.
• Lielāka statistikas iestāžu neatkarība.
• Detalizētāku makroekonomisko nelīdzsvarotību identifikatoru izmantošana, kas dotu Komisijai iespēju vērtēt ne tikai vienīgi ekonomiskos radītājus, bet arī to ietekmi uz sociālo dimensiju.
• Apņemšanās ievērot sociālo partneru lomu un ņemt vērā atšķirības starp valstu sistēmām, piemēram, atalgojuma noteikšanas sistēmām.
• Pirms 2011. gada beigām Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu par „eurovērtspapīru”(euroobligāciju) ieviešanas iespēju

Neizlemti jautājumi
Lai arī nav panākta galīgā vienošanās par vairākiem punktiem, tie ir iekļauti Parlamenta nobalsotajos tekstos:
• joprojām nav vienošanās par automātiskām deklarācijām attiecībā uz  tām dalībvalstīm, kuras nav ņēmušas vērā Komisijas brīdinājumus par izdevumu mazināšanu. Šādas deklarācijas varētu kalpot par atļauju piemērot sankcijas, ar to motivējot valsti rīkoties situācijas uzlabošanai. Šis punkts mazinātu Francijas un Vācijas vienošanos (tā saukto "Deauville deal") par veidu, kā ieviest sankcijas.
• Priekšlikums par finanšu ministru uzklausīšanu Eiropas Parlamentā. Rezolūcijā tika iekļauts priekšlikums piešķirt Parlamentam kompetenci sniegt iespēju viedokļu apmaiņā piedalīties dalībvalstij, uz kuru attiecas lēmumi.
• Nepieciešamība, vērtējot  ekonomiskās nelīdzsvarotības iemeslus, pievērst uzmanību valstīm ar pastāvīgi lielu tekošā konta pārpalikumu vai deficītu.  

Balsojumu rezultāti
 Budžeta stāvokļa uzraudzība un ekonomikas politikas uzraudzība un koordinācija  -  333 balsis "par", 303 -  "pret" un 26 - "atturas"
 Pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošana  - 339 balsis "par", 304 - "pret"
 Budžeta uzraudzība euro zonā  - 336 balsis -"par", 269 - "pret", 58 - "atturas"
 Makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršana un koriģēšana 551 balsis "par", 88 - "pret" un 29 - "atturas"
 Izpildes pasākumi pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzsvarotības koriģēšanai euro zonā 368 balsis  "par", 80 - "pret" , 209 - "atturas"
 Prasības dalībvalstu budžeta struktūrām: 468 balsis "par", 156 - "pret" un 48 - "atturas"

Saites:

Debašu video ieraksts (skatīties 22.06.2011) - šeit Corien Wortmann-Kool (EPP, Nīderlande) profils - šeit Diogo Feio (EPP, Portugāle) profils - šeit Sylvie Goulard (ALDE, Francija) profils - šeit Elisa Ferreira (S&D, Portugāle) profils - šeit Carl Haglund (ALDE, Somija) profils - šeit Vicky Ford (ECR, Lielbritānija) profils - šeit Preses relīze par komitejas balsojumu (20.04.2011, angļu valodā) - šeit

Kontakti: Iveta ĶELPE  
iveta.kelpe@europarl.europa.eu
(+371) 67 08 54 60 (Rīga)
(+371) 2 948 94 81 (Mob.)