skip to content

Sīkdatņu politika EP Informācijas biroja mājas lapā

Mēs lietojam sīkdatnes (cookies-angļu.val.), lai nodrošinātu jums labāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Šīs sīkdatnes mēs izmantojam tikai statistikas vākšanas nolūkos, izmantojot Google Analytics; personas dati netiek vākti. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā atslēgt sīkdatnes jūsu datorā, lūdzu apmeklējiet www.aboutcookies.org

Turpināt
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 
07/06/2011

Parlaments apstiprina principu "piesārņotājs maksā"

Otrdien Parlaments apstiprināja grozījumus tā saucamajā Eurovignette direktīvā par autoceļu nodevu smagajiem kravas transportlīdzekļiem, ar ko tiks ieviests princips "piesārņotājs maksā". Jauni noteikumi paredz, ka daļu no iekasētiem līdzekļiem dalībvalstīm būs jānovirza transporta ilgtspējības uzlabošanai, kā arī piesārņojuma samazināšanai.

Deputāts Said El Khadraoui (S&D, Beļģija), atbildīgais par jautājuma virzību EP,  debatēs uzsvēra, ka panākto kompromisu var uzskatīt par Eiropas transporta politikas stūrakmeni turpmākajiem desmit gadiem, jo tas "pirmo reizi piedāvā dalībvalstīm papildu iespēju palielināt savu ceļa nodevu iekasēšanas sistēmu efektivitāti, kļūstot par labākas transporta un pieprasījuma pārvaldības instrumentu."

Vidējās papildus izmaksas par transporta infrastruktūras izmantošanu pārvadātājam nepārsniegs 4 eiro centi par kilometru par vienu transportlīdzekli. Direktīvas noteikumi attiecas ne tikai uz Eiropas transporta tīkla ceļiem (TENT-T), bet arī uz visiem galvenajiem starppilsētu ceļiem. Nodeva tiks piemērota visiem transportlīdzekļiem, kuru masa pārsniedz 3,5 tonnas. Ja dalībvalstis izvēlas piemērot nodevu tiem transportlīdzekļiem, kuru masa nav mazāka par 12 tonnām, tā dara Komisijai zināmu savu lēmumu un tā iemeslus.

Vismaz 15 % no ieņēmumiem katrā dalībvalstī būs jānovirza Eiropas transporta tīkla (TEN-T) projektu finansiālam atbalstam. Pārējie līdzekļi būs jāizmanto vides draudu mazināšanai un autotransporta sistēmas optimizācijai. Caurskatāmības nolūkā EP deputāti panāca, lai direktīvā tiktu iekļauts noteikums, kas paredz, ka dalībvalstīm regulāri būs jāziņo Komisijai par piemērotajām nodevām un iekasēto līdzekļu izmantošanu.

Maksu diferenciācija
Maksu par ārējām izmaksām saistībā ar satiksmes radītu gaisa piesārņojumu nepiemēro transportlīdzekļiem, kas atbilst pašiem stingrākiem EURO emisiju standartiem. EURO V emisijas klases smagajiem kravas transporta līdzekļiem ar mazāku piesārņojumu radošiem motoriem netiks piemērota maksa par gaisa piesārņojuma nodevas līdz 2014.gada 1.janvārīm, un EURO VI emisijas klasei līdz 2018.gada 1. janvārim.  Savukārt EURO 0 -II klasei un EURO III klasei no 2015.gada 1.janvāra var tikt piemērotas diferencētas ārējās izmaksas.

Sastrēgumu mazināšana
Lai efektīvāk regulētu satiksmes plūsmu, visintensīvākās satiksmes laikā sastrēgumu mazināšanai paredzēts iekasēt lielāku infrastruktūras lietošanas maksu, pielietojot diferenciācijas mehānismus, kas var variēt līdz pat 175% vietās un apgabalos, kur veidojas lieli sastrēgumi, piemērojot maksimālo likmi maksimālo sastrēgumu stundu laikā, un zemākas likmes pārējā laikā. Diferenciāciju jāpiemēro tā, lai pārvadātājiem, kuri izvēlas braukt periodos, kad ceļš ir mazāk noslogots, jāmaksā mazāka ceļa nodeva, bet tiem, kuri šo pašu ceļa posmu izmanto sastrēgumu stundās, jāmaksā lielāka ceļa nodeva. Lai pārvadātāji varētu plānot maršrutus un aprēķināt izmaksas, Eiropas Komisijai būs jāsagatavo pārskats par maksājumiem un to piemērošanas laikiem ES teritorijā.

Jaunos  Eurovignette noteikumus EP apstiprināja ar 505 balsīm "par", 141 - "pret" un 17 "atturas". Nākošais solis - tos formāli Padomē jāapstiprina visām ES dalībvalstīm, un direktīva stāsies spēkā trīs mēnešus pēc publikācijas ES Oficiālajā Vēstnesī.

Procedūra: koplēmuma (2.lasījums)

Saites:

Pieņemtās rezolūcijas par Direktīvu teksts (skatīties 07.06.2011) - šeit Debašu video ieraksts (skatīties 07.06.2011) - šeit Deputāta Said El Khadraoui (S&D, Beļģija) profils - šeit Kopsavilkums par direktīvu par autoceļu nodevām (angļu valodā) - šeit

Kontakti: Iveta ĶELPE  
iveta.kelpe@europarl.europa.eu
(+371) 67 08 54 60 (Rīga)
(+371) 2 948 94 81 (Mob.)