skip to content

Sīkdatņu politika EP Informācijas biroja mājas lapā

Mēs lietojam sīkdatnes (cookies-angļu.val.), lai nodrošinātu jums labāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Šīs sīkdatnes mēs izmantojam tikai statistikas vākšanas nolūkos, izmantojot Google Analytics; personas dati netiek vākti. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā atslēgt sīkdatnes jūsu datorā, lūdzu apmeklējiet www.aboutcookies.org

Turpināt
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 
10/03/2011

Aicina Eštoni atzīt Lībijas Pagaidu padomi

EP deputāti aicina ES augsto pārstāvi K.Eštoni atzīt Lībijas Pagaidu pārejas nacionālo padomi par oficiālu Lībijas opozīcijas pārstāvi.  Visu EP politisko grupu apstiprinātā rezolūcija aicina dalībvalstis būt gatavām lidojumiem slēgtās zonas izveidei, novērst Kadafi režīma vardarbību pret iedzīvotājiem un palīdzēt risināt bēgļu un migrācijas jautājumus.

ES valdībām ir jābūt gatavām atbalstīt ANO Drošības padomes lēmumu par turpmākiem pasākumiem, tostarp iespējai paredzēt lidojumiem slēgta zonas izveidi. Deputāti uzsver, ka visiem pasākumiem, ko ES un tās dalībvalstis veic, vajadzētu būt saskaņā ar ANO pilnvarām un to pamatā vajadzētu būt sadarbībai ar Arābu valstu līgu un Āfrikas Savienību. Debašu laikā vienīgi EP Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa (GUE/NGL) neatbalstīja šo ierosinājumu.

Rezolūcija, ko apstiprināja ar 584 balsīm "par", 18 - "pret" un 18 "atturas", aicina ES izveidot attiecības ar Lībijas Pagaidu pārejas nacionālo padomi, lai sekmētu pāreju uz demokrātiju un nodrošinātu visdažādāko Lības sabiedrības pārstāvju līdzdalību. Eiropas Parlaments asi nosoda klajos un sistemātiskos cilvēktiesību pārkāpumus Lībijā un miermīlīgos protestos iesaistīto žurnālistu un cilvēktiesību aizstāvju vardarbīgo apspiešanu un aicina Muamaru Kadafi nekavējoties atkāpties no amata.

Migrācija un humanitārā krīze

Humanitārās krīzes rezultātā vairāk nekā 200 000 bēgļu atstāja Lībiju. Parlaments aicina ES un dalībvalstis nodrošināt gaisa un jūras transportu, lai palīdzētu repatriēt vai pārvietot migrantus, patvēruma meklētājus un bēgļus no Lībijas, kā arī sniegt finansiālu atbalstu, reaģējot uz ANO Cilvēktiesību padomes un Starptautiskās Migrācijas organizācijas 2011. gada 3. martā pausto kopīgo aicinājumu.

Saskaņā ar Itālijas un Maltas EP deputātu prasību, rezolūcijā iekļauts "solidaritātes princips un atbildības dalīšana" robežu kontroles jautājumos (saskaņā ar Lisabonas līgumu): Komisijai jānodrošina, lai tiktu veikti visi vajadzīgie pasākumi, tostarp nodrošināti pienācīgi cilvēkresursi, kā arī finanšu un tehniskie līdzekļi, kas ES ļautu atbilstoši reaģēt uz iespējamo masveida migrāciju.

EP deputāti atbalstīja ANO Ģenerālās Asamblejas vienbalsīgi pieņemto lēmumu apturēt Lībijas dalību ANO Cilvēktiesību padomē, kuras 16.sesija līdz 25.martam notiek Ženēvā. Rezolūcija pilnībā atbalsta ANO Cilvēktiesību padomes lēmumu nosūtīt uz Lībiju starptautisku neatkarīgu izmeklēšanas komisiju, lai izmeklētu starptautisko cilvēktiesību pārkāpumus.

ES stratēģija

Papildus ieteikumiem par lidojumiem slēgtās zonas izveidi un migrācijas jautājumu risinājumiem, EP deputāti aicināja dalībvalstis Padomes ārkārtas samitā apstiprināt turpmākas aktivitātes:
• līdzekļu iesaldēšanu attiecināt uz visiem Lībijas līdzekļiem, tostarp valsts ieguldījumu fondiem, kurus pārvalda Lībijas Investīciju pārvalde, un ieņēmumiem no naftas un gāzes pārdošanas. Jāveic izmeklēšana par nelegāli iegūtajiem finanšu līdzekļiem, un tie jāatdod Lībijas tautai.
• izstrādāt tālejošākas un iedarbīgākas politikas nostādnes un instrumentus, kā arī palielināt tiem paredzēto budžeta finansējumu, lai veicinātu un atbalstītu politiskās, ekonomiskās un sociālās reformas ES dienvidu kaimiņvalstīs.

Saites

Plenārsesijas debates var skatīties - šeit (skat.09.03.2011, Temati)Rezolūcijas priekšlikums - šeit

Kontakti: Iveta ĶELPE  iveta.kelpe@europarl.europa.eu
(+371) 67 08 54 60 (Rīga)
(+371) 2 948 94 81 (Mob.)