skip to content

Sīkdatņu politika EP Informācijas biroja mājas lapā

Mēs lietojam sīkdatnes (cookies-angļu.val.), lai nodrošinātu jums labāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Šīs sīkdatnes mēs izmantojam tikai statistikas vākšanas nolūkos, izmantojot Google Analytics; personas dati netiek vākti. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā atslēgt sīkdatnes jūsu datorā, lūdzu apmeklējiet www.aboutcookies.org

Turpināt
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Eiro krīze - deputāti prasa vienotu rīcību un reformas

Parlaments rezolūcijā aicina izstrādāt ES visaptverošu plānu krīzes risināšanai. Rezolūcija iestājas par Eiropas banku rekapitalizāciju, turpmāku nacionālo nodokļu sistēmu saskaņošanu, eirovērtspapīru izdošanu un ES ekonomikas pārvaldības stiprināšanas pasākumiem eirozonā.

Rezolūcijā deputāti mudina Eiropas Komisiju iesniegt ES plānu finanšu tirgu regulējumam ar noteiktiem laika termiņiem. Plānam nav jābalstās uz starpvaldību instrumentiem, tā pamatā jābūt Kopienas metodei un ar to nodrošinātu, ka tiek izmantotas pašreizējās ES starpiestāžu vienošanās.

Parlaments uzskata, ka banku rekapitalizācijai jātiek īstenotai ES līmenī, nevis balstoties uz nacionālām prioritātēm. Rezolūcijā ietverts priekšlikums par finanšu tirgu regulējuma padziļinātās pārskatīšanas pabeigšanu, lai ES ekonomika varētu labāk pretoties krīzēm nākotnē. Deputāti norāda, ka dalībvalstīm jākoordinē un jāsaskaņo valstu nodokļu sistēmu elementi, tostarp pasākumi, ar kuriem novērš nodokļu krāpšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

Eirovērstpapīri
Deputāti uzstāj uz Eiropas parādzīmju (eirovērtspapīru) kopīgas emisijas sistēmas izveidi līdz 2011. gada beigām, paredzot vienotu un solidāru atbildību. Šādas Eiropas parādzīmes palīdzētu stiprināt fiskālo disciplīnu un uzlabot stabilitāti visos eirozonas tirgos un nodrošināt, ka, izmantojot likviditātes pieauguma radītās priekšrocības, dalībvalstīm ar augstākajiem kredītreitingiem neuzliek augstākas procentu likmes, tādā veidā sodot šīs valstis.

Turpmākie soļi:
Rezolūcija tiks iesniegta Eiropadomes sanāksmei šī gada 23.oktobrī Briselē.

Kontakti:
Iveta ĶELPE  
iveta.kelpe@europarl.europa.eu
(+371) 67 08 54 60 (Rīga)
(+371) 2 948 94 81 (Mob.)