skip to content

Sīkdatņu politika EP Informācijas biroja mājas lapā

Mēs lietojam sīkdatnes (cookies-angļu.val.), lai nodrošinātu jums labāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Šīs sīkdatnes mēs izmantojam tikai statistikas vākšanas nolūkos, izmantojot Google Analytics; personas dati netiek vākti. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā atslēgt sīkdatnes jūsu datorā, lūdzu apmeklējiet www.aboutcookies.org

Turpināt
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 
16/02/2012

Pieprasa Ungārijai ievērot ES pamatvērtības

Ceturtdien pieņemtajā rezolūcijā norādīts, ka Parlaments gatavos ziņojumu par to, vai Ungārijā ievēro ES likumus un vērtības, un pēc tam notiks izvērtēšana, vai piemērot ES Līguma 7. pantu, kuru lieto, ja ir aizdomas par nopietnu ES kopīgo vērtību pārkāpumu. Deputāti arī aicina Eiropas Komisiju rūpīgi sekot līdzi pārmaiņām Ungārijas tiesību aktos un to piemērošanai.

Ungārijas valdībai jāievēro Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Venēcijas komisijas ieteikumi, mērķi un prasības un attiecīgi jāgroza konkrētie tiesību akti, ievērojot Eiropas Savienības pamatvērtības un pamatstandartus, teikts rezolūcijā, ko kopīgi iesniegušas četras politiskās grupas S&D, ALDE, Zaļie /EFA un GUE/NGL.

Rezolūciju pieņēma ar 315 balsīm "par", 263 "pret" un 49 "atturoties".

Eiropas Parlaments pauž bažas par situāciju Ungārijā saistībā ar demokrātiju un tiesiskumu, cilvēktiesībām un sociālo tiesību ievērošanu un aizsardzību, kā arī par to, vai pastāv līdzsvarotu pārbaužu sistēma un tiek ievērota līdztiesība un nediskriminācija.

Parlaments arī uzdeva EP Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai sadarbībā ar Eiropas Komisiju, Eiropas Padomi un Venēcijas komisiju sekot līdzi, vai un kā tikuši īstenoti rezolūcijas 4. punktā izklāstītie Parlamenta ieteikumi.
  
Deputāti aicina Eiropas Komisiju cieši sekot līdzi iespējamajiem attiecīgo tiesību aktu grozījumiem un īstenošanai un to atbilstībai Eiropas Līgumu burtam un garam, kā arī veikt rūpīgu izpēti, lai pilnībā nodrošinātu to, ka:
- tiek ievērota tiesu iestāžu pilnīga neatkarība;
- Ungārijas Nacionālās bankas regulējums tiek pakļauts Eiropas likumdošanai;
- atbilstīgi likuma burtam tiek atjaunota datu aizsardzības un informācijas brīvības institucionālā neatkarība un īstenoti attiecīgie tiesību akti;
-  pilnībā tiek atjaunotas Konstitucionālās tiesas tiesības pārskatīt ikvienu tiesību aktu, ietverot tiesības pārskatīt budžeta un nodokļu tiesības;
- atbilstīgi likuma burtam tiek garantēta plašsaziņas līdzekļu brīvība un plurālisms un īstenots Ungārijas plašsaziņas līdzekļu likums, jo īpaši attiecībā uz pilsoniskās sabiedrības un opozīcijas pārstāvju līdzdalību Plašsaziņas līdzekļu padomē;
- jaunais vēlēšanu likums atbilst Eiropas demokrātiskajiem standartiem un polisko pārmaiņu principam;
- tiesības demokrātiskā veidā būt politiskajā opozīcijā tiek nodrošinātas gan iestādēs, gan ārpus tām;
- likumā par baznīcu un reliģiju apzīmējumiem tikts ievēroti apziņas brīvības pamatprincipi un baznīcu reģistrēšanai netiks piemērota prasība, ka jāsaņem divu trešdaļu balsu vairākums Ungārijas parlamentā.

Vai piemērot 7. pantu?
Deputāti uzdeva EP Priekšsēdētāju konferencei, ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu, apsvērt, vai ir jāpastiprina nepieciešamie pasākumi, ietverot Līguma par Eiropas Savienību 7. panta 1. punktā minētos pasākumus, ko piemēro, ja ir aizdomas par nopietnu ES kopīgo vērtību pārkāpumu.

Saites

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (16.02.2012)
 
Raksts par debatēm plenārsesijā ar Viktoru Orbānu (18.01.2012)
 
ES līguma 7. pants (sk. 19. lpp.)

Kontakti medijiem Latvijā:
Iveta ĶELPE
iveta.kelpe@europarl.europa.eu
(+371) 67 08 54 60 (Rīga)
(+371) 2 948 94 81 (Mob.)


Kontakti medijiem Briselē:
Agnese KRIVADE
+32 2 2843562 (Brisele)
+32 498983983 (Mob.)