skip to content

Sīkdatņu politika EP Informācijas biroja mājas lapā

Mēs lietojam sīkdatnes (cookies-angļu.val.), lai nodrošinātu jums labāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Šīs sīkdatnes mēs izmantojam tikai statistikas vākšanas nolūkos, izmantojot Google Analytics; personas dati netiek vākti. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā atslēgt sīkdatnes jūsu datorā, lūdzu apmeklējiet www.aboutcookies.org

Turpināt
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 
15/03/2012

ES paplašināšanas jautājums:Islande, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika un Bosnija un Hercegovina

Trešdien Parlaments pieņēma trīs rezolūcija, kurās atbalsta Islandes pievienošanos ES un aicina Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku noteikt datumu pievienošanās sarunu uzsākšanai. Savukārt par Bosnijas un Hercegovinas kā potenciālā kandidāta progresu tiek izteiktas bažas.

Islande
Parlaments norāda, ka Islandē valda atšķirīgi politiskie uzskati par valsts dalību Eiropas Savienībā, taču cer, ka tā pievienosies ES. Īslande ir valsts ar vēsturiski senām un spēcīgām demokrātiskām tradīcijām, un deputāti atzinīgi vērtē tās progresu ES standartu ieviešanā. Deputāts Cristian Dan Preda (EPP, Rumānija), kas gatavoja ziņojumu norāda, ka "progress ir nozīmīgs un pēdējā gada laikā diskusijas sasniegušas kulmināciju". Deputāti atgādina, ka strīds saistībā ar uzņēmumu Icesave joprojām nav atrisināts, tomēr uzskata, ka tas nedrīkst būt šķērslis Islandes pievienošanās procesā. Deputāti arī norāda, ka saglabājas domstarpības starp ES un Islandi par makreļu zvejas kvotām  un vaļu medībām, kas ir aizliegtas ES. Rezolūcija aicina Islandes iestādes novērst joprojām būtisko valsts iejaukšanos banku sektorā; mudina Islandes iestādes pakāpeniski veikt reformas un atvērt tādas nozares kā enerģētika, gaisa transports un zivsaimniecība.

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika
Parlaments aicina Padomi noteikt pievienošanās sarunu sākumu datumu, jo valstij ir kandidāta statuss kopš 2005.gada. Padomes vilcināšanās rada "pamatotu neapmierinātību un frustrāciju, un sarunas jāuzsāk bez kavēšanās", norāda ziņojuma sagatavotājs Richard Howitt (S&D, Apvienotā Karaliste).

Deputāti pauž dziļu nožēlu par to, ka strīds ar Grieķiju par valsts nosaukumu joprojām bloķē šīs valsts virzību uz pievienošanos Eiropas Savienībai, un atbalsta paplašināšanās komisāra  Štefan Füle iniciatīvu uzsākt 15.martā neformālu "augsta līmeņa pievienošanās dialogu".

Deputāti atzinīgi vērtē jaunā parlamenta ievēlēšanu un jaunas koalīcijas valdības ātro izveidošanu, taču pauž bažas par pamattiesību un brīvību ievērošanu, piemēram, nesenajām norisēm plašsaziņas līdzekļu jomā un to, ka plašsaziņas līdzekļu īpašumtiesības joprojām ir nepārredzamas un lielā mērā monopolizētas. Parlaments aicina pielikt ievērojami lielākas pūles, lai cīnītos pret bērnu dalījumu pa atšķirīgām etniskām grupām izglītības sistēmā.

Ļoti lielas bažas rada korupcija, lai gan atzinīgi vērtējami centieni tās mazināšanā. Rezolūcijā pausta atzinība valstij par tās labajiem ekonomiskajiem rādītājiem, tācu bezdarba un nabadzības rādītāji joprojām ir augsti.

Bosnija un Hercegovina
Parlaments pauž bažas par Bosnijas un Hercegovinas ierobežotajiem panākumiem stabilizācijas un sociālekonomiskās attīstības jomā, kas tai būtu jāpanāk kā iespējamai pievienošanās kandidātvalstij. Deputāti norāda, ka valsts nākotne ir ES sastāvā, taču uzstāj, ka tāda tā var būt kā vienota, suverēna valsts, ar atbilstošu valsts pārvaldi, kas atbilst ES pievienošanās kritērijiem.

Deputāti atzinīgi vērtē jaunas valdības izveidi un cer, ka tas būs pamats konstitucionālām un citām nepieciešamām reformām. :"Sešu nedēļu laikā ir noticis vairāk, nekā varējām šajā valstī sagaidīt." norāda ziņojuma gatavotāja Doris Pack (EPP, Vācija).

Rezolūcijā atzinīgi novērtēta ES vispārējā stratēģija par Bosniju un Hercegovinu, tostarp ES klātbūtnes palielināšana šajā valstī un izteikts aicinājums starptautiskai sabiedrībai apsvērt iespēju un rast risinājumus augstā pārstāvja biroja darbības pārtraukšanai, lai veicinātu vietējo līdzdalību un atbildību par Bosnijas un Hercegovinas iekšējām lietām, paturot prātā, ka šīs darbības nedrīkst negatīvi ietekmēt valsts stabilitāti un ļoti vajadzīgo reformu gaitu un iznākumu.

Deputāti pauž bažas par ekstrēmisma draudiem Balkānu reģionā un uzsver nepieciešamību valstij sadarbībā ar starptautisko sabiedrību efektīvi apkarot cilvēku tirdzniecību, sodīt pārkāpējus, sniegt aizsardzību un kompensācijas cietušajiem.

Kontakti: Iveta ĶELPE
iveta.kelpe@europarl.europa.eu
(+371) 67 08 54 60 (Rīga)
(+371) 2 948 94 81 (Mob.)

- Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (izvēlēties 14.03.2012) - šeit- Debašu videoieraksts (14.03.2012) - šeit- Preses konferences videoieraksts (14.03.2012. plkst. 15:30) - šeit - Cristian Dan Preda (EPP, Rumānija) profils - šeit- Doris Pack (EPP, Vācija) profils - šeit - Richard Howitt (S&D, Apvienotā Karaliste) profils - šeit- Likumdošanas observatorija, Islande - šeit - Likumdošanas observatorija, Bosnija un Hercegovina - šeit- Likumdošanas observatorija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika