skip to content

Sīkdatņu politika EP Informācijas biroja mājas lapā

Mēs lietojam sīkdatnes (cookies-angļu.val.), lai nodrošinātu jums labāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Šīs sīkdatnes mēs izmantojam tikai statistikas vākšanas nolūkos, izmantojot Google Analytics; personas dati netiek vākti. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā atslēgt sīkdatnes jūsu datorā, lūdzu apmeklējiet www.aboutcookies.org

Turpināt
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 
15/03/2012

Diskriminējošā interneta vietne Nīderlandē

Parlaments rezolūcijā mudina Nīderlandes valdību nosodīt Nīderlandes Brīvības partijas (Dutch Freedom Party) izveidoto interneta vietni, kurā aicina ievietot sūdzības par Centrāleiropas un Austrumeiropas iedzīvotājiem. Parlaments norāda, ka šī vietne atklāti aicina uz diskrimināciju.

Rezolūcijā deputāti aicina Nīderlandes varas iestādes izmeklēt, vai aicinājumu ievietot sūdzības par Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu iedzīvotājiem, kas strādā un dzīvo Nīderlandē, var vērtēt kā naida kurināšanu un diskrimināciju.  Deputāti aicina ES dalībvalstu valdības paust oficiāli nosodījumu par  šādas vietnes izveidi, jo tā ir pretrunā ar ES strādājošo tiesībām.

Deputāti uzsver, ka interneta vietne ir pretrunā ar Eiropas pamatvērtībām par cilvēka cieņu, brīvību, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu, un ka tā ir "ļaunprātīga iniciatīva" ar mērķi radīt šķelšanos sabiedrībā un tādējādi gūt politisko labumu.

Parlaments mudina Nīderlandes premjerministru M.Rutti valdības vārdā nosodīt un norobežoties no šīs "nožēlojamās" iniciatīvas. EP deputāti mudina Nīderlandes valdību apzināti neignorēt Brīvības partijas politiku, kas ir pretrunā ar Eiropas pamatvērtībām.

Rezolūcijā norādīts, ka Nīderlandes valdības politikā paredzētās saistības attiecībā uz Eiropas integrāciju iepriekšējos gados ir ievērojami samazinājušās, kā to ir parādījusi pašreizējās Nīderlandes valdības nostāja jautājumos kā, piemēram, Šengenas nolīguma darbības jomas paplašināšana un strādājošo brīva pārvietošanās.

Pozitīvā ietekme uz ekonomiku
Strādājošie no valstīm, kas ES pievienojās no 2004. gada līdz 2007. gadam, ir pozitīvi ietekmējuši dalībvalstu ekonomiku un nav izraisījuši nopietnus problēmas to darba tirgos. Viņu ieguldījums ir bijis nozīmīgs, lai veicinātu stabilu ES ekonomikas izaugsmi.

Deputāti arī norāda, ka daudzi pilsoņi, politiskās partijas, žurnālisti, darba dēvēji un NVO nosoda diskriminējošo vietni, īstenojot dažādas pret to vērstas iniciatīvas, piemēram, izveidojot tīmekļa vietni, kurā Nīderlandes iedzīvotāji var ziņot par pozitīvu pieredzi.

Jāaptur ksenofobiska  rīcība
Eiropas Parlaments aicina Komisiju darīt visu iespējamo, lai apturētu ksenofobiskas attieksmes izplatīšanos, piemēram, tādas, kas pausta minētajā vietnē, un visās dalībvalstīs nodrošināt efektīvu pamatlēmuma par rasismu un ksenofobiju īstenošanu;

Kontakti: Iveta ĶELPE
iveta.kelpe@europarl.europa.eu
(+371) 67 08 54 60 (Rīga)
(+371) 2 948 94 81 (Mob.)

- Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (izvēlēties 15.03.2012) - šeit