skip to content

Sīkdatņu politika EP Informācijas biroja mājas lapā

Mēs lietojam sīkdatnes (cookies-angļu.val.), lai nodrošinātu jums labāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Šīs sīkdatnes mēs izmantojam tikai statistikas vākšanas nolūkos, izmantojot Google Analytics; personas dati netiek vākti. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā atslēgt sīkdatnes jūsu datorā, lūdzu apmeklējiet www.aboutcookies.org

Turpināt
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 
24/05/2012

Jāuzlabo resursu efektivitāte, lai stimulētu ekonomiku

ES efektīvāk jāizmanto resursi, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi un saudzētu vidi, Parlaments uzsver ceturtdien pieņemtajā rezolūcijā. Jāveic vērtīgu materiālu otrreizēja pārstrāde tā vietā, lai tos izgāztu atkritumu poligonos vai sadedzinātu.  Deputāti uzsver, ka nodokļu sistēmai vajadzētu sodīt resursu šķērdēšanu, lai palīdzētu celt ES konkurētspēju.

"Eiropas Parlaments un Komisija ir noteikuši vērienīgus resursu lietderības plānus. Tagad dalībvalstīm jāpieņem izaicinājums un praktiski jācīnās par resursu efektivitātes uzlabošanu. Ja šodien pieņemto ziņojumu īstenotu, tas nozīmētu ekonomikas izaugsmi, jaunu darbavietu radīšanu un vides aizsardzību. Ko gan mēs gaidām?" jautāja Parlamenta ziņojuma sagatavotājs Gerban-Jan Gerbrandy (ALDE, NL) pēc rezolūcijas pieņemšanas ar 479 balsīm "par", 66 - "pret" un 63 - "atturas".

Izgāztuves un dedzināšana
Parlaments aicina pakāpeniski aizliegt atkritumu apglabāšanu (izgāztuves) un līdz 2014. gada beigām aicina Komisiju iesniegt priekšlikumus šajā jomā. Komisijai jāpārskata arī Atkritumu pamatdirektīvas mērķi 2020. gadam un jānodrošina, lai līdz desmitgades beigām pārtrauktu sadedzināt atkritumus, kurus varētu pārstrādāt vai kompostēt.

ES ražotāji un patērētāji vienīgi iegūs no efektīvāka produktu dizaina, uzsver deputāti. Rezolūcija aicina Komisiju uzlabot Ekodizaina direktīvu, iekļaujot tajā ražojumus, kas nav saistīti ar enerģētiku, un izvirzot prasības par resursu izmantošanas efektivitāti. Savukārt produktu marķējumam jāsniedz patērētājiem informācija par resursu izmantošanu un ietekmi uz vidi.

Nodokļi un subsīdijas
Parlaments mudina dalībvalstis pāriet uz nodokļu aprēķinu pēc ietekmes uz vidi, kas ļaus samazināt citus nodokļus, piemēram, darbaspēkam. Ekonomiski stimuli, piemēram, samazinātas PVN likmes noteiktiem otrreizējās pārstrādes materiāliem, varētu uzlabot tirgus efektivitāti vai veicināt novatoriskas metodes.

Deputāti, atsaucoties uz jau iepriekš pieņemtām rezolūcijām, mudina Komisiju un dalībvalstis pieņemt konkrētus plānus pakāpeniskai videi kaitīgu subsīdiju atcelšanai līdz 2020. gadam.

Publiskais sektors varētu izvirzīt stingrākas prasības par  "zaļo" publisko iepirkumu produktiem un pakalpojumiem, norāda deputāti, kas aicina Komisiju izvērtēt, kurās jomās "zaļos" iepirkuma noteikumus varētu piemērot ES finansētiem projektiem.

Resursu lietderības plāni
Lai paplašinātu resursu lietderīgu izmantošanu, deputāti aicina Komisiju izveidot operatīvās grupas trijās galvenajās jomās — pārtikas un dzeramā ūdens, mājokļu un mobilitātes jomā, lai pēc iespējas ātrāk izstrādātu Eiropas resursu efektivitātes rīcības plānus ar skaidriem resursu samazināšanas pasākumiem.

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (klikšķināt uz 24.05.2012) Debašu videoieraksts (klikšķināt uz 23.05.2012)Parlamenta nostājas sagatavotājs Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, NL) Procedūras fails

Kontakti: Iveta ĶELPE
iveta.kelpe@europarl.europa.eu
(+371) 67 08 54 60 (Rīga)
(+371) 2 948 94 81 (Mob.)